Wycinka bez pozwolenia. Kto może, a kto nie? Ministerstwo wyjaśnia

Warszawa


Wycinka drzew na prywatnych działkach po nowelizacji prawa wzbudza spore kontrowersje. Internauci pytają o rolę urzędu miasta w takich wypadkach. A także możliwość wycinania drzew o konkretnym obwodzie. Odpowiedzi na te wątpliwości udzieliło Ministerstwo Środowiska. W środę rano opisaliśmy przykład dębu w Wawrze, który może mieć nawet ponad sto lat. A właściwie mógł mieć, bo został wycięty. Zezwala na to prawo obowiązujące od początku stycznia tego roku.

Grubość pnia i rada miasta

Jednak sprawa rozbija się o szczegóły, a dokładnie o interpretację prawa. Pod naszym tekstem jest ponad 150 komentarzy, a przewijają się wśród nich wątpliwości internautów. "Jeśli grubość pnia na wysokości 30 cm przekracza 100 cm to takiego drzewa nie można wyciąć bez pozwolenia. Więc albo zostało wycięte nielegalnie albo dostał zgodę" – napisał mitko. "A co robiła rada gminy, wiedząc, że będą od 01.01.2017 zmiany w przepisach? Ma przecież w ustawie zawarte uprawnienia i mogła zarówno to drzewo, jak i wiele innych ochronić przed wycinką…" – sugeruje Tomko. Te kontrowersje się powtarzają. Jednak ministerstwo odpowiadało na pytania dotyczące tych zagadnień w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Poniżej je przedstawiamy: PYTANIE: Czy osoby fizyczne mogą usunąć każde drzewo ze swojej nieruchomości, czy tylko drzewo, którego obwód na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew)? ODPOWIEDŹ: Osoby fizyczne, bez zezwolenia z art. 83 ust. 1 ustawy, mogą usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód, jeżeli usunięcie to dokonywane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodany przez nowelizację z dnia 16 grudnia 2016 r. wyjątek, zawarty w pkt. 3a art. 83f ust. 1, ma charakter samodzielny, odrębny od wyjątku z pkt. 3 tego ustępu. Uwaga! Nawet jeżeli usunięcie drzewa nie wymaga zezwolenia z art. 83 ust. 1 ustawy, samo usunięcie może być niemożliwe albo utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną, np. jest pomnikiem przyrody, zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, jest objęte ochroną konserwatora zabytków albo w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów. Możliwość usunięcia takiego drzewa regulują odrębne przepisy. PYTANIE: Czy uchwała rada gminy może przywrócić obowiązek uzyskiwanie zezwolenia na usunięcie drzewa przez osoby fizyczne? ODPOWIEDŹ: Nie, wyjątek dotyczący usuwania drzew z nieruchomości należących do osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ma charakter ustawowy i nie może być wyeliminowany aktem prawa miejscowego. Kompetencja rady gminy, o której mowa w nowym ust. 1a art. 83f ustawy dotyczy jedynie wprowadzania kolejnych, nowych wyjątków od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa.

PYTANIE: Zgodnie z nowym ust. 1a art. 83f, rada gminy może zwolnić z obowiązku uzyskiwania zezwolenia także usuwanie drzew i krzewów na cele związane albo niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. O jakie przypadki chodzi?

ODPOWIEDŹ: Nowy pkt 3a w art. 83f ust. 1 wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to jednocześnie, że zezwolenie musi nadal być uzyskiwane, gdy nieruchomość stanowi własność podmiotów innych niż osoby fizyczne, np. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoby fizyczne usuwają drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rada gminy może jednak zwolnić takie podmioty z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa, kierując się kryterium związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie takie będzie mogło dotyczyć usunięcia następującego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. wybudowania obiektu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, takiego jak warsztat samochodowy, magazyn czy sklep) lub w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zamierza usunąć drzewo w celu wybudowania parkingu dla mieszkańców lub gdy urząd zamierza wybudować szkołę).

Ułatwienie właścicielom nieruchomości wycinki drzew lub krzewów na własnej posesji, to cel noweli ustawy o ochronie przyrody oraz o lasach. CZYTAJ WIĘCEJ O ZMIANACH NA TVN24BIS.PL.

CZYTAJ TEŻ: "Rzeź w majestacie prawa". Najstarszy dąb wycięty

Dąb zniknął z posesji w Wawrze
Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

ran/mś