Posłowie pozytywnie o kandydatach do RPP

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24W Sejmie przesłuchano kandydatów do RPP

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wszystkich czterech zgłoszonych kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej. W piątek Sejm wybierze dwóch spośród nich.

Platforma w porozumieniu z PSL zgłosiła Elżbietę Chojnę-Duch i Andrzeja Bratkowskiego. Klub Lewicy desygnował prof. Krzysztofa Jajugę, a PiS prof. Andrzeja Kaźmierczaka.

W piątek Sejm ma wybrać w głosowaniu dwóch nowych członków RPP. Kadencja dwóch członków obecnej Rady, wybieranych przez Sejm, upływa 9 stycznia 2010 r., a trzeciego - 7 lutego 2010 r. Już wiadomo, że wtedy kandydatem PO i PSL ma być posłanka Platformy prof. Anna Zielińska-Głębocka.

Pytania o euro w Polsce

Podczas środowego posiedzenia posłowie Komisji Finansów Publicznych pytali kandydatów m.in. o opinie na temat wejścia Polski do strefy euro. Zdaniem Bratkowskiego, obecnie nie można kategorycznie powiedzieć, w którym dokładnie momencie Polska będzie mogła wejść do strefy euro. Według niego przyjęcie wspólnej waluty będzie korzystne dla gospodarki.

Zdaniem Elżbiety Chojny-Duch, "przystąpienie do ERM2 i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym terminie, ale najkorzystniejszym z punktu widzenia polskiej gospodarki". Dodała, że będzie to uwarunkowane różnymi czynnikami, jak choćby koniecznością spełniania kryteriów z Maastricht. Według niej, "ogromnym wyzwaniem" będzie spełnienie kryterium długu i deficytu budżetowego.

Krzysztof Jajuga zaznaczył, że od złożenia przez Polskę wniosku o przystąpienie do ERM2 do przystąpienia do strefy euro mija trzy lata. - Gospodarka musi być na tyle silna, żeby absorbować wszystkie szoki, które będą w tym czasie, a także ewentualność tzw. ataku spekulacyjnego (na złotego - red.) - powiedział.

Kaźmierczak wyraził opinię, że decyzja o przystąpieniu do strefy euro nie powinna być celem samym w sobie, ale elementem polityki ogólnogospodarczej. - W tym sensie przystąpienie do strefy euro powinno spowodować podniesienie poziomu życia i przyspieszenie wzrostu gospodarczego - stwierdził. Zaznaczył, że spełnienie kryteriów przyjęcia unijnej waluty będzie się wiązało z określonymi kosztami.

Komisja senacka też zaopiniowała

Tymczasem Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała już pod względem formalnym kandydatów izby wyższej parlamentu do Rady Polityki Pieniężnej. Także tu akceptację uzyskało czworo ekonomistów - prof. Jerzy Hausner, prof. Jan Winiecki i dr Andrzej Rzońca - wskazani przez koalicję oraz prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, nominowana przez PiS.

Senat wybierze do RPP trzech jej nowych członków na sesji zaczynającej się za tydzień 11 stycznia. Kadencja członków powoływanych przez Senat upłynie 23 stycznia 2010 r.

Prof. Hausner był wicepremierem oraz ministrem pracy i gospodarki w rządzie Leszka Millera oraz Marka Belki. Firmował swoim nazwiskiem plan naprawy finansów publicznych, który w większości nie doczekał się realizacji.

Rzońca jest doktorem nauk ekonomicznych, wiceprezesem zarządu i dyrektorem Działu Analitycznego w Forum Obywatelskiego Rozwoju, a Jan Winiecki profesorem ekonomii m.in. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz doradcą ekonomicznym w WestLB Polska.

Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska jest związana z SGH oraz instytucjami bankowymi, pracuje w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych. Współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową i Warszawskim Instytutem Bankowości.

Prezydent wybierze jeszcze w styczniu

Skład RPP tworzą, zgodnie z ustawą o NBP jego prezes - jako przewodniczący Rady - oraz dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat, spośród specjalistów z zakresu finansów.

Trzej obecni członkowie RPP wybierani przez prezydenta zostali powołani w skład Rady 17 lutego 2004 r., zatem ich sześcioletnia kadencja upłynie w drugiej połowie lutego 2010 r. Prezydent ma swoich kandydatów wyznaczyć w styczniu. Prasa donosi, że mogą to być profesorowie Zyta Gilowska, Adam Glapiński i Wojciech Roszkowski.

Zgodnie z konstytucją i ustawą o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej jest jednym z organów NBP.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24