Dziesięć pytań o "babciowe". Ministerstwo odpowiada

Źródło:
tvn24.pl
Rząd przyjął program Aktywny Rodzic
Rząd przyjął program Aktywny RodzicTVN24
wideo 2/5
Rząd przyjął program Aktywny RodzicTVN24

Aktywny rodzic, czyli nowa forma wsparcia dla rodziców, ma wystartować już w październiku. W związku z tym Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na najważniejsze pytania dotyczące tak zwanego babciowego. Między innymi, czy konieczne jest spełnienie kryteriów dochodowych, co z rolnikami i osobami prowadzącymi własną firmę, a także czy świadczenie jest wstrzymywane, gdy rodzic bierze L4 na opiekę nad chorym dzieckiem?

Aktywny rodzic to program wspierający rodziców w wychowywaniu dziecka oraz aktywności zawodowej. W ramach tej formy wsparcia dostępne będą trzy świadczenia:

  • Aktywni rodzice w pracy ("babciowe") - 1500 zł miesięcznie dla rodziców aktywnych zawodowo na rzecz opieki nad dzieckiem w wieku od 12 do 35 miesięcy. W przypadku zawarcia umowy uaktywniającej państwo pokryje koszty składek, co będzie istotne u osób w wieku emerytalnym, gdyż wpłynie to na wysokość emerytury. Warto dodać, że zawarcie takie umowy nie będzie wymagane do otrzymania pieniędzy,
  • Aktywnie w żłobku - do 1500 zł miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu malucha w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna,
  • Aktywnie w domu - 500 zł miesięcznie na rodziców wychowujących w domu dziecko od 12. do 35. miesiąca życia.

Jak wyjaśnia resort rodziny, Aktywny rodzic przejmie beneficjentów funkcjonującego dotychczas Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO), a także żłobkowego, utrzymując nabyte prawa, a także poszerzając oferowane wsparcie. W przypadku RKO wsparcie obejmie także pierwsze dziecko, natomiast wartość świadczenia na pobyt w żłobku wzrośnie z 400 do 1500 złotych.

"W ramach ustawy rodzice mogą w danym miesiącu na dane dziecko korzystać tylko z jednego świadczenia, jednak mogą w trakcie jego obowiązywania dowolnie zmieniać rodzaj wsparcia wielokrotnie" - wyjaśnia resort rodziny.

Aktywny rodzic - kryterium dochodowe, rodzaj umowy, ograniczenia

Po ogłoszeniu programu Aktywny rodzic pojawiło się wiele pytań dotyczących jego funkcjonowania. W związku z tym Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zestawienie kwestii, które mogą budzić wątpliwości.

Czy aby pobierać świadczenia z nowego programu Aktywny rodzic konieczne będzie spełnienie kryterium dochodowego?

Każdy rodzic, który wychowuje dziecko w wieku 12 -35 miesięcy, może otrzymać jedno wsparcie w zależności od własnego wyboru czy sytuacji zawodowej, na każde dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Żadne ze świadczeń nie będzie uzależnione od warunku kryterium dochodowego. Natomiast w przypadku świadczenia Aktywni rodzice w pracy weryfikowany będzie fakt i wymiar aktywności zawodowej rodziców.

Jaką umowę będzie musiał przedstawić rodzić, aby otrzymać "babciowe"? Na czas nieokreślony/określony? Czy wszystkie formy zatrudnienia są honorowane np. umowy zlecenie, działalność gospodarcza?

Z programu będą mogli również skorzystać rodzice, którzy wykonują pracę na umowie zlecenie czy też prowadzą własną działalność gospodarczą, jednak podobnie jak przy zatrudnieniu na etacie, warunkiem otrzymania świadczenia będzie zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od podstawy, której łączna (dla obojga rodziców) wysokość wynosić będzie nie mniej niż 100 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nie będzie konieczności przedstawiania umów o pracę - ZUS samodzielnie zweryfikuje czy rodzic jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i jaka jest podstawa jego wynagrodzenia, od której są odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Czy istnieje jakieś ograniczenie dotyczące dzietności i przysługujących funduszy, aby skorzystać z programu? Czy będzie działać jak 800 plus na każde dziecko, czy 1500 zł niezależnie od liczby dzieci w wieku 1-3?

Ministerstwo wyjaśnia, że w tym zakresie nie wprowadza żadnych ograniczeń. Oznacza to, że świadczenia z programu Aktywny rodzic przysługują na każde dziecko. Zatem każdy rodzic, który wychowuje np. troje dzieci w wieku 12 -35 miesięcy, może otrzymać na każde z tych dzieci świadczenie Aktywni rodzice w pracy, czyli 1500 zł x 3 dzieci miesięcznie.

Czy "babciowe" jest zabierane/wstrzymywane, gdy rodzic bierze L4 na opiekę nad chorym dzieckiem?

Nie, żadne ze świadczeń w ramach Aktywnego rodzica nie będzie "zabierane" w przypadku choroby rodzica bądź dziecka. Projekt ustawy zakłada, że przerwa w wykonywaniu pracy przez rodzica w związku z chorobą nie będzie miała wpływu na dalsze pobieranie świadczenia

W jaki sposób trzeba będzie udowodnić/rozliczyć się z "babciowego"? Jak wykazać (i czy będzie taki obowiązek), że pieniądze zostały przekazane komuś na opiekę?

Poza spełnieniem warunku aktywności zawodowej w przypadku świadczenia Aktywni rodzice w pracy nie będzie konieczności udowadniania rozliczenia środków lub składania umowy zawieranej z nianią, lub innym opiekunem dziecka.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie Aktywnie w żłobku?

Aktywnie w żłobku będzie przysługiwało na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. Aktywnie w żłobku będzie wypłacane, co do zasady, w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż kwota ponoszonej opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki. W przypadku, gdy dziecko legitymuje się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności, świadczenie będzie przysługiwało maksymalnie w wysokości 1900 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż kwota opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Podobnie jak dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, świadczenie Aktywnie w żłobku nie będzie trafiało bezpośrednio do rodziców. Wniosek o przyznanie tego świadczenia będzie składał rodzic, natomiast świadczenie to będzie przekazywane co miesiąc bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki (na wskazany przez nią rachunek bankowy) z przeznaczeniem na obniżenie opłat za pobyt dzieci ponoszonych przez rodziców.

Czy można korzystać z kilku form wsparcia dla rodziców jednocześnie? Czy dołączenie do programu "babciowe" pozbawia innych dodatków?

Program Aktywny rodzic wprowadza trzy rodzaje świadczeń, są to Aktywni rodzice w pracy, Aktywnie w żłobku oraz Aktywnie w domu. W danym miesiącu na dane dziecko rodzic będzie mógł otrzymać tylko jedno z wybranych przez siebie świadczeń.

Ministerstwo przewiduje jednak możliwość zamiany wybranego wcześniej przez rodzica świadczenia na inne świadczenie z programu. I tak np. rodzic, który wybrał świadczenie Aktywnie w domu (500 zł miesięcznie) w przypadku kiedy podejmie aktywność zawodową, będzie mógł zamienić to świadczenie na Aktywni rodzice w pracy (1500 zł miesięcznie).

Jednocześnie każde z trzech świadczeń z programu Aktywny rodzic będzie można łączyć z innymi świadczeniami wypłacanymi na dzieci np. ze świadczeniem wychowawczym z programu Rodzina 800 plus czy świadczeniami rodzinnymi.

Czytaj też: Rząd przyjął program "Aktywny rodzic". Czy "babciowe" wymiecie babcie z rynku pracy

Program Aktywny rodzic a rolnicy i osoby prowadzące własną działalność

Co z rolnikami? Czy praca w gospodarstwie rolnym będzie traktowana jako aktywność zawodowa?

Rolnik, małżonek rolnika lub domownik podlegający obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego również będą mogli ubiegać się o świadczenie Aktywni rodzice w pracy. Fakt ubezpieczenia takich rodziców w KRUS będzie traktowany jak praca na etacie w wymiarze 100 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że każdy rodzic ubezpieczony obowiązkowo w KRUS będzie spełniał warunek aktywności zawodowej i będzie mógł ubiegać się o świadczenie.

Co w przypadku rodziców, którzy są funkcjonariuszami służb mundurowych? Od ich wynagrodzeń nie są odprowadzane składki do ZUS, czy oni też będą mogli ubiegać się o "babciowe"?

W przypadku np. funkcjonariuszy, żołnierzy zawodowych, sędziów i prokuratorów, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie pełnienia służby nie są objęci obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, niepodleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu wykonywania pracy na podstawie stosunku służbowego uznaje się za równoważne z opłacaniem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy, której łączna wysokość wynosi 100 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że każdy rodzic zatrudniony jako funkcjonariusz służb mundurowych, a także jako sędzia lub prokurator będzie spełniał warunek aktywności zawodowej i będzie mógł ubiegać się o świadczenie.

Czy "babciowe" obejmuje również rodziców prowadzących własną działalność gospodarczą?

Tak, z programu będą mogli również skorzystać rodzice, którzy prowadzą działalność gospodarczą, o ile spełniać będą określone warunki. Nie może to być działalność w okresie zawieszenia oraz niezbędny jest minimalny poziom oskładkowania takiej działalności.

Podobnie jak przy zatrudnieniu na etacie, warunkiem otrzymania świadczenia będzie zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od podstawy, której łączna wysokość obydwojga rodziców wynosi nie mniej niż 100 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę i jednocześnie nie mniej dla każdego z rodziców niż 50 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Autorka/Autor:BC/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Jak zobaczyłam ten rachunek, to myślałam, że zera mi się mieszają. Nie prowadzimy huty szkła, a małą rodzinną firmę - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Małgorzata Piekarz z jeleniogórskiej firmy Nova Market, która w styczniu dostała rachunek za gaz na 45 tysięcy złotych. Antoni Pyzik w w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku faktury miał na prawie 50 tysięcy złotych, mimo że zdecydował się na początku roku zamknąć "Zajazd na Wzgórzu" w Moszczenicy. - Zapłaciłem, bo musiałem - opowiada.

Dostali rachunek za gaz na ponad 45 tysięcy złotych. "Takie sytuacje niszczą ludzi"

Dostali rachunek za gaz na ponad 45 tysięcy złotych. "Takie sytuacje niszczą ludzi"

Źródło:
tvn24.pl

Subwencje z tarcz antycovidowych będzie musiało oddać kolejne kilkaset firm - poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Dodał, że PFR czeka jeszcze na ostatnie potwierdzenia tych decyzji od właściwych służb i instytucji. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy otrzymywali kwoty sięgające nawet 3,5 miliona złotych.

Kolejne kilkaset firm dostanie wezwania do zwrotu pieniędzy

Kolejne kilkaset firm dostanie wezwania do zwrotu pieniędzy

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Blue City, spółka zarządzająca centrum handlowym przy Alejach Jerozolimskich 179 w Warszawie, złożyła w sądzie wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego z powodu braku porozumienia z bankami na przedłużenie finansowania - poinformowało w czwartek Blue City.

Poważne kłopoty dużego centrum handlowego. Jest wniosek do sądu

Poważne kłopoty dużego centrum handlowego. Jest wniosek do sądu

Źródło:
PAP

Sejm w czwartek przyjął poprawki Senatu do ustawy w sprawie osłon dla odbiorców energii, w tym tę o czasowym zwolnieniu gospodarstw domowych z opłaty mocowej. Nowe przepisy wprowadzają między innymi bon energetyczny dla gospodarstw o niższych dochodach, a także na drugie półrocze - cenę maksymalną za energię elektryczną.

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o osłonie odbiorców energii elektrycznej

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o osłonie odbiorców energii elektrycznej

Źródło:
PAP

Liczba osób zarabiających powyżej 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie wzrosła w Polsce w 2022 roku do 1,5 miliona - wynika z raportu firmy KPMG. O jedną dziesiątą zmalała natomiast grupa dysponujących majątkiem powyżej 1 miliona dolarów netto.

Tylu Polaków zarabiało powyżej 10 tysięcy złotych

Tylu Polaków zarabiało powyżej 10 tysięcy złotych

Źródło:
PAP

Prezydent Władimir Putin podpisał w czwartek dekret, na mocy którego możliwe będzie przejmowanie amerykańskiego majątku w Rosji w odwecie za zajmowanie przez władze USA zamrożonych rosyjskich aktywów w Stanach Zjednoczonych.

Rosja będzie przejmować amerykański majątek. Dekret Putina

Rosja będzie przejmować amerykański majątek. Dekret Putina

Źródło:
PAP

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wstrzymał w obrocie na terenie całego kraju jedną serię leku Corhydron 25. Jak poinformował GIF, seria "nie spełnia ustalonych dla niej wymagań jakościowych".

Seria leku wstrzymana w obrocie. "Nie spełnia wymagań"

Seria leku wstrzymana w obrocie. "Nie spełnia wymagań"

Źródło:
GIF

Czeka nas wysoka waloryzacja kapitału emerytalnego. Ma wynieść 14,9 procent. Zebrane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki mają wpływ na wysokość przyszłych świadczeń.

Mocna podwyżka przyszłych emerytur

Mocna podwyżka przyszłych emerytur

Źródło:
tvn24.pl

"W odpowiedzi na decyzję Aten, które ogłosiły wyznaczenie parków morskich na Morzu Egejskim, Turcja również wyznaczy swoje parki w regionie" - pisze w czwartek turecki portal Daily Sabah. Sprawa utworzenia parków morskich to jeden z najnowszych przykładów napięć między obu krajami.

Turcja i Grecja kłócą się o parki morskie

Źródło:
PAP

Komisja Europejska uruchomiła procedurę naruszenia prawa Unii Europejskiej wobec Niemiec, Węgier, Polski i Rumunii za brak terminowej wymiany informacji o dochodach osiąganych przez osoby fizyczne i firmy poprzez korzystanie z platform internetowych.

Bruksela wszczęła procedurę wobec Polski

Bruksela wszczęła procedurę wobec Polski

Źródło:
PAP

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w czwartek w Sejmie, że kieruje do procedowania do komisji odpowiedzialności konstytucyjnej wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Jest decyzja marszałka Hołowni

Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Jest decyzja marszałka Hołowni

Źródło:
PAP

Komisja Europejska nałożyła na koncern spożywczy Mondelez International karę w wysokości 337,5 miliona euro. Właściciel popularnych marek takich jak Milka czy Oreo odpowie za utrudnianie handlu słodyczami, czego skutkiem było sztuczne zawyżanie cen na europejskim rynku. Według KE firma współpracowała w ramach dochodzenia i przyznała się do naruszenia unijnych reguł konkurencji.

Potężna kara dla spożywczego giganta

Potężna kara dla spożywczego giganta

Źródło:
PAP

15 tysięcy złotych netto miesięcznie, premia i zakwaterowanie. To skierowana do Polaków oferta pracy w fabryce Mercedesa, o której napisał "Fakt". Co więcej, nie jest to wcale górna granica stawek.

Oferują 15 tysięcy złotych na rękę. Szukają chętnych w Polsce

Oferują 15 tysięcy złotych na rękę. Szukają chętnych w Polsce

Źródło:
Fakt

W aplikacji mObywatel 2.0 pojawiła się nowa usługa dla przedsiębiorców - "Firma". Umożliwia między innymi szybkie udostępnienie danych na temat działalności gospodarczej. Dla wszystkich użytkowników będzie dostępna 27 maja.

Nowa usługa dla przedsiębiorców w aplikacji mObywatel

Nowa usługa dla przedsiębiorców w aplikacji mObywatel

Źródło:
PAP

Zarząd TVN SA wydał w czwartek oświadczenie w sprawie działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Źródło:
tvn24.pl

Joanna Tyrowicz i Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej zostali wezwani do prokuratury na przesłuchanie w roli świadków. Wezwania dotyczą postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ujawnieniu informacji w związku z wykonywaną funkcją.

Członkowie RPP wezwani do prokuratury

Członkowie RPP wezwani do prokuratury

Źródło:
PAP

Popularna wśród polskich turystów wyspa Hvar zmaga się z katastrofą ekologiczną. Jak donoszą chorwackie media, wszystko za sprawą statków wycieczkowych, które "zamieniają najpiękniejsze na świecie plaże w szamba". Branża turystyczna wezwała chorwacki rząd do podjęcia interwencji w tej sprawie.

Katastrofa ekologiczna na popularnej wśród Polaków wyspie. "Plaże zmienione w szamba"

Katastrofa ekologiczna na popularnej wśród Polaków wyspie. "Plaże zmienione w szamba"

Źródło:
PAP

Z Orlenu i spółek kontrolowanych przez paliwowego giganta w ostatnich miesiącach zwolniło się lub zostało zwolnionych ponad sto osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością - informuje Business Insider. Na liście są między innymi syn byłego szefa TVP i mąż byłej wicepremier.

Wielkie sprzątanie po Obajtku. Na liście ponad sto osób

Wielkie sprzątanie po Obajtku. Na liście ponad sto osób

Źródło:
tvn24.pl

Posłowie koalicji rządzącej złożyli wniosek o postawienie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Podpisało się pod nim 185 posłów.

Trybunał Stanu dla szefa KRRiT. Jest wniosek

Trybunał Stanu dla szefa KRRiT. Jest wniosek

Źródło:
tvn24.pl, RM FM

W najbliższych dwóch tygodniach możemy spodziewać się nasilonych cyberataków - ostrzega wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wskazał, że chodzi o dezinformację, ale też ataki na infrastrukturę krytyczną.

Wicepremier alarmuje. "W najbliższych dwóch tygodniach największa aktywność ataków cybernetycznych na Polskę"

Wicepremier alarmuje. "W najbliższych dwóch tygodniach największa aktywność ataków cybernetycznych na Polskę"

Źródło:
PAP

Polski Fundusz Rozwoju wzywa firmy do zwrotu środków, które otrzymały w ramach tarcz antykryzysowych, ale nie ujawnia przyczyn, bo... są tajne. - Państwo stosuje zasadę domniemania winy przedsiębiorcy zamiast zasady domniemania uczciwości - mówi rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Dostają wezwania do zwrotu pieniędzy. "Zostaliśmy oszukani i skrzywdzeni"

Dostają wezwania do zwrotu pieniędzy. "Zostaliśmy oszukani i skrzywdzeni"

Źródło:
tvn24.pl

Samorządy mogą już teraz zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Muszą jednak zrobić to z głową - zwrócił uwagę w czwartkowym wydaniu dziennik "Rzeczpospolita". Z takiej możliwości skorzystali radni z Torunia.

Zakaz może nadejść w każdej chwili. "Jest to już możliwe"

Zakaz może nadejść w każdej chwili. "Jest to już możliwe"

Źródło:
PAP

Orlen mocno traci w czwartek na giełdzie. W środę wieczorem spółka opublikowała wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Zysk netto Grupy Orlen za pierwsze trzy miesiące był niższy o 6,7 miliarda złotych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Kurs Orlenu mocno w dół

Kurs Orlenu mocno w dół

Źródło:
PAP