TVN24 Biznes | Dla firm

Polski Ład może uderzyć w spółki Skarbu Państwa. Ministerstwo Jacka Sasina podaje kwoty

TVN24 Biznes | Dla firm

Autor:
/dap
Źródło:
PAP
Kuczyński o zmianach podatkowych z Polskiego Ładu
Kuczyński o zmianach podatkowych z Polskiego ŁaduTVN24
wideo 2/6
TVN24Kuczyński o zmianach podatkowych z Polskiego Ładu

Ministerstwo Aktywów Państwowych uważa, że jedno z nowych rozwiązań z ustawy podatkowej Polskiego Ładu obciąży nadmiernie spółki państwowe - wynika z opinii przedstawionej przez resort kierowany przez wicepremiera Jacka Sasina. MAP zgłosiło też zastrzeżenia do sposobu procedowania nowych przepisów.

W środę rząd przyjął projekty ustaw związanych z Polskim Ładem, w tym pakiet podatkowy. Po konsultacjach publicznych do reformy podatkowej wniesiono kilka zmian dotyczących składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i wprowadzono nowy podatek od wielkich koncernów.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

W czwartek na rządowych stronach opublikowano uwagi kierowanego przez wicepremiera Jacka Sasina Ministerstwa Aktywów Państwowych do projektu podatkowego. Dokument jest datowany na środę, 8 września.

"Po pierwsze, zgłaszam zastrzeżenia co do sposobu procedowania na przedmiotowym Projektem. Projekt ten, liczący pierwotnie 226 stron oraz zawierający kilkadziesiąt istotnych propozycji zmian legislacyjnych, został przekazany do konsultacji międzyresortowych w dniu 26 lipca 2021 r. Następnie po zakończeniu pięciotygodniowego okresu tych konsultacji Projekt w wersji z dnia 5 września br. (niedziela), liczący już 257 stron został rozesłany w dniu 6 września br. (poniedziałek) do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM)" - napisało MAP.

"Taki krótki czas, zaledwie kilka godzin roboczych, wyznaczonych na analizę nowej, rozbudowanej wersji Projektu, uniemożliwił przeprowadzenie jego pogłębionej weryfikacji oraz przedstawienie ewentualnych uwag na SKRM" - podkreślono w opinii.

Dodatkowy podatek

Uwagi MAP dotyczyły także dodatkowe podatku, nazywanego podatkiem od wielkich korporacji. Wiceminister finansów Jan Sarnowski tłumaczył w środę, że danina obejmie spółki kapitałowe i podatkowe grupy kapitałowe, które wykazują straty lub których dochód jest poniżej 1 proc. przychodu z działalności operacyjnej, bez nabycia środków trwałych. Stawka to 0,4 proc. przychodów firmy i 10 proc. wydatków pasywnych. Będzie od niego odliczany płacony w Polsce CIT.

"Łączna kwota dopłaty ze strony spółek z domeny Skarbu Państwa wg powyższych założeń to szacunkowo 379 mln zł. Należy wskazać, że oznaczałoby to wzrost łącznego obciążenia CIT spółek z domeny Skarbu Państwa umieszczonych w analizowanej bazie o 12 proc., podczas gdy średni wzrost obciążenia CIT w całej bazie to 9 proc. Oznacza to, że proponowane rozwiązanie może proporcjonalnie mocniej dotknąć spółki Skarbu Państwa niż podmioty prywatne, w tym te z kapitałem zagranicznym" - napisało MAP w uwagach. Dodano, że powyższa symulacja została przeprowadzona na danych za 2019 rok udostępnionych przez MF.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że "jest to zupełnie nowe rozwiązanie", które nie było przewidziane w pierwotnej wersji projektu z 26 lipca.

"Pojawiło się ono dopiero w Projekcie w wersji z 5 września, a przez to nie było poddane konsultacjom publicznym. Z analizy przeprowadzonej w Ministerstwie Aktywów Państwowych wynika, że ta nowa alternatywna forma opodatkowania może mieć negatywny wpływ na stabilność finansową spółek z udziałem Skarbu Państwa" - dodał resort.

Autor:/dap

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości