Kurator Muzeum Narodowego: zostałem ostatecznie zwolniony

TVN Warszawa

Muzeum Narodowe W Warszawie / CC BY-Sa WikipediaZwolnienia w Muzeum Narodowym

"Zostałem ostatecznie zwolniony dyscyplinarnie" – oznajmił w mediach społecznościowych profesor Antoni Ziemba, który pełnił w Muzeum Narodowym funkcję kuratora.

Informacja o możliwym odwołaniu Ziemby krążyła od piątku. Wówczas jednak na stronie internetowej muzeum pojawił się krótki wpis, który później zniknął: "W związku z nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi, oświadczamy, że Profesor Antoni Ziemba pozostaje pracownikiem MNW".

Ale we wtorek wieczorem Ziemba podał, że został zwolniony dyscyplinarnie.

"Żegnam się z Wami"

"Wiem to od prawnika MNW. Słyszałem też, że szefowa działu kadr dostała decyzję o tym i polecenie wysłania jej do mnie. Treści uzasadnienia nie znam, ale prawnie powinno być takie samo jak w piśmie o zamiarze zwolnienia. Żegnam się z Wami, dziękuję za wszystko, było fajnie, ale wszystko przemija. Co umiałem, w Muzeum zrobiłem. Żal tylko ludzi - Was, Kochani" – napisał na Facebooku.

Podkreślił, że zamierza walczyć o powrót do muzeum.

Profesor Ziemba to historyk sztuki, który specjalizuje się w późnośredniowiecznej i nowożytnej sztuce europejskiej.

"Naruszenie obowiązków pracowniczych"

Muzeum Narodowe w Warszawie potwierdziło zakończenie współpracy z profesorem Ziembą. - Z uwagi na pojawiające się pytania, wyjaśniamy, że przyczyny zwolnienia związane były wyłącznie z naruszeniem obowiązków pracowniczych, nałożonych na każdego pracownika przez przepisy Kodeksu pracy. Powyższa decyzja poprzedzona była licznymi konsultacjami, w tym wymaganymi przez prawo konsultacjami z organizacjami związkowymi działającymi w MNW - poinformowała Magdalena Łobodzińska z muzealnego działu Komunikacji i Programów Publicznych.

Dodała, że muzeum jako instytucja kultury rozpoznawana w kraju i za granicą, zobowiązana jest do upowszechniania najwyższych standardów w sferze zachowań i działań swoich pracowników.

- Zachowując fundamentalną w demokratycznym państwie prawnym zasadę równości wobec prawa, Muzeum Narodowe w Warszawie nie może pozostawać obojętne wobec uchybień pracowników, usprawiedliwiając je publiczną czy też środowiskową rozpoznawalnością osoby. Szanując dorobek naukowy Profesora Antoniego Ziemby, dziękujemy za jego wkład w rozwój Muzeum Narodowego w Warszawie, życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym - zaznaczyła Łobodzińska.

Konflikt w muzeum?

Jak podaje "Gazeta Stołeczna", dyrektor MNW profesor Jerzy Miziołek zarzucił Ziembie działanie na szkodę muzeum, które miało polegać na skierowaniu do Stowarzyszenia Muzealników Polskich prośby o interwencję w sprawie konfliktu w placówce. Dziennik podaje, że związkowcy spotkali się po tym z ministrem kultury Piotrem Glińskim i dyrektorem Miziołkiem. Miało zakończyć się podpisaniem protokołu rozbieżności.

"Stołeczna" zaznacza, że to kolejna odsłona konfliktu na linii dyrektor – pracownicy. Z informacji dziennika wynika, że od kiedy Miziołek objął swoją funkcję, odeszło ponad 50 osób – część została zwolniona, a inni mieli zrezygnować albo mieli być do tego przymuszeni.

Przez 4 miesiące 2018 roku obowiązki dyrektora MN pełnił Piotr Rypson, który pracę doktorską na temat staropolskiej poezji wizualnej obronił w Instytucie Polonistyki UW. Z Muzeum Narodowego został zwolniony przez profesora Miziołka.

Organizacje związkowe przeciwko zwolnieniu

Sprzeciw przeciwko decyzji o zwolnieniu profesora, wyraziły też organizacje związkowe działające w muzeum.

"Wszystkie organizacje związkowe, działające w Muzeum Narodowym w Warszawie: NSZZ "Solidarność", NSZZ Pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie, Związek Zawodowy Konserwatorów Dzieł Sztuki MNW, powiadomione przez dyrekcję placówki o zamiarze rozwiązania umowy bez wypowiedzenia prof. Antoniemu Ziembie, wyraziły negatywną opinię co do tego zamiaru" - przekazała PAP Monika Janisz z Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" MNW.

Na tvnwarszawa.pl pisaliśmy również o kontrowersjach wokół wystawy dwóch instalacji: "Pojawienie się Lou Salome" z 2005 r. (femme fatale z dwoma psami, które mają twarz Friedricha Nietzschego i Paula Ree.) i Natalii LL "Sztuka konsumpcyjna" z 1972 r. (kobiety w zmysłowy sposób jedzące banany). Później odbył się protest przed placówką:

Tłum skandował "rewolucja bananowa"TVN24
wideo 2/3

ran/r