Wiceminister skarbu zapewnia: Grupa Azoty jest bezpieczna

Najnowsze

tvn24 Grupa Azoty w środowym komunikacie poinformowała o zwiększeniu udziałów w akcjonariacie Grupy Azoty przez Norica Holding

Statut Grupy Azoty zapewnia bezpieczeństwo prawne oraz realizację interesu Skarbu Państwa w tej spółce - powiedział wiceminister skarbu Rafał Baniak. Na początku czerwca, Norica Holding zwiększyła udział w akcjonariacie Grupy Azoty o 2,8 proc. i ma ponad 20 proc. akcji chemicznej firmy.

- Statut spółki oraz umowy zawarte przez Skarb Państwa zapewniają bezpieczeństwo prawne oraz realizację interesu Skarbu Państwa. Stale rośnie wartość Grupy - przekonywał w środę w Sejmie Rafał Baniak, przedstawiając na wniosek PiS informację ws. bezpieczeństwa interesów gospodarczych Polski po przejęciu akcji Grupy Azoty przez spółkę Norica Holding, zależną od rosyjskiej grupy Acron. Wiceprezes PiS Beata Szydło pytała, na jakiej podstawie i w jakim dokumencie stwierdzono, że Grupa Azoty jest spółką strategiczną. Jej zdaniem posiadanie 20 proc. akcji Grupy Azoty przez Norica Holding da jej możliwość dostępu do wrażliwych danych i dokumentów, ponieważ może wystąpić o rozszerzenie rady nadzorczej o własnego przedstawiciela. - Rosyjski Acron przy kompletnie biernej postawie Skarbu Państwa otwiera sobie nie drogę, a "autostradę" zarówno do delegowania swojego przedstawiciela do rady nadzorczej Azotów, jak też do wglądu w najbardziej poufne dokumenty polskiej spółki - zaznaczyła posłanka PiS.

Próba przejęcia kontroli nad Grupą Azoty "jednoznacznie wroga"

Baniak podkreślił, że informacje Skarbu Państwa o konkretnej strategii wobec sektora chemicznego i Grupy Azoty przedstawiane w środę w Sejmie są również informacją dla akcjonariuszy i rynku. "Zakładając, że proces wrogiego przejęcia Grupy trwa, publiczne przekazywanie informacji, również na forum wysokiej izby, o zachowaniu się w przyszłości Skarbu Państwa, jako akcjonariusza, należałoby de facto uznać za działanie na szkodę Skarbu Państwa i Grupy, którą uznajemy za strategiczną" - zaznaczył.

Prezes Zarządu Grupy Azoty Paweł Jarczewski zapewnił, że Grupa jest zabezpieczona przed próbami wrogiego przejęciaTVN24 Biznes i Świat

Wiceminister skarbu zwrócił uwagę na trwającą właśnie sesję giełdową. - Musimy pamiętać o reżimie przepisów ustawy o ofercie publicznej. Każde słowo, wypowiedziane zwłaszcza przez przedstawiciela resortu skarbu, może mieć wpływ na wartość notowanych akcji - mówił. Zapewnił, że MSP od początku oceniało próbę przejęcia kontroli nad Grupą Azoty jednoznacznie - jako wrogie. Dodał, że resort monitoruje sytuację zaangażowanych spółek i całego rynku chemicznego. Wiceminister skarbu ocenił, że dzięki konsolidacji polskiej chemii próba wrogiego przejęcia kontroli nad Grupą Azoty się nie powiodła. Podkreślił, że MSP traktuje Grupę Azoty jako strategiczną. - Świadczą o tym odpowiednie zapisy w statucie. Zgodnie z nimi, tak długo jak Skarb Państwa jest właścicielem akcji spółki uprawniających do co najmniej 1/5 ogólnej liczby głosów, prawo głosów pozostałych akcjonariuszy zostaje ograniczone, w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na walnym zgromadzeniu więcej niż 1/5 ogólnej liczby głosów - wyjaśnił. Zauważył, że statut Grupy został zarejestrowany przez sąd. - Nie ma zatem powodów do podważania ważności przepisów statutu - powiedział.

Statut ogranicza prawo akcjonariuszy posiadających mniej niż 20 proc. udziałów

Jak mówił wiceminister, kapitał zakładowy spółki jest w 33 proc. kontrolowany bezpośrednio przez Skarb Państwa. - To większość blokująca i praktycznie uniemożliwia forsowanie bez zgody Skarbu Państwa strategicznych przedsięwzięć dotyczących spółki, czyli zmiany statutu, podziału, połączenia, przekształcenia - zaznaczył. Przypomniał, że zmiany w statucie ograniczające prawo wykonywania głosu akcjonariuszy posiadających mniej niż 20 proc. akcji zostały wprowadzone w grudniu 2009 roku, na długo przed wezwaniem ogłoszonym przez Norica Holding. "Skarb Państwa podjął zatem decyzję w sprawie umocnienia swojej pozycji w spółce przed pojawieniem się w niej Rosjan. To dowodzi, że działaliśmy aktywnie, a nie w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenie" - zaznaczył. Największym akcjonariuszem Grupy Azoty jest Skarb Państwa, który ma 33 proc. udziałów w firmie. Norica Holding ma nieco ponad 20 proc., ING Otwarty Fundusz Emerytalny ma 9,96 proc. akcji, TFI PZU ma 8,76 proc. akcji, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ma 5,75 proc., a pozostali akcjonariusze 22,53 proc.

Grupa Azoty: Jesteśmy przygotowani na różne scenariuszeTVN24 Biznes i Świat

Autor: pp/klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24