PGE EJ podpisała porozumienie z samorządami Pomorza. Współpracują ws. atomu

Najnowsze

TVN24 Biznes i ŚwiatAleksander Grad o decyzji rządu

Spółka PGE Energia Jądrowa 1 podpisała w czwartek porozumienie o współpracy z samorządem województwa pomorskiego i pomorskimi gminami, na których terenie może zostać zlokalizowana pierwsza polska elektrownia jądrowa. Program polskiej energetyki jądrowej, przyjęty przez rząd, przewiduje uruchomienie pierwszego bloku do końca 2024 roku. Koszt szacuje się na 40-60 mld zł.

Obecnie w dwóch lokalizacjach w woj. pomorskim - w Choczewie i Żarnowcu - trwają badania lokalizacyjne i środowiskowe, które potwierdzą możliwość budowy elektrowni jądrowej w tych właśnie lokalizacjach. O badaniach mówił w środę w rozmowie z TVN24 Biznes i Świat szef PGE EJ Aleksander Grad.

Szczegółowe działania

W porozumieniu strony zobowiązały się do opracowania i realizacji wieloletnich Planów Współpracy oraz Rozwoju subregionu pomorskiego, gdzie znajdują się dwie badane lokalizacje. Jak informuje PGE EJ, "dokument wymienia pięć obszarów" współpracy: działania komunikacyjne i edukacyjne; edukacja w zakresie technologii; wsparcie rozwoju infrastruktury towarzyszącej; wsparcie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz wypracowanie rozwiązań dla zapewnienia samorządom płynności finansowej, zapewniającej współfinansowanie projektów z zakresu infrastruktury towarzyszącej elektrowni jądrowej. Plan współpracy będzie określał "zasady, sposoby oraz harmonogram prowadzenia przez działań komunikacyjno–edukacyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, zasady i warunki zaangażowania PGE EJ 1 w bieżące życie gmin oraz rolę i zadania samorządu województwa w powyższej współpracy". Z kolei plan rozwoju będzie zawierał "wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących infrastruktury towarzyszącej, przedsięwzięć związanych z lokalnym rynkiem pracy, przedsięwzięć planistycznych oraz organizacyjnych, które będą niezbędne bądź towarzyszące realizacji inwestycji oraz funkcjonowaniu elektrowni jądrowej". Spółka informuje, że ostateczna treść tych dokumentów zostanie uzgodniona w ciągu czterech miesięcy. Potem przygotowana zostanie umowa określająca m. in. zaangażowanie finansowe stron.

Większe poparcie

PGE EJ przypomina, że wyniki badań opinii przeprowadzonych jesienią 2013 roku przez TNS Polska pokazują, że dwie trzecie mieszkańców Pomorza popiera budowę elektrowni jądrowej i jest to poparcie utrzymujące się na tym poziomie od początku pomiarów opinii. Znacząco – w stosunku do badań przeprowadzonych wiosną 2013 roku – wzrosło natomiast poparcie w województwie zachodniopomorskim.

"Ponad 90 proc. mieszkańców obu województw deklaruje, że posiada wiedzę na temat energetyki jądrowej. Wzrosła również liczba osób, które dostrzegają potrzebę prowadzenia dalszych działań informacyjno-edukacyjnych" - pisze PGE EJ.

Rządowy program

Harmonogram PPEJ przewiduje ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na dostarczenie wybranej technologii dla pierwszej siłowni do końca 2016 r., budowa pierwszego bloku miałaby się zacząć w 2019 r. Na drugą połowę przyszłej dekady przewidziano kontynuację budowy kolejnych bloków pierwszej elektrowni (która - w zależności od technologii - ma mieć dwa-trzy bloki) oraz rozpoczęcie budowy kolejnej elektrowni, tak by była ukończona w 2035 roku. Program stwierdza, że wynik analizy porównawczej wskazuje, iż elektrownia jądrowa uruchamiana ok. 2025 roku będzie kosztowo konkurencyjna wobec innych, nawet najtańszych źródeł klasycznych pracujących w podstawie obciążenia systemu, przy koszcie uprawnień do emisji CO2 powyżej 20 euro (w wartości z 2012 roku) za tonę. Później konkurencyjność atomu ma jeszcze wzrosnąć z powodu oczekiwanych wzrostów cen uprawnień do emisji i paliw kopalnych. Program stwierdza m.in., że ostrożnie szacowane nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem i realizacją budowy pierwszej elektrowni o mocy ok. 3000 MW mogą kształtować się na poziomie 40-60 mld zł, przy uwzględnieniu nakładów na przygotowanie terenu i infrastrukturę pomocniczą. PPEJ stwierdza, że uzasadnione wydaje się przyjęcie założenia, że inwestor otrzyma od dostawców technologii oferty z cenami znacząco niższymi niż te dla bloków prototypowych, będących obecnie w budowie w Europie i USA.

Autor: mn/klim/ / Źródło: tvn24bis.pl