Jest decyzja URE w sprawie cen gazu

Autor:
kris,
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Prof. Kowalski o podwyżkach cen prądu
Prof. Kowalski o podwyżkach cen prąduTVN24
wideo 2/12
TVN24Prof. Kowalski o podwyżkach cen prądu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa - podano w komunikacie. Stawka taryfy za paliwo gazowe rośnie o około 83 procent netto, a w sumie przeciętny rachunek ma wzrosnąć o 54 procent. Jak wyjaśnił URE, dla odbiorcy zużywającego gaz jedynie do przygotowania posiłków wzrost będzie tylko trochę niższy - wyniesie 41 procent.

W nowej taryfie PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) ceny gazu są wyższe o ok. 83 proc., natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie. Oznacza to wzrost średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu (cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa) o ok. 77 proc. dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych Ls i Lw.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Ceny gazu 2022

Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego gaz do przygotowania posiłków ("kuchenkowicze"), płatność będzie wyższa o 41 proc., co oznacza kwotowy wzrost rachunku o ok. 9 zł miesięcznie netto.

Dla odbiorców z grupy W 2.1 - grzejących wodę, w tym "kuchenkowiczów" - płatność wzrośnie o 54 proc., czyli o 56 zł netto miesięcznie.

Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewających gazem domy (grupa taryfowa W-3.6), zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost płatności o 58 proc.).

Szacunkowa wartość zmiany średnich poziomów łącznych płatności netto w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego zgodnie z nową taryfą PGNiG OD i dystrybutora PSG na 2022 r.ure.gov.pl

URE podał, że jest to pierwsza taryfa zatwierdzona na podstawie szczególnego mechanizmu wprowadzonego w celu minimalizowania podwyżek cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Pozwala on ograniczyć skalę podwyżki ceny gazu poprzez przeniesienie części kosztów jego zakupu na trzy kolejne lata, a nie jak dotychczas – uwzględnić całość tych kosztów wyłącznie w aktualnie kalkulowanej taryfie.

Prezes URE zatwierdził także taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa na 2022 rok. Wzrost opłat dystrybucyjnych w wyniku wprowadzenia tej taryfy dla wszystkich grup odbiorców wyniesie średnio 3,6 proc.

Zmiana rachunków netto (bez VAT) za gaz odbiorców w gospodarstwach domowych w 2022 r. ure.gov.pl

Ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii

URE wskazał, że od początku 2021 roku obserwujemy znaczny wzrost cen gazu ziemnego w całej Europie. "Dla przedsiębiorstw zajmujących się jego sprzedażą na rynku detalicznym przekłada się to na wzrost kosztów pozyskania tego paliwa, co oznacza wzrost cen gazu po jakich oferowany jest gaz odbiorcom. Właśnie utrzymujący się wzrost cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która stanowi podstawowe źródło pozyskania tego paliwa przez PGNiG OD, jest głównym powodem wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych" - wyjaśniono.

URE

Jednocześnie URE przypomniał, że w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej przewidziano obniżenie w pierwszym kwartale 2022 roku stawki podatku VAT na sprzedaż paliwa gazowego z 23 do 8 procent. "Obniżona stawka podatku VAT przełoży się na końcowy rachunek konsumentów – odbiorców paliw gazowych. Oznacza to, że realna zmiana płatności odbiorców może być inna niż wskazana w niniejszej informacji, ponieważ ceny zatwierdzane i podawane przez Regulatora są cenami netto" - wyjaśnił Urząd.

Autor:kris, mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości