Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

Gorący piątek w Sejmie. Zajmą się reprywatyzacją

Warszawa

archiwum TVNPosłowie zajmą się reprywatyzacją

Projekt PiS o komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w stolicy i projekt ustawy reprywatyzacyjnej autorstwa PO. Te dwa dokumenty znalazły się w harmonogramie rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia Sejmu. Posłowie mają zająć się tymi projektami w piątek.

Pierwszy projekt został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dotyczy powołania komisji, która będzie sprawdzać decyzje dotyczące zwrotów nieruchomości w Warszawie. Rząd przyjął go w ubiegły czwartek, o czym pisaliśmy na tvnwarszawa.pl.

Komisja ma być "organem administracji publicznej stojącym na straży interesu publicznego".

"Chodzi o przywrócenie ochrony interesu społecznego i prywatnego przez usunięcie rażących naruszeń prawa. Jest to odpowiedź na oczekiwanie społeczne, że państwo zdecydowanie zareaguje na patologię, jaka narastała przez lata przy reprywatyzacji warszawskiej" - podawało w czwartek Centrum Informacyjne Rządu.

Jawne rozprawy

Zgodnie z projektem, na wstępnym etapie komisja będzie działać podobnie do prokuratury. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających będzie wydawała postanowienie o wszczęciu postępowania rozpoznawczego, w przypadku uprawdopodobnienia, że decyzja reprywatyzacyjna została wydana z naruszeniem prawa.

Później może też prowadzić rozprawy, które co do zasady będą jawne. W nadzwyczajnych przypadkach (m.in. ze względu na "ochronę porządku publicznego"), komisja będzie mogła taką rozprawę utajnić.

Decyzje i postanowienia zespół wyda po jawnym głosowaniu, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków komisji - w tym jej przewodniczącego. W wypadku rozkładu głosów po równo, decydował będzie głos przewodniczącego.

Wiceminister, prawnicy i społecznicy

W skład komisji wejdzie przewodniczący - wiceminister sprawiedliwości lub spraw wewnętrznych i administracji oraz 8 członków (prawników o nieposzlakowanej opinii) powoływanych i odwoływanych przez Sejm.

- Członkiem będzie mógł być poseł, ale także osoba spoza parlamentu wskazana przez klub parlamentarny według parytetu - wyjaśniał w zeszłym tygodniu wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Przy komisji będzie funkcjonować 9-osobowa społeczna rada jako organ opiniodawczo-doradczy. Zasiądą w niej działacze organizacji pozarządowych. O dokładnym składzie zdecyduje resort sprawiedliwości w porozumieniu z MSWiA.

Badanie decyzji

Komisja po postępowaniu rozpoznawczym będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), uchylić decyzję reprywatyzacyjną i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość - podano.

Będzie mogła też uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał.

Jeśli komisja stwierdzi, że decyzja wywołała już nieodwracalne skutki prawne, zyska możliwość nałożenia na osobę, która skorzystała na jej wydaniu, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej wartości bezprawnie przejętej nieruchomości.

"Duża" ustawa Platformy

Drugi z projektów, którymi zajmą się posłowie został złożony przez posłów PO na początku września. Chodzi o propozycję ustawy "o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy".

- To jest projekt, który w sposób całościowy, kompleksowy i ostateczny rozwiąże problem reprywatyzacji w Warszawie, gruntów, nieruchomości warszawskich - mówił wtedy szef klubu PO Sławomir Neumann.

Liczący 37 artykułów projekt dotyczy kompleksowego uregulowania praw do nieruchomości na terenie Warszawy.

Jego głównym założeniem jest ustalenie rocznego terminu na "ujawnienie się wszystkich roszczeń jeszcze nie zgłoszonych". Co ważne, projekt nie przewiduje zwrotu kamienic z lokatorami.

Odszkodowanie ma być ustalane według faktycznej wartości danej nieruchomości z 1945 r. - Jeżeli nie było kamienicy w 1945 r., to odszkodowanie dotyczyć będzie tylko wartości gruntu, jak on faktycznie wyglądał - wskazywali autorzy propozycji.

Pierwsze czytanie obu projektów zaplanowano na piątkowe popołudnie w ramach łącznej dyskusji.

Zobacz materiał o propozycji Platformy Obywatelskiej...

PO o projekcie ustawy
TVN24

... i propozycji PiS ws. komisji weryfikacyjnej:

Jest projekt ws. komisji reprywatyzacyjnej
TVN24

PAP/kw/r