Unijne prawo zaszkodzi energetyce? Piechociński pisze do KE

Najnowsze

sxc.huUE chce zmienić zasady finansowania modernizacji energetyki

Czy nowe unijne regulacje dla energetyki utrudnią jej modernizację? Obawia się tego minister gospodarki Janusz Piechociński. W liście do KE ocenił, że projekt nowych przepisów w tej sprawie utrudni dostosowywanie się energetyki do celów klimatyczno-energetycznych.

Piechociński zgłasza zastrzeżenia do przyjętego w grudniu projektu nowych wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (projekt EEAG). Z poniedziałkowego komunikatu Ministerstwa Gospodarki wynika, że propozycje KE skomplikują sprawne wykorzystanie środków z Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020 na zadania z zakresu energetyki. "Unijny projekt może znacznie utrudnić realizację celów zrównoważonego rozwoju, a w szerszej perspektywie budowę wewnętrznego rynku energii" - ocenił wicepremier. W jego opinii, wytyczne utrudnią tworzenie odpowiednich warunków do inwestowania w infrastrukturę energetyczną, która jest niezbędna do zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa energetycznego.

Regiony nie mogą pomagać

Zastrzeżenia wicepremiera budzi także ograniczenie zakresu wsparcia sektora energetycznego. Sektor ten został wykluczony z możliwości udzielenia pomocy regionalnej. W opinii Piechocińskiego ograniczenie korzystania sektora energetyki ze środków unijnych utrudni wypełnienie przez Polskę celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym i Strategii Europa 2020. Zdaniem ministra te wyłączenia należy zrekompensować poprzez zwiększenie możliwości wsparcia w ramach pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę oraz rozszerzenie zakresu kosztów, które mogą być objęte pomocą publiczną.

Autor: rf//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu