Najnowsze

Na alergików czyhają Cladosporium i ambrozja

Najnowsze

Uciążliwe będą zarodniki Cladosporium

To przede wszystkim zarodniki grzybów mikroskopowych z rodzaju Cladosporium będą uciążliwe dla alergików. Niewykluczone jednak, że uczuleni kichać będą jeszcze m.in. przez ambrozję.

Bylica (bardzo silne właściwości uczulające, spadek stężenia)

Stężenie pyłku bylicy będzie na przeważającym obszarze kraju bardzo niskie, jednak w drugiej połowie tygodnia może osiągnąć już wartości niskie.

Trawy (bardzo silne właściwości uczulające, spadek stężenia)

Kończy się dodatkowy okres pylenia traw. Nawet w pogodne dni stężenie ich pyłku będzie bardzo niskie. W ostatnich dniach września, lokalnie, przewidywane jest niskie stężenie pyłku traw.

Ambrozja (bardzo silne właściwości uczulające, szczyt sezonu pylenia)

Pomimo zbliżającego się końca sezonu pylenia roślin, nie zapominajmy o ambrozji. Stężenie pyłku tej rośliny będzie niskie na Lubelszczyźnie, Dolnym i Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Niewykluczone jednak, że po 26 września wzrośnie ono na tych terenach do średniego. Na pozostałym obszarze kraju stężenie pyłku ambrozji będzie bardzo niskie.

Zarodniki Cladosporium (słaby alergen, szczyt sezonu zarodnikowania)

Na terenie całego kraju (z wyłączeniem terenów górskich) przewidywane jest wysokie stężenie zarodników z rodzaju Cladosporium. Po 26 wrzesnia może ono wzrosnąć do wartości bardzo wysokich.

Zarodniki Alternaria (silny alergen, spadek stężenia)

W najbliższych dniach stężenie zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria będzie na przeważającym obszarze kraju niskie.

Autor: /map / Źródło: TVN Meteo

Pozostałe wiadomości