TVN24 Biznes | Moto

Wyższe mandaty, punkty karne i składka OC po nowemu. Rewolucyjne zmiany dla kierowców

TVN24 Biznes | Moto

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Konkolewski o podwyżce mandatów dla kierowcówTVN24
wideo 2/4
TVN24Konkolewski o podwyżce mandatów dla kierowców

Wyższe mandaty, punkty karne kasowane po upływie dwóch lat i składka OC uzależniona od liczby punktów karnych to tylko niektóre propozycje rządowych zmian. We wtorek Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian w zakresie nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Maksymalna wysokość mandatu za wykroczenia drogowe ma wzrosnąć do 5 tysięcy złotych.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian w zakresie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Jak zaznaczono, projekt ustawy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów po dokonaniu korekt legislacyjnych "wynikających z przebiegu dyskusji na Radzie Ministrów oraz finalnych uzgodnień między ministrem infrastruktury i ministrem sprawiedliwości w zakresie zmian w kodeksie karnym".

CIR wskazało, że zmiany mają pozwolić na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi kierowcami na drodze m.in. poprzez zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Mandaty drogowe - zmiany

Nowe przepisy mają umożliwić nakładanie przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekanie przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wkroczenia.

- podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy;

- podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;

- podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;

- podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

Punkty karne - kasowanie po dwóch latach

Rada Ministrów proponuje również zmianę systemu dotyczącego punktów karnych. W przypadku wejścia nowych przepisów w życie, punkty będą kasowane po upływie dwóch lat.

"Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10" - wyjaśniono.

Ponadto zniknąć mają szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Renty dla bliskich ofiar wypadków drogowych

Jak poinformowało CIR, kierunkowo uzgodniono również zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. "Zaostrzenie przepisów zostanie omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości" - zaznaczono.

Zaostrzenie kar ma dotyczyć: prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości; przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozić; przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Nowe rozwiązania uwzględniają też przydzielenie renty osobom bliskim ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym. Jak zaznaczono, obowiązek wypłaty renty ma dotyczyć sprawcy przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym. "Przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora" - czytamy.

Dodatkowo rząd proponuje wprowadzenie instytucji czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nieposiadająca wymaganego uprawnienia. Czasowe niedopuszczenie ma obowiązywać przez trzy miesiące. Dodatkowo ma temu towarzyszyć kara pieniężna w wysokości 10 tys. zł.

Składka OC powiązana z punktami karnymi

Ponadto rząd planuje powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń.

Projekt zakłada m.in. umożliwienie udostępnienia podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock