Polska może podważyć decyzje klimatyczne UE. "Badamy grunt"

Ze świata

ShutterstockDo blokady decyzji ws. energetyki i klimatu trzeba zebrać odpowiednio dużą koalicję

Polska chce zmienić podstawę prawną unijnych decyzji dotyczących polityki klimatycznej tak, by na forum UE trudniej było przeforsować niekorzystne dla nas rozwiązania - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa.

Według źródeł PAP propozycja została już przedstawiona na poziomie eksperckim w Brukseli. Wcześniej podobne informacje podała agencja Reuters.

- Badamy grunt w tej sprawie. Na razie to wstępny etap - powiedział PAP pragnący zachować anonimowość polski dyplomata w Brukseli.

Unijna ścieżka legislacyjna

Obecnie Komisja Europejska, przygotowując akty prawne dotyczące spraw klimatyczno-środowiskowych, wykorzystuje zapisy Traktatu z Lizbony mówiące o tym, że o działaniach służących celom Unii w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego decydują wspólnie Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie UE. Nie muszą być przy tym jednomyślne, a do blokady decyzji trzeba zebrać odpowiednio dużą koalicję. W ten sposób przez unijną ścieżkę legislacyjną przeszła np. niekorzystna dla polskich firm rezerwa stabilizacyjna w unijnym systemie pozwoleń na emisje CO2 (EU ETS). W ten sam sposób jest też procedowana reforma EU ETS. Komisja Europejska ustawiła ponadto próg emisji CO2, który wyklucza elektrownie węglowe z możliwości wsparcia w ramach tzw. rynku mocy. Sprawa została podniesiona na szczycie UE przez premier Beatę Szydło - podaje PAP.

Traktat Lizboński

Według rozmówców PAP z kręgów dyplomatycznych w Brukseli Polska chciałaby, żeby przy tego typu przepisach podstawą prawną był punkt 2 art. 192 Traktatu Lizbońskiego. Mówi on o tym, że potrzebna jest jednomyślność Rady do podjęcia decyzji "wpływających znacząco na wybór państwa członkowskiego między różnymi źródłami energii i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię" . To specjalna procedura ustawodawcza, w której Parlament Europejski nie ma prawa współdecydowania, lecz jedynie jest konsultowany. W ten sposób przyjmowane mogą być np. przepisy odnoszące się do podatków czy zagospodarowania przestrzennego.

Cele klimatyczne

Reuters napisał, powołując się na swoje źródła, że Polska będzie wykorzystywała swoją propozycję jako argument w rozmowach nad rozłożeniem obciążeń związanych z realizowaniem celów klimatycznych pomiędzy różne państwa członkowskie. Według tej agencji niewykluczone jest nawet skierowanie sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jednak źródła PAP zaprzeczają takiej tezie. Wprawdzie decyzja dotycząca celów redukcji emisji na 2020, a później na 2030 r. została podjęta jednomyślnie przez wszystkie państwa członkowskie, ale szczegółowe przepisy prawne były już uchwalane zwykłą ścieżką legislacyjną niewymagającą większości - podała PAP.

Zobacz, premier Beata Szydło oraz minister Jan Szyszko podczas konferencji dotyczącej szczytu klimatycznego:

Beata Szydło oraz Jan Szyszko podczas konferencji dotyczącej szczytu klimatycznego.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock