Smog. Dodatkowa motywacja, by zostać w domu

[object Object]
Rozmowa o smogu z Katarzyną Guzek z Greenpeacetvn24
wideo 2/31

Niedziela przywitała nas smogiem. Normy w wielu miastach zostały już przekroczone. Najgorsza sytuacja jest w centrum kraju.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

W niedzielę po godzinie 11 w centralnej, wschodniej i połduniowo-wschodniej części kraju jakość powietrza nie była dobra.

Powietrze najgorszej jakości występowało w Otwocku. Tamtejsza stacja pomiarowa wykazała stężenie pyłu PM2,5 na poziomie 148 µg/m3. Oznacza to ponad 411 procent normy dobowej i powietrze, którego jakość określa się jako fatalną. Niewiele lepiej było w Warszawie. Stacja pomiarowa na al. Niepodległości wskazała stężenie PM2,5 - 96,51 µg/m3, czyli ponad 268 procent normy dobowej. Stacja na ul. Kondratowicza wykazała stężenie PM2,5 na poziomie 106,89 µg/m3, czyli ponad 296 proc. normy dobowej.

Urząd Miasta st. Warszawy apeluje - #zostańwdomu.

"Dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 może przekroczyć dziś warszawski poziom ostrzegania. Zalecamy: unikać długotrwałego przebywania na dworze i wietrzenia pomieszczeń; ograniczyć aktywność fizyczną na dworze" - czytamy w ostrzeżeniu.

Wysoki poziom stężenia pyłu PM2,5 odnotowano również w Łodzi - 86 µg/m3 (ponad 238 proc. normy). Powietrzem niezdrowej jakości oddychali mieszkańcy wielu miejscowości w południowo-wschodniej części kraju - Radomska (180 proc. normy dobowej), Kielc (prawie 200 proc. normy dobowej), Rzeszowa (177 proc. normy dobowej) i wielu innych.

Stężenie pyłu PM10 o godztvnmeteo.pl za GIOŚ
Stężenie pyłu PM2,5 o godztvnmeteo.pl za GIOŚ

Skąd taki smog?

Na dworze jest ciepło, a na ulicach nie ma zbyt wielu samochodów. Warszawski Alarm Smogowy w poście na Facebooku odpowiada na pytanie - dlaczego jest źle.

Poinformowali, że smog samochodowy to nie tylko spaliny, ale również "unos wtórny". Im szybciej samochody jeżdżą i im bardziej suche jest powietrze, tym więcej pyłu podnosi się z ulic. Jako kolejny powód podają fakt, że ludzie ciągle palą w kominkach i "sprzątają" działki. Trzecim powodem jest suchy wyż i słaby wiatr.

Na północy kraju wieje już silniej, tam jakość powietrza jest znacznie lepsza.

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometrów. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen?

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Autor: //aw / Źródło: GIOŚ, Warszawski Alarm Smogowy

Pozostałe wiadomości