Najnowsze

Stopy procentowe bez zmian do połowy roku. "Ożywienie aktywności w kolejnych kwartałach wyraźne"

Najnowsze

sxc.huRPP pozostawiła stopy proc. na niezmienionym poziomie

Rada Polityki Pieniężnej zarekomendowała utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie przynajmniej do końca pierwszego półrocza 2014. Rada swoją opinię może zmienić po ogłoszeniu wyników marcowej projekcji NBP. Referencyjna stopa procentowa NBP nadal będzie wynosić 2,5 proc. w skali rocznej.

Członkowie Rady podkreślali, że w świetle dostępnych prognoz inflacja w 2014 r. będzie kształtowała się na niższym poziomie niż przewidywany w projekcji listopadowej, choć w pierwszych dwóch kwartałach br. może mieć miejsce umiarkowany wzrost wskaźnika CPI, co będzie wynikać ze statystycznych efektów bazy - napisano w komunikacie.

Z komunikatu wynika, że zdaniem części członków Rady utrzymanie się inflacji w kolejnych kwartałach poniżej celu inflacyjnego będzie prawdopodobnie sprzyjała – obok niskiej presji popytowej – również stabilizacja cen surowców energetycznych.

Z kolei inni członkowie Rady wskazywali na czynniki mogące ich zdaniem podwyższyć inflację w nadchodzącym okresie: wzrost presji popytowej oraz podwyższenie podatków lokalnych, a także wzrost cen gazu i niektórych usług związanych ze sferą publiczną.

Ożywienie gospodarcze

W komunikacie napisano, że odnosząc się do krajowej aktywności gospodarczej, niektórzy członkowie Rady byli zdania, że ożywienie aktywności w kolejnych kwartałach będzie wyraźne i może stosunkowo szybko domknąć lukę popytową.

Część członków Rady wskazywała na przyspieszenie wzrostu sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej (po wyeliminowaniu czynników sezonowych i kalendarzowych), a także ograniczenie spadku produkcji budowlano-montażowej. Członkowie Rady zwracali ponadto uwagę, że ważnym czynnikiem wpływającym na dynamikę PKB w 2014 r. i w kolejnych latach będzie kształt polityki fiskalnej - napisano w komunikacie. Niektórzy członkowie Rady byli zdania, że w nadchodzących latach istnieje pewne ryzyko poluzowania dyscypliny płacowej w sferze budżetowej. Inni członkowie Rady byli zdania, że – biorąc pod uwagę utrzymanie wobec Polski procedury nadmiernego deficytu – wzrost dynamiki wydatków publicznych w kolejnych latach jest mało prawdopodobny. Wskazywano w szczególności na ryzyko zmniejszenia napływu środków unijnych w przypadku braku kontynuacji działań mających na celu dalsze ograniczenie nierównowagi sektora finansów publicznych - dodaje Rada w komunikacie.

RPP pozostawiła podstawowe stopy procentowe na niezmienionym (od lipca ub.r.) poziomie: stopa referencyjna 2,50 proc, stopa lombardowa 4,00 proc., stopa depozytowa 1,00 proc., stopa redyskonta weksli 2,75 proc.

Autor: tryb//gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Pozostałe wiadomości