Listonosze wynegocjowali nagrodę

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Strata Poczty Polskiej w zeszłym roku przekroczyła 210 mln zł

Zarząd Poczty Polskiej i związki zawodowe zawarły w poniedziałek układ zbiorowy pracy - poinformował w poniedziałek rzecznik spółki. Związkowcy podają, że porozumienie zakłada m.in. utrzymanie przez 10 lat wypłaty nagród jubileuszowych "na godziwym poziomie".

Jak poinformował rzecznik Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski, porozumienie jest wynikiem kompromisu osiągniętego w wyniku negocjacji pomiędzy działającymi w spółce związkami zawodowymi a zarządem.

- Do tej pory deklaracje przystąpienia do układu wyraziło ponad 50 związków zawodowych - powiedział.

"To absolutne minimum"

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Poczcie Polskiej Bogumił Nowicki uważa, że zapisy układu to absolutne minimum tego, na co związek był w stanie się zgodzić. W jego opinii, dla związkowców ważne były zasady wypłacania i wysokość nagród i odpraw.

- Co było istotne z punktu widzenia starszych pracowników, że utrzymaliśmy przez 10 lat wypłaty nagród jubileuszowych na dość godziwym poziomie i odprawy emerytalne, także powyżej poziomu kodeksowego - powiedział.

Rzecznik powiedział, że porozumienie zapewnia pracownikom "stabilne zasady określające warunki ich pracy oraz procedury ustalania wysokości funduszu wynagrodzeń". - Porozumienie to oznacza radykalne uproszczenie systemu wynagradzania w Poczcie Polskiej - dodał.

O co chodzi w sporze?

Spór związków zawodowych z zarządem firmy trwa już kilka miesięcy. Związkowcy zarzucali władzom firmy m.in. to, że doprowadziły do trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i utraty znacznej części rynku, nie pozyskiwały pieniędzy na inwestycje z zewnątrz, np. z funduszy unijnych, oraz bezpodstawnie obniżały pracownikom wynagrodzenia.

Pytany, czy zawarcie układu zbiorowego ułatwi dialog między związkami a zarządem firmy, Nowicki odpowiedział, że ma taką nadzieję.

- Dlatego zdecydowałem się przekonywać nasze organy wykonawcze, żeby podpisać ten układ - powiedział.

Poczta Polska SA jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W firmie pracuje ok. 100 tys. pracowników. Zeszły rok przedsiębiorstwo zamknęło stratą netto przekraczającą 210 mln zł, a 2008 rok - stratą netto ponad 215 mln zł. Od około dwóch lat w firmie trwa restrukturyzacja.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24