Jak zmierzyć wartość lasu?

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huKomisarz UE: Las ma większą wartość niż wycięte w nim drzewa

Jak zmierzyć wartości pracy darmowej, domowej i społecznej, wycenić wartość odpoczynku, który jest istotną składową dobrobytu, jeziora albo lasu? Bruksela chce opracować „zielony” PKB. Nowy wskaźnik mówiłby nam więcej o naszej jakości życia, a nie tylko o mierzonej w pieniądzu wartości wytwarzanych towarów i usług - pisze "Rzeczpospolita".

Powszechnie stosowanym miernikiem zasobności społeczeństw jest produkt krajowy brutto. Ekonomiści od dawna zauważają, że nie daje on pełnego obrazu jakości życia. Skupia się tylko na tych dobrach i usługach, które można wyrazić w pieniądzu, nie mierzy parametrów społecznych, takich jak edukacja czy zdrowie, nie pokazuje dbałości o środowisko naturalne.

– Inwestycje mierzy w taki sposób, że wycięty las zawsze przyczyni się do wzrostu gospodarczego. Nie dowiemy się o ubytku krajobrazowym czy negatywnych skutkach braku lasu w długim okresie – mówi Stawros Dimas, unijny komisarz ochrony środowiska.

W czasach, gdy rządy muszą dokonywać wyborów ekologicznych i społecznych, potrzebny jest nowy wskaźnik. – Może on zmienić sposób, w jaki postrzegamy postęp – powiedział Dimas.

Jak stworzyć "zielony wskaźnik"?

Na razie Komisja Europejska rozpoczęła dyskusję z ekspertami i chce do 2010 roku opracować wstępny projekt zielonego wskaźnika. Ma on uwzględniać poziom emisji CO2, ubytek naturalnego krajobrazu, zanieczyszczenie powietrza, zużycie wody i tworzenie odpadów.

Dodatkowo zaproponuje uzupełnienie wskaźnika PKB danymi ekologicznymi i społecznymi. Opracuje też ekologiczną tablicę wyników, która będzie co roku porównywała osiągnięcia państw członkowskich. Do tego wszystkiego potrzebna jest bardziej precyzyjna i bardziej aktualna statystyka. Obecnie dane dotyczące ochrony środowiska są zwykle publikowane z dwuletnim opóźnieniem, co utrudnia prowadzenie bieżącej polityki.

KE nie jest pierwszą instytucją, która szuka alternatywnych mierników. Różne organizacje opracowały indeksy pokazujące jakość życia, która nie jest wprost do wyrażenia w pieniądzu. Jeden z bardziej znanych to wskaźnik rozwoju społecznego ONZ stanowiący kompozycję PKB, wskaźnika skolaryzacji i średniej długości życia.

Źródło: "Rzeczpospolita"

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu