Giełdowy Techmex na drodze do upadku

Najnowsze

TVN24Kurs Techmeksu spadł gwałtownie, gdyż wcześniej inwestorzy mieli nadzieję, że spółce uda się zawrzeć układ z wierzycielami

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej otworzył postępowanie upadłościowe Techmeksu obejmujące likwidację majątku spółki - poinformował Techmex w komunikacie. Po tej wiadomości kurs Techmeksu na giełdzie spadł o 23,88 proc.

Sąd wezwał wierzycieli Techmeksu, aby w terminie czterech miesięcy od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi.

Zarząd Techmeksu w październiku złożył w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu wraz z wnioskiem o zawieszenie wszelkich czynności egzekucyjnych prowadzonych wobec spółki. Jednak wcześniej Bank DnB Nord złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Techmeksu. Poza DnB Nord wnioski o upadłość Techmeksu złożyły: Tech Data Polska i spółka Geokart.

Utonął w długach

Na koniec III kw. 2009 roku Techmex miał 100,2 mln zł zobowiązań z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów bankowych, a zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wynosiły 68,6 mln zł. W tym czasie kapitały własne spółki były na poziomie 132,95 mln zł. Na koniec III kw. aktywa trwałe Techmeksu były na poziomie 127,1 mln zł, a aktywa obrotowe 180,63 mln zł.

Po trzech kwartałach 2009 r. Techmex miał 34,96 mln zł skonsolidowanej straty netto, 21,5 mln zł straty operacyjnej i 91,5 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Wcześniej giełdowe spółki Komputronik i Karen złożyły propozycję w sprawie zamiany połowy długów Techmeksu na akcje spółki i spłatę reszty w ratach. Wówczas przedstawiciele tych firm informowali, że zobowiązania Techmeksu wobec Karen wynikające z wystawionych weksli wynoszą około 5 mln zł, a zobowiązania wobec Komputronika około 3 mln zł.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24