Najnowsze

Pensje, na razie, bez zmian, a bezrobocie będzie spadać - prognozuje NBP

Najnowsze

TVN24Liczba osób bezrobotnych spadła w ujęciu rocznym o ok. 57 tys. osób

Dane z rynku pracy za IV kw. 2013 roku zdają się sugerować początek tendencji spadkowej stopy bezrobocia - wynika z raportu NBP o sytuacji na polskim rynku pracy. Ożywienie gospodarcze nie skutkuje na razie wyraźnym wzrostem płac.

"W IV kw. 2013 roku miary stopy bezrobocia obniżyły się zasadniczo, po raz pierwszy od 2009 roku. Stopa bezrobocia BAEL, po wyeliminowaniu sezonowości wyniosła 10,1 proc. (sa). Także stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 13,2 proc. (sa). Dane te zdają się sugerować początek tendencji spadkowych w bezrobociu" - informuje raport NBP.

57 tys. mniej bezrobotnych

NBP dodaje, że liczba osób bezrobotnych spadła w ujęciu rocznym o ok. 57 tys. osób co jest zmianą znaczącą (ok. 3 proc. populacji osób bezrobotnych wg BAEL) i potwierdza tezę o wygasaniu tendencji wzrostowej obserwowanej przez osiem kolejnych kwartałów.

"Choć na przeciwną tendencję wskazują dane z rejestrów urzędów pracy (przyrost liczby osób bezrobotnych rdr o ok. 19 tys., tj. 0,9 proc.), to jest skutkiem relatywnie wysokiej bazy z pierwszej połowy 2013 r. W ujęciu kwartalnym liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych obniżyła się aż o 37 tys. (1,7 proc. kdk sa) przy spadku o zaledwie 21 tys. osób bezrobotnych wg definicji BAEL" - podaje komunikat.

Mniejsza dynamika wynagrodzeń

Raport NBP podkreśla, że roczna dynamika wynagrodzeń w całej gospodarce zmniejszyła się w IV kw. 2013 roku wskazując, że ożywienie nie skutkuje na razie wyraźnym wzrostem płac, ale obserwowane są wahania związane z jednorazowymi zwiększonymi wypłatami. Jednocześnie, przy stosunkowo szybszym wzroście dynamiki wydajności pracy, dynamika ULC (jednostkowe koszty pracy - red) w ostatnim kwartale wyraźnie obniżyła się - dodano.

Z opublikowanego w środę raportu NBP o sytuacji na rynku pracy w IV kwartale 2013 r. wynika, że przybywa osób bezskutecznie poszukujących pracy dłużej niż rok, co stanowi istotną barierę w poprawie sytuacji gospodarstw domowych.

Autor: ToL/Klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24