Europa ma za sobą najcieplejsze lato w historii pomiarów

Autor:
dd
Źródło:
PAP, Copernicus Climate Change Service (C3S)
Anomalie temperatury powietrza od początku roku 1960 do września 2023
Anomalie temperatury powietrza od początku roku 1960 do września 2023NASA/Peter Jacobs
wideo 2/10
Zmiany klimatu

Lato w 2021 roku w Europie było najcieplejszym w historii - wynika z opublikowanego w piątek raportu unijnej agencji Copernicus Climate Change Service (C3S). Był to rok pełen kontrastów. Towarzyszyły mu wielkie powodzie w Europie Zachodniej, a w basenie Morza Śródziemnego - susza. Ponadto w skali globalnej ostatnie siedem lat było najcieplejsze w historii pomiarów, czyli od połowy ubiegłego wieku.

Copernicus Climate Change Service (C3S) opublikował w piątek raport, w którym analizuje zmiany klimatyczne w 2021 r., zachodzące w Europie i na świecie. Wynika z niego, że Europa doświadczyła najcieplejszego lata w historii - towarzyszyły temu wielkie powodzie w Europie Zachodniej oraz susza w basenie Morza Śródziemnego, choć cały rok 2021 nie był najgorętszy - ani dla Europy, ani dla świata.

Ostatnie siedem lat najcieplejszych

Raport potwierdza, że w skali globalnej ostatnie siedem lat było najcieplejsze w historii pomiarów - czyli od połowy XX w. Przy czym wśród tych siedmiu gorących lat rok 2021 należał do najchłodniejszych.

Średnia globalna temperatura powierzchni morza w roku 2021 była szóstym lub siódmym najcieplejszym rokiem od momentu rozpoczęcia pomiarów w 1850 roku. Jednak w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej na całym świecie nastąpił wyraźny wzrost temperatury, zarówno na lądzie, jak i na morzu - przy czym globalna temperatura powietrza na powierzchni Ziemi wzrosła o 1,1-1,2 st. C. Zjawiska La Nina na początku i pod koniec roku oznaczały, że średnie globalne temperatury powierzchni morza w 2021 r. były chłodniejsze na całym świecie niż w ostatnich latach, co wpłynęło również na temperatury powietrza na lądzie i w oceanie.

W roku 2021 globalny poziom morza nadal się podnosił. Całkowity wzrost od 1993 r. wynosi około 9 centymetrów. Najnowsze skonsolidowane dane, obejmujące okres do końca 2020 r., wskazują, że lądolody Grenlandii i Antarktydy nadal tracą swą masę.

Średnia globalna temperatura przy powierzchni ziemi dla wyśrodkowanych 60-miesięcznych okresów, w odniesieniu do średniej z lat 1991-2020 (lewa oś) i jako wzrost powyżej poziomu z lat 1850-1900 (prawa oś), według sześciu zestawów danychERA5 (C3S/ECMWF), JRA55 (JMA), GISTEMPv4 (NASA), HadCRUT5 (Met Office Hadley Centre), NOAAGlobalTempv5 (NOAA) i Berkeley Earth.C3S/ECMWF

2021 - rok pełen kontrastów

Jak czytamy w komunikacie prasowym, Europa doświadczyła roku pełnego kontrastów.

"Podczas gdy roczna temperatura powietrza na powierzchni ziemi w 2021 r. była tylko o około 0,2 st. C wyższa od średniej z lat 1991-2020 i znajdowała się poza 10 najcieplejszymi latami w historii, [to] roczna temperatura powierzchni morza w niektórych częściach Morza Bałtyckiego i Śródziemnego była najwyższa co najmniej od 1993 r." - napisali autorzy raportu.

Naukowcy ustalili, że wiosna w Europie była chłodniejsza niż zazwyczaj. W niektórych częściach Europy obserwowano wczesne nadejście wiosny, po którym nastąpiły późne przymrozki. Z kolei lato przyniosło rekordowe temperatury, a także silne i długotrwałe fale upałów oraz duże powodzie. W czerwcu i lipcu temperatury powierzchni morza również były wyjątkowo wysokie, a w niektórych częściach Bałtyku nawet o 5 st. C wyższe od średniej.

