Najnowsze

Związki zawodowe chcą podwyżek minimalnego wynagrodzenia

Najnowsze

Bezrobocie, młodzi bez etatu
Bezrobocie, młodzi bez etatuTVN24 Biznes i Świat
wideo 2/3

Wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. o przynajmniej 7 proc. - do 1797 zł z obecnych 1680 zł - chcą trzy centrale związkowe. Wspólne propozycje w tej sprawie przekazali we wtorek ministrowi pracy liderzy NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych i OPZZ.

Takie wspólne stanowisko szefów trzech central - Piotra Dudy (NSZZ "S"), Jana Guza (OPZZ) i Tadeusza Chwałki (FZZ) przekazano do resortu - powiedział członek prezydium Komisji Krajowej "S" Henryk Nakonieczny, odpowiedzialny w związku za dialog społeczny.

Wyższy wzrost

Związkowcy przekonują, że ponieważ wzrost gospodarczy będzie wyższy niż planowano, a PKB ma wynieść powyżej 3 proc., płaca minimalna w 2015 r. powinna wzrosnąć do 45 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - powiedział Nakonieczny. Podkreślił, że w 2011 r. "Solidarność" złożyła obywatelski projekt, aby minimalne wynagrodzenie za pracę rosło do wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zgodnie z tempem wzrostu gospodarczego. - 15 lutego 2012 r. było pierwsze czytanie, projekt trafił do komisji i słuch po nim zaginął - powiedział Nakonieczny. Dodał, że związkowcy chcą też nie mniejszego niż 9 proc. wzrostu wynagrodzeń w budżetówce i nie mniejszego niż 5,6 proc. wzrostu płac w gospodarce narodowej. Domagają się również, aby wzrost emerytur i rent w 2015 r. wynosił nie mniej niż średnioroczny wzrost inflacji w 2014 r. plus połowa realnego wzrostu wynagrodzeń za pracę w 2014 r.

Trudne rozmowy

Minimalne wynagrodzenie za pracę negocjowane jest w Komisji Trójstronnej (KT), a jeśli ta nie dojdzie do porozumienia, decyzję o podwyżce podejmie rząd. Ponieważ w czerwcu 2013 r. związki zawodowe zawiesiły swój udział w pracach Komisji z powodu - jak informowały związki - podejmowania przez rząd decyzji dotyczących polityki socjalnej oraz rynku pracy bez jakichkolwiek uzgodnień, nie będzie wspólnego stanowiska KT. 15 maja strona rządowa przedstawiła w Komisji Trójstronnej wskaźniki budżetowe na 2015 r. Wzrost PKB ma wynieść 3,8 proc., a inflacja 2,3 proc.

Jak świat walczy z bezrobociem
Jak świat walczy z bezrobociemred. | TVN24 Biznes i Świat

Autor: msz/klim/kwoj / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości