ZUS skontroluje firmy. Na to będzie zwracać szczególną uwagę

Autor:
JW/ToL
Źródło:
PAP
Marek Kolibski o wzroście wysokości składek ZUS w 2023 roku
Marek Kolibski o wzroście wysokości składek ZUS w 2023 rokuTVN24 BiS
wideo 2/3
TVN24 BiSMarek Kolibski o wzroście wysokości składek ZUS w 2023 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może sprawdzić w tym roku aż 25 tysięcy firm pod względem prawidłowości odprowadzania składek - informuje "Rzeczpospolita". Ubiegłoroczna kontrola wykryła nieprawidłowości na 357 milionów złotych należności z tytułu składek.

Jak czytamy w artykule, kontrole w 2022 roku dotyczyły 27 tysiąca firm. "Najwięcej uchybień było w handlu hurtowym oraz działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w informatyce" - dodano. Jak pisze "Rz", ZUS deklaruje, że w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie zwracać szczególną uwagę na schemat podlegania ubezpieczeniom, gdy istnieje kilka powodów obniżenia zobowiązań składkowych. - Będziemy również się przyglądać wykonywaniu pracy na podstawie umów cywilnoprawnych z własnym pracodawcą (lub na jego rzecz), a także umowom o dzieło - mówi, cytowana przez "Rz", wicedyrektor Departamentu Kontroli Płatników Składek w ZUS Agnieszka Kiełbowicz-Dziwulska.

Jak przebiegają kontrole ZUS?

Kontrola płatników składek jest zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. ZUS opublikował na swojej stronie informacje, które mogą pomóc płatnikom składek przygotować się do kontroli.

ZUS sprawdza w szczególności czy płatnicy składek:

- prawidłowo zgłosili do ubezpieczeń społecznych: siebie, swoich pracowników i inne osoby, które powinni zgłosić do tych ubezpieczeń,

- rzetelnie i prawidłowo obliczają, potrącają i opłacają składki i inne należności, które pobiera ZUS,

- odpowiednio ustalają uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

- prawidłowo wypłacają świadczenia i dokonują rozliczeń, które są z nimi związane,

- w terminie i prawidłowo opracowują wnioski o emerytury i renty,

- właściwie wystawiają zaświadczenia i zgłaszają dane dla celów ubezpieczeń społecznych.

Jak długo trwa kontrola ZUS?

Jeżeli płatnik składek jest przedsiębiorcą, to w jednym roku kalendarzowym kontrola nie może przekraczać: - jeśli jest mikroprzedsiębiorcą - 12 dni roboczych,

- jeśli jest małym przedsiębiorcą - 18 dni roboczych,

- jeśli jest średnim przedsiębiorcą - 24 dni roboczych,

- jeśli jest innym przedsiębiorcą - 48 dni roboczych.

Płatnicy składek powinni:

- udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji, które wiążą się z zakresem kontroli (książkę kontroli, upoważnienia, protokoły kontroli, pozostałą dokumentację),

- udostępnić do oględzin składniki majątku,

- sporządzić i wydać kopie dokumentów, które wiążą się z zakresem kontroli,

- zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, - udzielać wyjaśnień,

- przedstawić polskie tłumaczenie dokumentacji, którą sporządzono w języku obcym.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:JW/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości