Część ogrodu w centrum zabytkiem. "Cenny element"

Najnowsze

MWKZCzęść ogrodu przy pałacu

Wojewódzki konserwator zabytków objął ochroną część Ogrodu Saskiego położonego tuż za Pałacem Błękitnym. Teren został zwrócony kilka lat temu spadkobiercom rodziny hrabiego Zamoyskiego.

Jakub Lewicki wpisał w tym tygodniu do rejestru zabytków część ogrodu znajdującą się tuż za pałacem Błękitnym, czyli od strony Senatorskiej.

Decyzja nie jest ostateczna

"Posiada istotne wartości historyczne i naukowe. Teren, pełniący nieprzerwanie od prawie 300 lat swoją historyczną funkcję, pomimo, iż podlegał licznym przekształceniom stylistycznym, wciąż jest czytelnym elementem pierwotnej koncepcji planistycznej. Stanowi nieodłączną część pierwszego warszawskiego założenia pałacowo-parkowego w typie "między dziedzińcem a ogrodem", które jest wciąż czytelne w tkance urbanistycznej miasta oraz stanowi cenny element jednej z najstarszych reprezentacyjnych części śródmieścia Warszawy" – czytamy w uzasadnieniu.

Decyzja o wpisie nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Jak pisała "Gazeta Stołeczna", zimą 2012 roku ziemię za położonym na rogu Senatorskiej Pałacem Błękitnym odzyskali spadkobiercy rodziny hrabiego Zamoyskiego. Wówczas pojawiały się doniesienia, że na terenie mogłaby powstać na przykład cukiernia.

Cztery etapy ogrodu

Wojewódzki konserwator zabytków przypomina, że historię ogrodu pałacu Błękitnego można podzielić na cztery etapy: barokowy (1725-1816), krajobrazowy (od 1816), powiązanie widokowe z ogrodem Saskim (ok. 1850), włączenie do ogrodu Saskiego (1948).

"Teren ogrodu barokowego, o nieregularnym kształcie, rozwiązano dzieląc go na trzy części, z których zrealizowano jedynie tą sąsiadującą bezpośrednio z pałacem. Miała ona regularny pięcioboczny zarys obejmujący salon ogrodowy w formie podkowy, obramowany trejażem, z trawnikami, basenami wodnymi, rzędami lip, studnią, posągami. Zewnętrzny mur oddzielający od ogrodu Saskiego, rozczłonkowano filarami zwieńczonymi wazami; pola prawdopodobnie wypełniały malowidła" – informują służby konserwatora.

ZOBACZ TEŻ MATERIAŁY ZAPOWIADAJĄCE ODBUDOWĘ PAŁACU SASKIEGO:

Prezydent o odbudowie Pałacu SaskiegoTVN24
wideo 2/4

ran/gp

Źródło zdjęcia głównego: MWKZ