Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia - jak to zrobić? Czym jest druk ZCNA?

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Polacy coraz częściej na siebie donoszą do ZUS
Polacy coraz częściej na siebie donoszą do ZUSTVN24
wideo 2/5
TVN24Polacy coraz częściej na siebie donoszą do ZUS

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia jest rzeczą, o której należy pamiętać - ubezpieczenie zdrowotne jest w Polsce obowiązkowe. Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia u pracodawcy? 

● Rodzice mają obowiązek zgłoszenia swojego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. ● Dziecko „dopisywane” jest bezpłatnie do ubezpieczenia zdrowotnego jednego z rodziców. ● Zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje płatnik na formularzu ZCNA. ● Za niezgłoszenie dziecka do ubezpieczenia grożą kary finansowe.

Ubezpieczenie zdrowotne jest w Polsce obowiązkowe. Dzięki niemu możliwe jest korzystanie z usług państwowej służby zdrowia, a więc przychodni i szpitali finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Funkcjonowanie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w mniejszym stopniu również ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r.

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej nabywa się z dniem zgłoszenia do ubezpieczenia przez płatnika swojej składki zdrowotnej. Płatnikiem może być pracodawca, szkoła, urząd pracy lub sam ubezpieczony - w przypadku przedsiębiorców i osób płacących składkę dobrowolnie.

Jeżeli dana osoba nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, powinna zgłosić się do ubezpieczenia członka najbliższej rodziny. W tym przypadku za członka rodziny uważa się: - własne dziecko, przysposobione dziecko, dziecko małżonka, dziecko obce, dla którego jest się opiekunem prawnym, rodziną zastępczą albo rodzinnym domem dziecka, - wnuka, - małżonka, - rodziców lub dziadków przebywających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia

Najczęstszym przypadkiem jest zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci. Obowiązek ten musi być dopełniony przez jednego z jego rodziców, który „dopisze” dziecko do swojego ubezpieczenia. 

Na dopełnienie obowiązku zgłoszenia dziecka do objęcia ubezpieczenia zdrowotnego jest siedem dni od powstania takiej potrzeby. Jako powstanie takiej potrzeby należy rozumieć brak ubezpieczenia u dziecka po jego narodzinach albo moment wygaśnięcia dotychczasowego tytułu ubezpieczenia dziecka, np. po zmianie pracy przez jego rodzica. 

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia?

Co zrobić, aby dokonać takiego zgłoszenia? Przede wszystkim konieczne jest złożenie wniosku do płatnika swojego ubezpieczenia zdrowotnego. 

Tym samym w przypadku, gdy przynajmniej jeden z rodziców jest pracujący, wniosek ten musi on złożyć do swojego pracodawcy. Analogiczne osoby zarejestrowane jako bezrobotne wniosek składają w swoim urzędzie pracy, a w przypadku innych ubezpieczonych, np. przedsiębiorców, zgłoszenia należy dokonać samodzielnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Następnie płatnik ubezpieczenia dokonuje formalnego zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia w ZUS. Ma na to kolejnych siedem dni. Oznacza to, że jeżeli osoba zatrudniona zgłosi pracodawcy swoje dziecko do ubezpieczenia, to resztą formalności ma obowiązek zająć się już sam pracodawca.

ZCNA - co to jest?

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka, podobnie jak innych członków rodziny, płatnik dokonać musi na specjalnym formularzu ZUS ZCNA: „Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego”. Wydrukowany i wypełniony dokument należy następnie złożyć w ZUS.

ZCNA można wypełnić również całkowicie online. Możliwe jest to poprzez aplikację ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). W tym celu konieczne jest posiadanie zarejestrowanego profilu na PUE, czego dokonać można przy użyciu swojego Profilu Zaufanego ePUAP. Można również wypełnić ZCNA za pomocą aktualnej wersji bezpłatnego programu Płatnik.

Jakie dane dziecka są potrzebne, aby wypełnić formularz ZCNA? Wystarczą podstawowe dane własne i dziecka, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL.

Warto pamiętać, że ewentualne wyrejestrowywanie siebie lub członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się również na druku ZCNA.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia u pracodawcy

Zgłoszenie dziecka do własnego ubezpieczenia zdrowotnego jest bezpłatne i jeden rodzic może go dokonać wobec wszystkich swoich dzieci. Dzieci mogą być objęte jego ubezpieczeniem zdrowotnym do: - ukończenia 18. roku życia, - ukończenia 26. roku życia jeżeli nadal się uczą, - bezterminowo, jeżeli mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgłoszenie dziecka do ZUS po terminie

Jeżeli po porodzie pojawią się jakiekolwiek komplikacje i dziecko musi pozostać dłużej w szpitalu, wówczas wymagane jest potwierdzenie zgłoszenia go do ubezpieczenia w systemie eWUŚ – Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

Należy jednak pamiętać, że za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego grożą obecnie rodzicom kary finansowe w wysokości do 5 000 zł.

Przepisy wychodzą natomiast naprzeciw tym, którzy spóźnią się ze zgłoszeniem noworodka. Do ukończenia szóstego miesiąca życia każde dziecko ma prawo do korzystania z potrzebnej opieki zdrowotnej. Oznacza to, że spóźnienie naszego zgłoszenia np. z powodu braku nadania dziecku numeru PESEL na czas nie będzie groziło pozbawieniem niemowlaka możliwości skorzystania z pomocy w przychodni czy szpitalu.

Zapomniałem zgłosić dziecko do ubezpieczenia - co zrobić?

Istnieje również możliwość wstecznego zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy ono sytuacji, w której zapomnieliśmy zgłosić dziecko do ubezpieczenia, po czym musiało skorzystać ono ze świadczeń opieki zdrowotnej. 

W takim przypadku przed skorzystaniem ze świadczenia konieczne będzie potwierdzenie, że dziecko objęte jest ubezpieczeniem zdrowotnym, a następnie w ciągu 30 dni wsteczne zgłoszenie dziecka. Jeżeli 30-dniowy termin zostanie dochowany, rodzic nie poniesie kosztów leczenia dziecka.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości