Europa ma za sobą najcieplejsze lato w historii pomiarów

Źródło:
PAP, Copernicus Climate Change Service (C3S)
Anomalie temperatury powietrza od początku roku 1960 do września 2023
Anomalie temperatury powietrza od początku roku 1960 do września 2023NASA/Peter Jacobs
wideo 2/10
Zmiany klimatu

Lato w 2021 roku w Europie było najcieplejszym w historii - wynika z opublikowanego w piątek raportu unijnej agencji Copernicus Climate Change Service (C3S). Był to rok pełen kontrastów. Towarzyszyły mu wielkie powodzie w Europie Zachodniej, a w basenie Morza Śródziemnego - susza. Ponadto w skali globalnej ostatnie siedem lat było najcieplejsze w historii pomiarów, czyli od połowy ubiegłego wieku.

Copernicus Climate Change Service (C3S) opublikował w piątek raport, w którym analizuje zmiany klimatyczne w 2021 r., zachodzące w Europie i na świecie. Wynika z niego, że Europa doświadczyła najcieplejszego lata w historii - towarzyszyły temu wielkie powodzie w Europie Zachodniej oraz susza w basenie Morza Śródziemnego, choć cały rok 2021 nie był najgorętszy - ani dla Europy, ani dla świata.

Ostatnie siedem lat najcieplejszych

Raport potwierdza, że w skali globalnej ostatnie siedem lat było najcieplejsze w historii pomiarów - czyli od połowy XX w. Przy czym wśród tych siedmiu gorących lat rok 2021 należał do najchłodniejszych.

Średnia globalna temperatura powierzchni morza w roku 2021 była szóstym lub siódmym najcieplejszym rokiem od momentu rozpoczęcia pomiarów w 1850 roku. Jednak w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej na całym świecie nastąpił wyraźny wzrost temperatury, zarówno na lądzie, jak i na morzu - przy czym globalna temperatura powietrza na powierzchni Ziemi wzrosła o 1,1-1,2 st. C. Zjawiska La Nina na początku i pod koniec roku oznaczały, że średnie globalne temperatury powierzchni morza w 2021 r. były chłodniejsze na całym świecie niż w ostatnich latach, co wpłynęło również na temperatury powietrza na lądzie i w oceanie.

W roku 2021 globalny poziom morza nadal się podnosił. Całkowity wzrost od 1993 r. wynosi około 9 centymetrów. Najnowsze skonsolidowane dane, obejmujące okres do końca 2020 r., wskazują, że lądolody Grenlandii i Antarktydy nadal tracą swą masę.

Średnia globalna temperatura przy powierzchni ziemi dla wyśrodkowanych 60-miesięcznych okresów, w odniesieniu do średniej z lat 1991-2020 (lewa oś) i jako wzrost powyżej poziomu z lat 1850-1900 (prawa oś), według sześciu zestawów danychERA5 (C3S/ECMWF), JRA55 (JMA), GISTEMPv4 (NASA), HadCRUT5 (Met Office Hadley Centre), NOAAGlobalTempv5 (NOAA) i Berkeley Earth.C3S/ECMWF

2021 - rok pełen kontrastów

Jak czytamy w komunikacie prasowym, Europa doświadczyła roku pełnego kontrastów.

"Podczas gdy roczna temperatura powietrza na powierzchni ziemi w 2021 r. była tylko o około 0,2 st. C wyższa od średniej z lat 1991-2020 i znajdowała się poza 10 najcieplejszymi latami w historii, [to] roczna temperatura powierzchni morza w niektórych częściach Morza Bałtyckiego i Śródziemnego była najwyższa co najmniej od 1993 r." - napisali autorzy raportu.

Naukowcy ustalili, że wiosna w Europie była chłodniejsza niż zazwyczaj. W niektórych częściach Europy obserwowano wczesne nadejście wiosny, po którym nastąpiły późne przymrozki. Z kolei lato przyniosło rekordowe temperatury, a także silne i długotrwałe fale upałów oraz duże powodzie. W czerwcu i lipcu temperatury powierzchni morza również były wyjątkowo wysokie, a w niektórych częściach Bałtyku nawet o 5 st. C wyższe od średniej.

- Rok 2021 był rokiem ekstremalnym, ze względu na najgorętsze lato w Europie, fale upałów w basenie Morza Śródziemnego, powodzie oraz susze wiatrowe w Europie Zachodniej. Uświadamia to, że zrozumienie ekstremów pogodowych oraz klimatycznych staje się coraz bardziej istotne dla kluczowych sektorów społecznych. Dokładne informacje o klimacie są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, aby pomóc nam w podejmowaniu świadomych decyzji - przekazał cytowany w komunikacie Carlo Buontempo, dyrektor Copernicus Climate Change Service (C3S).

Letnie (czerwiec-sierpień) odchylenia od normy dla temperatury nad lądem dla Europy jako całości w latach 1950-2021, w stosunku do okresu referencyjnego 1991-2020. Źródło danych: ERA5, E-OBS. Za: C3S/ECMWF/KNMI.C3S/ECMWF/KNMI

Ekstremalne zjawiska: fale upałów, susza, pożary

Roczne prędkości wiatru w części zachodniej i środkowej Europy były jednymi z najniższych od co najmniej 1979 r. "Dane z reanalizy pomagają w ocenie potencjalnego wpływu niskich prędkości wiatru na produkcję energii odnawialnej" - zaznaczono w raporcie. Kraje, w których prędkości wiatru były niższe od średniej, to Irlandia, Wielka Brytania, Czechy, Dania i Niemcy. Na niektórych obszarach roczne prędkości wiatru były najniższe lub drugie najniższe od co najmniej 1979 roku. Z kolei w części Europy Południowo-Wschodniej roczne prędkości wiatru były znacznie wyższe niż przeciętne.

Region Morza Śródziemnego został dotknięty latem przez ekstremalne zjawiska - takie, jak fale upałów, susza, rekordowe temperatury krajowe, stres termiczny i pożary.

Podczas letniej fali upałów padło wiele rekordów temperatury, w tym tymczasowy rekord krajowy Hiszpanii wynoszący 47,0 st. C oraz tymczasowy rekord europejski wynoszący 48,8 st. C, który odnotowano we Włoszech. W niektórych regionach Włoch, Grecji i Turcji fala upałów trwała od dwóch do trzech tygodni.

Ponadto powszechne, suche warunki przyczyniały się do wybuchu licznych, niszczycielskich pożarów, szczególnie we Włoszech, Grecji i Turcji. Całkowita powierzchnia zniszczona w wyniku pożarów w lipcu i sierpniu w regionie śródziemnomorskim przekroczyła 800 tysięcy hektarów.

Ranking średniej rocznej prędkości wiatru na 100 metrach w 2021 r. od najniższej (ciemnoniebieski) do najwyższej (ciemnoczerwony) w 43-letnim rekordzie obejmującym lata 1979-2021. Źródło danych: ERA5. Za: C3S/ECMWFC3S/ECMWF

Niszczycielskie powodzie

Poważne powodzie w lipcu spowodowały zniszczenia w niektórych częściach Europy, w tym w Belgii, Niemczech oraz w krajach sąsiednich.

Wolno poruszający się układ niskiego ciśnienia przemieszczał się nad Europą, ściągając wilgotne powietrze znad niezwykle ciepłego Morza Bałtyckiego. 14 lipca 2021 r. w regionie dotkniętym klęską zaobserwowano rekordowe opady deszczu, a powstały w ich wyniku zrzut wody do rzek, w części zlewni Mozy i Renu również uznano za najwyższy w historii sięgającej 1991 r. Nasycone gleby przed wystąpieniem zjawiska oraz rekordowe opady deszczu to czynniki, które przyczyniły się do ekstremalnego charakteru tego zdarzenia.

W porównaniu z rokiem 2020 temperatury w Arktyce były mniej ekstremalne, przy czym na Syberii było chłodniej niż przeciętnie, zwłaszcza na początku roku. Intensywne pożary na subarktycznej Syberii doprowadziły do rozprzestrzenienia się dymu na cały region arktyczny. Zasięg arktycznego lodu morskiego pozostawał przez cały rok poniżej średniej. Latem i jesienią zasięg lodu morskiego pozostawał poniżej średniej, ale znacznie przekraczał rekordowo niskie wartości odnotowane w poprzednich latach.

W 2021 r. globalne stężenia dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4) nadal rosły. Szczególnie duży wzrost odnotowano w przypadku stężenia metanu w atmosferze.

"Raport Europejski Stan Klimatu 2021 podkreśla długoterminowe trendy w zakresie kluczowych wskaźników klimatycznych. Niektóre wskaźniki wykazują niewielką zmienność z roku na rok, a zatem większość lat będzie pokazywać wyraźną kontynuację trendu, choć z różną siłą w poszczególnych latach. W ostatnim roku, dla którego dostępne są dane, stężenie gazów cieplarnianych i poziom morza nadal rosły, podczas gdy lodowce nadal traciły masę, podobnie jak lądolody Grenlandii i Antarktydy, aczkolwiek w mniejszym stopniu niż w innych latach" - czytamy w podsumowaniu przesłanym do mediów.

Inne wskaźniki, takie jak temperatura i lód morski, wykazują większą zmienność z roku na rok, a nawet z dekady na dekadę, nakładając się na długoterminowe trendy. Chociaż cały rok 2021 nie okazał się rekordowo ciepły ani dla Europy, ani dla całego globu, od czasu epoki przedprzemysłowej temperatura na kontynencie europejskim wzrosła o około 2 st. C, a na globie - o 1,1-1,2 st. C. Średnie globalne temperatury powierzchni morza wykazują wyraźny długoterminowy wzrost, a w skali globalnej rok 2021 był 6. lub 7. najcieplejszym rokiem od co najmniej 1850 roku.

Zasięg arktycznego lodu morskiego w 2021 r. był 12. najniższym pomiarem i osiągnął we wrześniu swoje roczne minimum.

Skutki zmian klimatycznychPAP/Adam Ziemienowicz

Kluczowe informacje na temat klimatu w Europie i na świecie

- Unijny Copernicus Climate Change Service dostarczył nam kluczowych informacji na temat klimatu w Europie i na świecie. Takie kompleksowe, bezpłatne dane klimatyczne są niezbędne do osiągnięcia europejskich ambicji klimatycznych związanych z Zielonym Ładem i Net Zero. Eksperci tacy jak Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) ostrzegają, że kończy nam się czas na ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 st. C. Raport ten podkreśla pilną konieczność działania, ponieważ ekstremalne zjawiska klimatyczne już występują w Europie - podsumował Mauro Facchini, szef działu obserwacji Ziemi w Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej Komisji Eeuropejskiej.

Europejski Raport o Stanie Klimatu 2021 został opracowany przez C3S na podstawie różnych źródeł danych - od satelitarnych po in-situ, przy udziale międzynarodowych ekspertów w dziedzinie nauk o klimacie, w tym partnerów programu Copernicus, oraz krajowych instytucji meteorologicznych.

Freja Vamborg, główna autorka raportu, podkreśliła znaczenie zebranych informacji.

- W piątej edycji raportu podkreślono, w jaki sposób dane, które gromadzimy i przetwarzamy w C3S, można przekształcić w bardzo dokładne i przejrzyste informacje, umożliwiające podejmowanie wspólnych i indywidualnych decyzji. Opracowanie raportu jest efektem bliskiej współpracy wszystkich służb programu Copernicus, naszych partnerów oraz licznych ekspertów ds. klimatu i pogody z całej społeczności międzynarodowej, w tym krajowych służb meteorologicznych i hydrologicznych, uniwersytetów, instytucji badawczych i podmiotów prywatnych - podkreśliła specjalistka.

Copernicus jest częścią programu kosmicznego UE, finansowanego przez Unię. Jest sztandarowym programem obserwacji Ziemi, który działa w ramach sześciu serwisów tematycznych: Atmosfera, Morze, Ląd, Zmiany Klimatu, Bezpieczeństwo i Sytuacje Nadzwyczajne. W ramach programu dostarczane są ogólnodostępne dane operacyjne i usługi, zapewniające użytkownikom aktualne informacje dotyczące planety i jej środowiska. Program jest koordynowany i zarządzany przez KE, realizowany we współpracy z państwami członkowskimi, Europejską Agencją Kosmiczną, Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych, Europejskim Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF), agencjami UE i Mercator Océan.

ECMWF prowadzi dwa serwisy w ramach unijnego programu obserwacji Ziemi Copernicus: Copernicus Atmosphere Monitoring Service oraz Copernicus Climate Change Service (C3S).

Konsekwencje zmian klimatycznych w EuropiePAP

Autorka/Autor:dd

Źródło: PAP, Copernicus Climate Change Service (C3S)

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock/C3S/ECMWF

Pozostałe wiadomości

Pogoda na dziś. Poniedziałek 04.03 zapowiada się pochmurno, miejscami deszczowo. W części kraju wystąpią warunki sprzyjające powstawaniu burz. Na termometrach zobaczymy od 4 do 16 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - poniedziałek 04.03. Niebo spowiją chmury, miejscami burzowe

Pogoda na dziś - poniedziałek 04.03. Niebo spowiją chmury, miejscami burzowe

Źródło:
tvnmeteo.pl

W marcu czasami będzie chłodniej niż w lutym. Jakiej temperatury możemy się spodziewać w najbliższych dniach? Czy ciepło powróci? Sprawdź długoterminową prognozę pogody na 16 dni.

Pogoda na 16 dni: na północy rodzi się mroźny wyż

Pogoda na 16 dni: na północy rodzi się mroźny wyż

Źródło:
tvnmeteo.pl

Zorza polarna zalśniła nad Polską w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zjawisko najlepiej widoczne było w północnej części kraju, gdzie dopisały także warunki atmosferyczne. Jego zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską

Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską

Źródło:
Kontakt 24, Z głową w gwiazdach

IMGW opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni. W przyszłym tygodniu w większości kraju prognozowane są przymrozki, a miejscami drogi mogą być oblodzone. Sprawdź, gdzie może być niebezpiecznie.

Prognoza alertów IMGW. Powrócą zimowe zagrożenia

Prognoza alertów IMGW. Powrócą zimowe zagrożenia

Aktualizacja:
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

Po okresie spokojnej i łagodnej aury czeka nas chwilowy powrót gwałtownych zjawisk. System niżów zalegających nad Europą sprowadzi do naszego kraju opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Miejscami spodziewane są nawet burze. Kolejne dni zapowiadają się dużo chłodniej niż ostatnio.

Pogoda na 5 dni. Idzie ochłodzenie. Powrócą zimowe opady

Pogoda na 5 dni. Idzie ochłodzenie. Powrócą zimowe opady

Źródło:
tvnmeteo.pl

Zima zawitała do Kalifornii - i to bezpośrednio pod drzwi. Pracownicy ośrodka narciarskiego w górach Sierra Nevada przekonali się o tym na własnej skórze, gdy rano otworzyli drzwi i zobaczyli warstwę śniegu sięgającą niemal górnej framugi. W ciągu doby spadło tam niemal 90 centymetrów śniegu.

Taki widok zastali po otwarciu drzwi

Taki widok zastali po otwarciu drzwi

Źródło:
CNN, Sugar Bowl Resort

Rekordowo ciepły luty nie jest zwykłą anomalią, ale skutkiem zmian klimatycznych zachodzących na całym świecie. Profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tłumaczył, że w walce z globalnym ociepleniem coraz trudniej będzie nam liczyć na oceany - ta naturalna "chłodnica" naszej planety sama staje się coraz cieplejsza. Naukowiec ostrzegł, że skutki zmian klimatycznych odczujemy wszyscy.

Ciepły luty nie był wyjątkiem, ale nową regułą. "Nie cieszyłbym się z tych zmian"

Ciepły luty nie był wyjątkiem, ale nową regułą. "Nie cieszyłbym się z tych zmian"

Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Lawiny porwały turystów na północy Japonii. Jak przekazali funkcjonariusze policji, w niedzielę doszło do dwóch niepowiązanych ze sobą wypadków. Zginęły dwie osoby.

Dwie lawiny, dwie ofiary śmiertelne

Dwie lawiny, dwie ofiary śmiertelne

Źródło:
PAP, NHK, The Japan News

Strażacy walczą z "potwornym" pożarem, który od prawie tygodnia szaleje w Teksasie. W wyniku żywiołu życie straciły co najmniej dwie osoby. Ogień pochłonął obszar liczący ponad 400 tysięcy hektarów, co czyni go największym pożarem odnotowanym w tym stanie.

Pożary w Teksasie. Ogień strawił ponad 400 tysięcy hektarów ziem

Pożary w Teksasie. Ogień strawił ponad 400 tysięcy hektarów ziem

Źródło:
Reuters, CNN

Wulkan Popocatepetl jest drugą najwyższą górą Meksyku. W sobotę znów dał o sobie znać i wyrzucił w powietrze chmurę dymu i popiołu. Wzbiła się ona na wysokość kilku kilometrów.

Popocatepetl znowu niepokoi

Popocatepetl znowu niepokoi

Źródło:
ENEX, volcanodiscovery.com, gob.mx

Zambia i sąsiednie Zimbabwe zmagają się z niespotykaną od dekad suszą. Wodospady Wiktorii, uznawane za jeden z siedmiu naturalnych cudów świata, po wielu tygodniach suszy, zamiast kaskad wody pokazują turystom skalne ściany. Prezydent Zambii ogłosił stan wyjątkowy.

Jeden z naturalnych cudów świata wysycha. Ogłoszono stan wyjątkowy

Jeden z naturalnych cudów świata wysycha. Ogłoszono stan wyjątkowy

Źródło:
PAP, Reuters, AP

Za nami miesiąc, który zapisał się w historii meteorologii. Choć w kalendarzu był luty, to pogodowo przenieśliśmy się do kwietnia. Zwłaszcza w ostatnich dniach, kiedy termometry pokazywały blisko 20 stopni Celsjusza.

Oto wykres, który powinien nas niepokoić

Oto wykres, który powinien nas niepokoić

Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

Śnieżyce nawiedziły Kalifornię. Gwałtowna aura spowodowała, że tysiące domów zostało pozbawionych prądu. Miejscami pokrywa śnieżna może przekraczać trzy metry.

Tysiące domów bez prądu. Śnieżyce w USA

Tysiące domów bez prądu. Śnieżyce w USA

Źródło:
Reuters, The Guardian

Wiosna w Tatry przyszła wyjątkowo wcześnie. Po rekordowo ciepłym lutym śniegu w dolinach w większości miejsc już próżno szukać. Ten leży w wyższych partiach gór, gdzie obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Śnieg w lutym leżał w Zakopanem zaledwie kilka dni

Śnieg w lutym leżał w Zakopanem zaledwie kilka dni

Źródło:
TVN24, tvnmeteo.pl, PAP

Brazylijski stan Acre zmaga się z powodziami. W mieście Brasielia sytuacja nigdy nie była tak trudna. Setki mieszkańców zostało bez dachu nad głową, a tysiące przesiedlono. Skutki żywiołu można zobaczyć na nagraniach z drona.

"Wszystko zostało zalane. Niczego nie udało się uratować

"Wszystko zostało zalane. Niczego nie udało się uratować

Źródło:
Reuters

Do Polski zbliża się ochłodzenie. Zima nie wraca, ale jak podkreślił rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, zapanuje "wczesna wiosna". Po niespotykanie ciepłym lutym pogoda zacznie pasować do kalendarza. Synoptyk przekazał również, jakiej aury możemy spodziewać się w czasie Wielkanocy i na początku kwietnia.

Jaki będzie marzec i co z pogodą w Wielkanoc? IMGW prognozuje

Jaki będzie marzec i co z pogodą w Wielkanoc? IMGW prognozuje

Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Śnieg pokrył w sobotę rano niektóre obszary zachodniej Anglii. Warunki do podróżowania były trudne. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie zimowych opadów w Bristolu.

"Taka pogoda dziś przywitała nas w Bristolu"

"Taka pogoda dziś przywitała nas w Bristolu"

Źródło:
BBC, Kontakt 24, tvnmeteo.pl

Testy systemu ostrzegania przed tsunami przeprowadzono w piątek w Lizbonie przy Placu Handlowym. Specjaliści podkreślają, że stolica Portugalii jest w znacznym stopniu narażona na trzęsienie ziemi, które może doprowadzić do powstania groźnych fal.

Lizbona testuje system ostrzegania przed tsunami. "Duże ryzyko trzęsienia ziemi"

Lizbona testuje system ostrzegania przed tsunami. "Duże ryzyko trzęsienia ziemi"

Źródło:
PAP

Sycylia zmaga się z poważną suszą. Brak opadów zimą sprawił, że dostęp do słodkiej wody jest mocno ograniczony. Mieszkańcy muszą magazynować deszczówkę.

Po wodę chodzą do fontanny, wanny napełniają na zapas

Po wodę chodzą do fontanny, wanny napełniają na zapas

Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

Tak ciepłego lutego w Polsce nie było od ponad 100 lat. Już na samym początku miesiąca zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki wiosny. - Właściwie można powiedzieć, że nie tyle wiosna przychodzi wcześniej, co skraca się zima - skomentował rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. - To już nie będzie to, co kiedyś, gdy temperatura ujemna utrzymywała się kilkanaście czy kilkadziesiąt dni. To już się zmieniło - powiedział.

Zima się skróciła. "To już nie będzie to, co kiedyś"

Zima się skróciła. "To już nie będzie to, co kiedyś"

Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie mają w planach wysłanie w kosmos własnego satelity o nazwie HYPE. Trwa faza projektowania urządzenia, które na orbitę dotrzeć ma na jesieni tego roku. Sprzęt pozwoli na monitorowanie zmian klimatu, a młodzi inżynierowie chcą skupić się na problemie smogu.

Studenci budują satelitę, będzie miał swój selfie stick

Studenci budują satelitę, będzie miał swój selfie stick

Źródło:
TVN24 GO, "Kijek w kosmosie"

Internet jest pełen mitów dotyczących klimatu. Niektórzy powielają je, nie mając zupełnie świadomości. Inni zaś, także politycy, świadomie kłamią. W "Rozmowach o końcu świata" w TVN24 GO i w TVN24 co miesiąc będziemy obalać te największe manipulacje. W pierwszym odcinku tego minicyklu sprawdzamy, jak ludzkość wpływa na obecną zmianę klimatu.

Ludzkość nie ma żadnego wpływu na zmianę klimatu? Obalamy mity

Ludzkość nie ma żadnego wpływu na zmianę klimatu? Obalamy mity

Źródło:
TVN24 GO, "Rozmowy o końcu świata"

Bóbr, który zamieszkał nad Morskim Okiem, przetrwał zimę - przekazał leśniczy Tatrzańskiego Parku Narodowego Grzegorz Bryniarski. Obecność tych gryzoni w Tatrach jest obserwowana dopiero od trzech lat.

Wiemy, co słychać u bobra znad Morskiego Oka

Wiemy, co słychać u bobra znad Morskiego Oka

Źródło:
PAP

Odyseusz, pierwszy amerykański statek kosmiczny, który wylądował na Księżycu od pół wieku, stracił w czwartek zasilanie i przeszedł w stan uśpienia. W mroźną księżycową noc zakończył misję - poinformowała firma Intuitive Machines, projektant lądownika. Choć komunikacja z pojazdem i realizacja celów naukowych były utrudnione z powodu jego kłopotów z lądowaniem, to udało się uzyskać potrzebne dane, a NASA uznała misję za sukces.

"Dobranoc, Odie. Mamy nadzieję, że jeszcze coś od ciebie usłyszymy"

"Dobranoc, Odie. Mamy nadzieję, że jeszcze coś od ciebie usłyszymy"

Źródło:
PAP, Reuters, tvnmeteo.pl

Wiosna meteorologiczna się rozpoczęła. To oznacza, że już niedługo przywitamy także wiosnę kalendarzową i astronomiczną. Tę ostatnią wyznacza moment równonocy wiosennej. Kiedy wypada w tym roku? Sprawdź, aby nie przegapić.

Pierwszy dzień wiosny 2024. Wiosna meteorologiczna się zaczęła. Kiedy początek kalendarzowej i astronomicznej wiosny

Pierwszy dzień wiosny 2024. Wiosna meteorologiczna się zaczęła. Kiedy początek kalendarzowej i astronomicznej wiosny

Źródło:
tvnmeteo.pl, IMGW

Grupa fizyków z powodzeniem wykryła słabe przyciąganie grawitacyjne maleńkiej cząsteczki. Ma to nam pomóc zrozumieć, czym jest grawitacja kwantowa. Naukowcy planują dalsze eksperymenty, chcąc zejść do poziomu rządzonego przez mechanikę kwantową, by lepiej zrozumieć naturę grawitacji i prawa rządzące Wszechświatem.

Ten pomiar grawitacji pobił rekord. "Jesteśmy o krok bliżej"

Ten pomiar grawitacji pobił rekord. "Jesteśmy o krok bliżej"

Źródło:
PAP, EurekAlert, University of Southampton

Przegotowanie kranówki pomaga w pozbyciu się z niej mikroplastiku - informują chińscy naukowcy. Najskuteczniej proces ten przebiega w twardej wodzie, zawierającej wyższą zawartość węglanu wapnia.

Jak pozbyć się mikroplastiku z kranówki? Badacze opracowali prostą metodę

Jak pozbyć się mikroplastiku z kranówki? Badacze opracowali prostą metodę

Źródło:
PAP

Pogoda we Włoszech w ostatnich dniach była niebezpieczna. Miejscami padał intensywny deszcz, a w górach - śnieg. W Trydencie-Górnej Adydze lawina porwała narciarzy, jeden z nich zginął. W innych regionach kraju po ulewach rzeki wystąpiły z brzegów, a strażacy śmigłowcem i pontonami ratowali uwięzionych ludzi.

Potężne opady deszczu i śniegu we Włoszech

Potężne opady deszczu i śniegu we Włoszech

Źródło:
Reuters, ENEX, ANSA