- Rok 2021 był rokiem ekstremalnym, ze względu na najgorętsze lato w Europie, fale upałów w basenie Morza Śródziemnego, powodzie oraz susze wiatrowe w Europie Zachodniej. Uświadamia to, że zrozumienie ekstremów pogodowych oraz klimatycznych staje się coraz bardziej istotne dla kluczowych sektorów społecznych. Dokładne informacje o klimacie są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, aby pomóc nam w podejmowaniu świadomych decyzji - przekazał cytowany w komunikacie Carlo Buontempo, dyrektor Copernicus Climate Change Service (C3S).

Letnie (czerwiec-sierpień) odchylenia od normy dla temperatury nad lądem dla Europy jako całości w latach 1950-2021, w stosunku do okresu referencyjnego 1991-2020. Źródło danych: ERA5, E-OBS. Za: C3S/ECMWF/KNMI.C3S/ECMWF/KNMI

Ekstremalne zjawiska: fale upałów, susza, pożary

Roczne prędkości wiatru w części zachodniej i środkowej Europy były jednymi z najniższych od co najmniej 1979 r. "Dane z reanalizy pomagają w ocenie potencjalnego wpływu niskich prędkości wiatru na produkcję energii odnawialnej" - zaznaczono w raporcie. Kraje, w których prędkości wiatru były niższe od średniej, to Irlandia, Wielka Brytania, Czechy, Dania i Niemcy. Na niektórych obszarach roczne prędkości wiatru były najniższe lub drugie najniższe od co najmniej 1979 roku. Z kolei w części Europy Południowo-Wschodniej roczne prędkości wiatru były znacznie wyższe niż przeciętne.

Region Morza Śródziemnego został dotknięty latem przez ekstremalne zjawiska - takie, jak fale upałów, susza, rekordowe temperatury krajowe, stres termiczny i pożary.

Podczas letniej fali upałów padło wiele rekordów temperatury, w tym tymczasowy rekord krajowy Hiszpanii wynoszący 47,0 st. C oraz tymczasowy rekord europejski wynoszący 48,8 st. C, który odnotowano we Włoszech. W niektórych regionach Włoch, Grecji i Turcji fala upałów trwała od dwóch do trzech tygodni.

Ponadto powszechne, suche warunki przyczyniały się do wybuchu licznych, niszczycielskich pożarów, szczególnie we Włoszech, Grecji i Turcji. Całkowita powierzchnia zniszczona w wyniku pożarów w lipcu i sierpniu w regionie śródziemnomorskim przekroczyła 800 tysięcy hektarów.

Ranking średniej rocznej prędkości wiatru na 100 metrach w 2021 r. od najniższej (ciemnoniebieski) do najwyższej (ciemnoczerwony) w 43-letnim rekordzie obejmującym lata 1979-2021. Źródło danych: ERA5. Za: C3S/ECMWFC3S/ECMWF

Niszczycielskie powodzie

Poważne powodzie w lipcu spowodowały zniszczenia w niektórych częściach Europy, w tym w Belgii, Niemczech oraz w krajach sąsiednich.

Wolno poruszający się układ niskiego ciśnienia przemieszczał się nad Europą, ściągając wilgotne powietrze znad niezwykle ciepłego Morza Bałtyckiego. 14 lipca 2021 r. w regionie dotkniętym klęską zaobserwowano rekordowe opady deszczu, a powstały w ich wyniku zrzut wody do rzek, w części zlewni Mozy i Renu również uznano za najwyższy w historii sięgającej 1991 r. Nasycone gleby przed wystąpieniem zjawiska oraz rekordowe opady deszczu to czynniki, które przyczyniły się do ekstremalnego charakteru tego zdarzenia.

W porównaniu z rokiem 2020 temperatury w Arktyce były mniej ekstremalne, przy czym na Syberii było chłodniej niż przeciętnie, zwłaszcza na początku roku. Intensywne pożary na subarktycznej Syberii doprowadziły do rozprzestrzenienia się dymu na cały region arktyczny. Zasięg arktycznego lodu morskiego pozostawał przez cały rok poniżej średniej. Latem i jesienią zasięg lodu morskiego pozostawał poniżej średniej, ale znacznie przekraczał rekordowo niskie wartości odnotowane w poprzednich latach.

W 2021 r. globalne stężenia dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4) nadal rosły. Szczególnie duży wzrost odnotowano w przypadku stężenia metanu w atmosferze.

"Raport Europejski Stan Klimatu 2021 podkreśla długoterminowe trendy w zakresie kluczowych wskaźników klimatycznych. Niektóre wskaźniki wykazują niewielką zmienność z roku na rok, a zatem większość lat będzie pokazywać wyraźną kontynuację trendu, choć z różną siłą w poszczególnych latach. W ostatnim roku, dla którego dostępne są dane, stężenie gazów cieplarnianych i poziom morza nadal rosły, podczas gdy lodowce nadal traciły masę, podobnie jak lądolody Grenlandii i Antarktydy, aczkolwiek w mniejszym stopniu niż w innych latach" - czytamy w podsumowaniu przesłanym do mediów.

Inne wskaźniki, takie jak temperatura i lód morski, wykazują większą zmienność z roku na rok, a nawet z dekady na dekadę, nakładając się na długoterminowe trendy. Chociaż cały rok 2021 nie okazał się rekordowo ciepły ani dla Europy, ani dla całego globu, od czasu epoki przedprzemysłowej temperatura na kontynencie europejskim wzrosła o około 2 st. C, a na globie - o 1,1-1,2 st. C. Średnie globalne temperatury powierzchni morza wykazują wyraźny długoterminowy wzrost, a w skali globalnej rok 2021 był 6. lub 7. najcieplejszym rokiem od co najmniej 1850 roku.

Zasięg arktycznego lodu morskiego w 2021 r. był 12. najniższym pomiarem i osiągnął we wrześniu swoje roczne minimum.

Skutki zmian klimatycznychPAP/Adam Ziemienowicz

Kluczowe informacje na temat klimatu w Europie i na świecie

- Unijny Copernicus Climate Change Service dostarczył nam kluczowych informacji na temat klimatu w Europie i na świecie. Takie kompleksowe, bezpłatne dane klimatyczne są niezbędne do osiągnięcia europejskich ambicji klimatycznych związanych z Zielonym Ładem i Net Zero. Eksperci tacy jak Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) ostrzegają, że kończy nam się czas na ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 st. C. Raport ten podkreśla pilną konieczność działania, ponieważ ekstremalne zjawiska klimatyczne już występują w Europie - podsumował Mauro Facchini, szef działu obserwacji Ziemi w Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej Komisji Eeuropejskiej.

Europejski Raport o Stanie Klimatu 2021 został opracowany przez C3S na podstawie różnych źródeł danych - od satelitarnych po in-situ, przy udziale międzynarodowych ekspertów w dziedzinie nauk o klimacie, w tym partnerów programu Copernicus, oraz krajowych instytucji meteorologicznych.

Freja Vamborg, główna autorka raportu, podkreśliła znaczenie zebranych informacji.

- W piątej edycji raportu podkreślono, w jaki sposób dane, które gromadzimy i przetwarzamy w C3S, można przekształcić w bardzo dokładne i przejrzyste informacje, umożliwiające podejmowanie wspólnych i indywidualnych decyzji. Opracowanie raportu jest efektem bliskiej współpracy wszystkich służb programu Copernicus, naszych partnerów oraz licznych ekspertów ds. klimatu i pogody z całej społeczności międzynarodowej, w tym krajowych służb meteorologicznych i hydrologicznych, uniwersytetów, instytucji badawczych i podmiotów prywatnych - podkreśliła specjalistka.

Copernicus jest częścią programu kosmicznego UE, finansowanego przez Unię. Jest sztandarowym programem obserwacji Ziemi, który działa w ramach sześciu serwisów tematycznych: Atmosfera, Morze, Ląd, Zmiany Klimatu, Bezpieczeństwo i Sytuacje Nadzwyczajne. W ramach programu dostarczane są ogólnodostępne dane operacyjne i usługi, zapewniające użytkownikom aktualne informacje dotyczące planety i jej środowiska. Program jest koordynowany i zarządzany przez KE, realizowany we współpracy z państwami członkowskimi, Europejską Agencją Kosmiczną, Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych, Europejskim Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF), agencjami UE i Mercator Océan.

ECMWF prowadzi dwa serwisy w ramach unijnego programu obserwacji Ziemi Copernicus: Copernicus Atmosphere Monitoring Service oraz Copernicus Climate Change Service (C3S).

Konsekwencje zmian klimatycznych w EuropiePAP

Autor:dd

Źródło: PAP, Copernicus Climate Change Service (C3S)

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock/C3S/ECMWF

Pozostałe wiadomości

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla części województw w związku z opadami marznącymi i mgłą intensywnie osadzającą szadź. Sprawdź, gdzie pogoda może być zagrożeniem.  

Są nowe alerty IMGW. W wielu miejscach zrobi się niebezpiecznie

Są nowe alerty IMGW. W wielu miejscach zrobi się niebezpiecznie

Aktualizacja:
Autor:
jdw
Źródło:
IMGW

Ostatnie dni przyniosły w wybranych regionach Chorwacji delikatne opady śniegu. Poprószyło między innymi w Parku Narodowym Jezior Plitwickich. Zarejestrowane w niedzielę wideo ukazuje teren parku w zimowej, nieoczywistej dla nas odsłonie. - Gdy pada śnieg, jest tu naprawdę idealnie - oceniła jedna z turystek.  

Krajobraz, który kochają Polacy, zmienił się nie do poznania

Krajobraz, który kochają Polacy, zmienił się nie do poznania

Autor:
jdw
Źródło:
ENEX

Cyklon Michaung uderzył w indyjski stan Andhra Pradesh we wtorek w godzinach porannych czasu lokalnego. Jeszcze przed nadejściem żywiołu ulewne deszcze przyczyniły się do śmierci 9 osób, w tym dziecka. W Ćennaj, stolicy pobliskiego stanu Tamilnadu, woda porywała samochody. Wstrzymano tam pracę lotniska, zamknięto szkoły, biura i fabryki. W regionie ewakuowano tysiące ludzi.  

Woda porywała samochody, zginął czterolatek. Potem uderzył cyklon

Woda porywała samochody, zginął czterolatek. Potem uderzył cyklon

Autor:
jdw
/kg
Źródło:
Reuters, PAP, BBC, Hindustan Times

Astronautka NASA Jasmin Moghbeli uchwyciła na zdjęciu moment spalania się rosyjskiego statku kosmicznego Progress MS-23 w atmosferze ziemskiej. Widowisko porównała do fajerwerków. Było ono widoczne przez około 2-3 minuty, jak poinformowała astronautka w mediach społecznościowych.  

Tak płonął rosyjski statek kosmiczny

Tak płonął rosyjski statek kosmiczny

Autor:
jdw
Źródło:
TASS, Live Science, TVN24.pl

Pogoda na dziś. We wtorek 05.12 termometry pokażą od -5 do -1 stopnia Celsjusza. Śnieg słabo popada w nielicznych regionach. Biomet na terenie prawie całego kraju będzie neutralny.

Pogoda na dziś - wtorek 05.12. Mroźno, ale miejscami słońce wyjrzy zza chmur

Pogoda na dziś - wtorek 05.12. Mroźno, ale miejscami słońce wyjrzy zza chmur

Autor:
ps
Źródło:
tvnmeteo.pl

Najbliższe dni przyniosą zachmurzenie, momentami jednak pojawią się przejaśnienia. Lokalnie spodziewać się należy również słabych opadów śniegu. Mróz się utrzyma. Sprawdź szczegóły prognozy pogody na pięć dni.  

Będzie lodowato, ale niedługo nastąpi "wielki zwrot w pogodzie"

Będzie lodowato, ale niedługo nastąpi "wielki zwrot w pogodzie"

Autor:
jdw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Sroga zima zapanowała w całej Rosji. W Moskwie w ciągu jednego dnia nasypało 35 centymetrów śniegu, a na północnym wschodzie Syberii temperatura spadła do blisko -60 stopni Celsjusza. Służby meteorologiczne prognozują jeszcze większe mrozy.

Temperatura spadła do -56 stopni. Będzie jeszcze gorzej

Temperatura spadła do -56 stopni. Będzie jeszcze gorzej

Autor:
ps/kg
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

Spalanie paliw kopalnych przyczynia się do śmierci ponad pięciu milionów ludzi każdego roku. To około 61 procent wszystkich zgonów spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza - wynika z najnowszego badania. W ocenie jego autorów zwrot w stronę energii odnawialnej może przynieść "znacznie większe" korzyści zdrowotne niż wskazywały wcześniejsze analizy. 

Nowe badanie: spalanie paliw kopalnych odpowiada za ponad pięć milionów zgonów rocznie. Wyniki wyższe niż wcześniej

Nowe badanie: spalanie paliw kopalnych odpowiada za ponad pięć milionów zgonów rocznie. Wyniki wyższe niż wcześniej

Autor:
jdw/kg
Źródło:
The Guardian, TVN24.pl

W weekend Bawarię zasypał śnieg. W Monachium w dalszym ciągu występują utrudnienia w ruchu komunikacji publicznej, a regularny ruch na kolei nie został jeszcze przywrócony. Z zakłóceniami liczyć się muszą również pasażerowie głównego lotniska w mieście. Do paraliżu komunikacyjnego krytycznie odniosły się poniedziałek związek pracowników kolei EVG i stowarzyszenie pasażerów Pro Bahn.  

Monachium w weekend przykryło prawie pół metra śniegu. Utrudnienia komunikacyjne wciąż trwają

Monachium w weekend przykryło prawie pół metra śniegu. Utrudnienia komunikacyjne wciąż trwają

Autor:
jdw
Źródło:
PAP, Merkur, TZ

W weekend sypnęło śniegiem na Wyspach Brytyjskich. Biało zrobiło się między innymi w hrabstwach Kumbria i North Yorkshire w Anglii. Brytyjska służba pogodowa Met Office wydały ostrzeżenia meteorologiczne.

Porzucali samochody w śniegu, teraz będą jeździć po "wielkim lodowisku"

Porzucali samochody w śniegu, teraz będą jeździć po "wielkim lodowisku"

Autor:
anw
Źródło:
independent.co.uk

Sypnęło śniegiem, szczególnie w południowej części kraju. Podkarpaccy strażacy interweniowali w związku opadami blisko 300 razy. Część domów nadal nie ma prądu. Również na Śląsku sytuacja pogodowa była trudna. Przeprowadzono tam kilkadziesiąt interwencji.

Pod naporem śniegu łamały się konary i drzewa. Kilkaset interwencji strażaków

Pod naporem śniegu łamały się konary i drzewa. Kilkaset interwencji strażaków

Autor:
anw
Źródło:
PAP

Napędzana porywami wiatru woda morska wdarła się w sobotę na ulice miasteczka Marina di Pisa we Włoszech. Do południa zespoły lokalnej straży pożarnej przeprowadziły około 70 interwencji.

Wiatr wepchnął wodę morską na ulice miasteczka w Toskanii

Wiatr wepchnął wodę morską na ulice miasteczka w Toskanii

Autor:
jdw
Źródło:
Reuters, La Nazione

Zamieszkujące wybrzeża i wyspy Antarktyki pingwiny maskowe zasypiają ponad dziesięć tysięcy razy dziennie. Ich mikrodrzemki trwają zaledwie cztery sekundy - wynika z badania przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół naukowców.

Drzemią 600 razy na godzinę. W tym może tkwić sekret ich sukcesu

Drzemią 600 razy na godzinę. W tym może tkwić sekret ich sukcesu

Autor:
anw
Źródło:
science.org, PAP, nytimes.com

Trzęsienie ziemi nawiedziło w poniedziałek rano zachodnie regiony Turcji. Miało magnitudę 4,8 - poinformowało Niemieckie Centrum Nauk Geologicznych (GFZ).

Trzęsienie ziemi na zachodzie Turcji

Trzęsienie ziemi na zachodzie Turcji

Autor:
anw
Źródło:
Reuters, USGS

26-letnia Meksykanka zmarła po tym, jak w trakcie pływania ze swoją córką zaatakował ją rekin. Pięcioletniemu dziecku nic się nie stało. Do zdarzenia doszło w miejscowości Melaque w meksykańskim stanie Jalisco.

Atak rekina. Nie żyje 26-letnia kobieta

Atak rekina. Nie żyje 26-letnia kobieta

Autor:
anw
Źródło:
abcnews.go.com, PAP

W wyniku powodzi i osunięć ziemi zginęło na północy Tanzanii co najmniej 47 osób - poinformowały miejscowe władze. W regionie Manyara trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.

Powodzie w Tanzanii. Są ofiary śmiertelne i ranni

Powodzie w Tanzanii. Są ofiary śmiertelne i ranni

Autor:
anw
Źródło:
Reuters, PAP

Po śnieżnym i mroźnym początku grudnia w prognozach widać kilkudniową odwilż. Sprawdź długoterminową prognozę pogody przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Pogoda na 16 dni: wkrótce czeka nas odwilż, później mróz znowu ściśnie

Pogoda na 16 dni: wkrótce czeka nas odwilż, później mróz znowu ściśnie

Autor:
Tomasz
Wasilewski
Źródło:
tvnmeteo.pl

Od poniedziałkowego poranka lokalne służby poszukiwały 26 lokalnych wspinaczy, którzy zaginęli po erupcji wulkanu Marapi na zachodniej Sumatrze - poinformowały władze. Odnaleziono już 14 z nich, 11 nie żyje.

Wielka akcja poszukiwawcza po erupcji wulkanu. 11 osób nie żyje

Wielka akcja poszukiwawcza po erupcji wulkanu. 11 osób nie żyje

Autor:
pqv//mrz
Źródło:
PAP

Tegoroczna zima daje się mocno we znaki wielu Europejczykom, opady śniegu i nagłe skoki temperatury są miejscami rekordowe. Prawdziwy rollercoaster pogodowy mamy na Bałkanach. W sobotę w Serbii temperatura osiągnęła najwyższą wartość o tej porze roku od ponad stu lat, po czym drastycznie spadła. W niedzielę termometry pokazują w całym kraju ledwo powyżej zera. W sąsiedniej Chorwacji ogłoszono czerwony alert związany z intensywnymi opadami śniegu i porywistym wiatrem.

Szalona pogoda na Bałkanach. Od 120-letniego rekordu do zera

Szalona pogoda na Bałkanach. Od 120-letniego rekordu do zera

Autor:
ps
/ prpb
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl, Reuters

Użytkownicy platformy X i Facebooka rozsyłali film, na którym widać, jak na ośnieżonej drodze kierowca zatrzymuje się, widząc idące z naprzeciwka poboczem niedźwiedzie. Nagranie ma rzekomo pokazywać scenę ze Szczyrku - ale to nieprawda.

Niedźwiedzie na drodze w Szczyrku? "Na pewno nie w Polsce"

Niedźwiedzie na drodze w Szczyrku? "Na pewno nie w Polsce"

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Śnieg już przykrywa znaczny obszar Polski, a w pierwszy weekend grudnia jeszcze go przybędzie. I to w dużych ilościach. Jak zapowiadają się kolejne tygodnie tego miesiąca? Co widać w pierwszych prognozach pogody na święta Bożego Narodzenia? O tym wszystkim pisze w swoim blogu synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Czy przez cały grudzień zima będzie tak zdeterminowana? Czy w święta będzie śnieg? Sprawdza nasza synoptyk

Czy przez cały grudzień zima będzie tak zdeterminowana? Czy w święta będzie śnieg? Sprawdza nasza synoptyk

Autor:
Arleta
Unton-Pyziołek
Źródło:
tvnmeteo.pl

Po intensywnych opadach śniegu w niektórych rejonach Austrii oraz w części Szwajcarii wzrosło zagrożenie lawinowe. W Tyrolu utrudnienia spowodowane śnieżycami wystąpiły ruchu kolejowym i drogowym, doszło też do przerw w dostawach prądu.

Pogorszyły się warunki w Alpach. Wysokie zagrożenie lawinami

Pogorszyły się warunki w Alpach. Wysokie zagrożenie lawinami

Autor:
ps
Źródło:
PAP

Prezydent Andrzej Duda bierze udział w konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju. - Człowiek i jego potrzeby muszą być na czele transformacji energetycznej. To obecne i przyszłe zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt ludzi powinny być umieszczane w centrum każdej polityki klimatycznej - mówił polski przywódca. Dodał, że "planeta, na której żyjemy, jest naszym wspólnym dziedzictwem, które wymaga szczególnej troski".

Duda: społeczność międzynarodowa powinna stać z tym problemem twarzą w twarz

Duda: społeczność międzynarodowa powinna stać z tym problemem twarzą w twarz

Autor:
ps
/ prpb
Źródło:
PAP

Od piątku dla ruchu turystycznego zamknięty jest popularny szlak z Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Świstówkę Roztocką do Morskiego Oka. Zimuje tam niedźwiedzica z młodymi.

Zamknięty popularny szlak w Tatrach. Zimuje tam niedźwiedzica

Zamknięty popularny szlak w Tatrach. Zimuje tam niedźwiedzica

Autor:
ps
Źródło:
PAP

Funkcjonariusze z Vastogirardi we Włoszech od ponad roku poszukiwali sprawcy serii przebić opon. W dochodzenie zaangażowano dodatkowe siły, pod uwagę brano możliwość lokalnych porachunków i próbę zastraszenia mieszkańców. Odpowiedzialnym za dziurawienie opon okazał się tymczasem pies cierpiący na zapalenie dziąseł.  

Obawiano się porachunków, ściągnięto dodatkowe siły. Ściganym okazał się pies  

Obawiano się porachunków, ściągnięto dodatkowe siły. Ściganym okazał się pies  

Autor:
jdw\\mm
Źródło:
La Stampa, Sky TG24