Radni jednym głosem: podwyżki dla nauczycieli

Warszawa

ShutterstockPodwyżki dla nauczycieli (zdjęcie ilustracyjne)

Rada Warszawy jednogłośnie przyjęła w czwartek uchwałę dotyczącą podwyżek dla stołecznych nauczycieli. Odrzuciła zaś poprawkę PiS o zwiększeniu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli do 1000 złotych na etat.

Za uchwałą w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla nauczycieli głosowało 57 radnych. Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu.

Podwyżki dla nauczycieli

Zgodnie z uchwałą "wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli stażystów i kontraktowych podwyższone zostały w stosunku do kwot wynikających z przepisów ustawowych i rozporządzenia MEN".

Uchwała przewiduje następujące podwyżki dla nauczycieli: dla stażystów z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym o 350 zł, dla stażystów z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego i z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym – o 300 zł, dla stażystów z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego lub z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego albo kolegium języków obcych oraz z innym wykształceniem – o 250 zł, dla kontraktowych z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym - o 335 zł, dla kontraktowych z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym – o 265 zł, dla kontraktowych z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub kolegium języków obcych, innym wykształceniem - o 235 zł.

Ponadto, jak czytamy w uchwale, w związku z rozporządzeniem z lutego w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli proponuje się podwyżkę o 220 zł dla nauczycieli mianowanych.

Potrzebne zmiany w budżecie

Szacowane skutki finansowe wprowadzanej uchwały to 39 mln zł rocznie. Wymaga to zmian w budżecie Warszawy na rok 2019.

Uchwała zakłada, że dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – prezydent Warszawy, ustalając jego wysokość za okres, na jaki został przyznany.

Radni PiS zaproponowali podczas czwartkowej sesji poprawkę do uchwały, w której zaznaczono, że "środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, w tym nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i doradców metodycznych, planuje się w wysokości 1000 zł miesięcznie na jeden etat".

Radny PiS Tomasz Herbich podkreślił zaś podczas burzliwej, ponadgodzinnej debaty, że związki zawodowe nauczycieli uznały projekt zmian w regulaminie wynagrodzeń za "nieuzgodniony".

- Obowiązek takich uzgodnień nakłada na organ prowadzący szkoły Karta Nauczyciela – wskazywał.

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Dorota Łoboda (Koalicja Obywatelska), odnosząc się do propozycji klubu PiS, argumentowała, że dodatki motywacyjne w Warszawie należą do najwyższych w kraju i wynoszą średnio około 600 zł. W uchwale zapisano, że będą wynosiły 600 zł miesięcznie na jeden etat.

- Odnosząc się do wniosku mniejszości, radnych Prawa i Sprawiedliwości, proszę, aby państwo skierowali swoje prośby do Anny Zalewskiej (szefowej MEN - red.), aby podniosła płace zasadnicze nauczycieli – powiedziała Łaboda. - Samorząd nie może bowiem brać na siebie wszystkich kosztów – podkreśliła.

W odpowiedzi radny PiS Sebastian Kaleta wyliczył wzrost zarobków dla nauczycieli, wprowadzany przez rząd PiS od 2017 roku.

Poprawkę radnych PiS dotyczącą zwiększenia dodatku motywacyjnego do 1000 zł rada odrzuciła.

Podwyżki zapisane w przyjętej w czwartek uchwale będą wypłacane stołecznym nauczycielom z wyrównaniem od stycznia.

Pomnik prezydenta, skwer niedźwiedzia

Ponadto stołeczni radni opowiedzieli się w czwartek za budową pomnika zamordowanego prezydenta Gabriela Narutowicza oraz za nadaniem skwerowi na Muranowie nazwy Niedźwiedzia Wojtka.

Śmierć prezydentaTVN24
wideo 2/1

PAP,kz/r