Już wiadomo, jak salamandrom odrastają utracone kończyny

Salamandra meksykańska

Salamandry meksykańskie to zwierzęta o wyjątkowych zdolnościach - potrafią odtworzyć utraconą kończynę. Pomaga im w tym ich immunologia, a zwłaszcza tzw. makrofagi. Niewykluczone, że to, co dzieje się w organizmach salamander, będzie podwaliną dla nowych rozwiązań w medycynie.

Naukowcy z Australian Regenerative Medicine Institute (ARMI) działającym przy Monash University w Melbourne postanowili zbadać, czemu salamandry meksykańskie (Ambystoma mexicanum) zawdzięczają swoją zdolność do zastępowania utraconych kończyn nowymi. Okazało się, że potrafią to dzięki swojej immunologii.

Amputowali salamandrom kończyny

Zespół, na czele którego stał James Godwin, amputował salamandrom meksykańskim kończyny, a następnie przyjrzał się procesom, jakie zachodzą po tym wydarzeniu w ich organizmach. Zauważono, że reakcja zapalna pojawiała się u salamander dzień później, jednak walkę z nią - co zadziwiające, bo np. u ssaków ta walka następuje zazwyczaj po pojawieniu się reakcji zapalnej - organizm rozpoczynał już w momencie amputacji. Zauważono też, że na "miejsce" od razu przybywały makrofagi, które są komórkami tkanki łącznej biorącymi udział w procesach układu immunologicznego.

Żeby ustalić, czy to makrofagi mogą mieć wpływ na zdolność salamander do regeneracji utraconych narządów, u części z nich "uśpiono" je całkowicie, a u części "uśpiono" tylko niektóre z nich. Okazało się, że salamndry bez makrofagów w ogóle nie potrafiły odtworzyć utraconej kończyny - zamiast tego ich tkanki bliznowaciały. Natomiast u tych z ograniczoną liczbą makrofagów proces regeneracji przebiegał znacznie wolniej. Następnie ponownie uaktywniono makrofagi, a wtedy wszystko wracało do normy i salamandry odtwarzały utracone kończyny.

Nadzieja dla ludzi

- Musimy wiedzieć, jak dokładnie przebiega u salamander proces odnawiania kończyn. Dzięki temu będziemy mogli wprowadzić podobne rozwiązania w leczeniu ludzi - powiedział Godwin.

Gdyby organizmy ludzi zachowywały się jak organizmy salamander, możnaby m.in. zapobiegać powstawaniu bolesnych pooperacyjnych blizn, a także leczyć m.in. uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Autor: map/mj / Źródło: Huffington Post

Pozostałe wiadomości