Sędziowie i prokuratorzy będa szkoleni jak badać parabanki?

Najnowsze

Aktualizacja:

Specjalne szkolenia dla sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami dotyczącymi parabanków to jedna ze spraw omawianych przez Komitet Stabilności Finansowej. W resorcie finansów pierwszy raz spotkała się grupa robocza Komitetu Stabilności Finansowej ds. parabanków, która omówiła m.in. rekomendacje KSF dotyczące tego typu firm - poinformowała Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.

Grupa ma przygotować rozwiązania dotyczące skuteczniejszej kontroli parabanków. W jej skład weszli przedstawiciele: Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jak chronić obywateli?

Podczas spotkania omawiane były m.in. kwestie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zwiększenia kar za prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia. Poruszono też kwestie zasad obrotu złotem inwestycyjnym oraz zezwoleń dla podmiotów oferujących taką usługę. Omawiano także rekomendacje dotyczące wprowadzenia systemu informatycznego, który pozwoliłby na automatyczne weryfikowanie, czy osoby wpisywane w Krajowym Rejestrze Sądowym nie były karane.

Szkolenia sędziów i prokuratorów

Podczas spotkania dyskutowano także o potrzebie szkoleń prokuratorów i sędziów, którzy prowadzą postępowania w sprawie parabanków; KSF zwrócił na to uwagę w swoich rekomendacjach. Szczegółowe rekomendacje działań oraz propozycje rozwiązań legislacyjnych zostaną wypracowane w trakcie kolejnych posiedzeń grupy roboczej i przedstawione do akceptacji Komitetu.

Posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej

16 sierpnia Komitet Stabilności Finansowej zarekomendował podjęcie szeregu działań, które zneutralizowałyby zagrożenia dla klientów i systemu finansowego, wynikające z działalności parabanków. Chodzi m.in. o zaostrzenie kar za prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia, oszustwa i fałszowanie dokumentów.

Autor: kmmtom / Źródło: PAP