Zmiana nazwiska – kiedy można jej dokonać i jak to zrobić?

Źródło:
TVN24 Biznes
Najpopularniejsze nazwiska w Polsce i w Europie
Najpopularniejsze nazwiska w Polsce i w EuropieTVN24 BiS
wideo 2/4
Najpopularniejsze nazwiska w Polsce i w EuropieTVN24 BiS

Zmiana nazwiska możliwa jest nie tylko przy okazji ślubu lub rozwodu. Imię i nazwisko można zmienić w dowolnym momencie, o ile istnieje ku temu ważny powód. Gdzie złożyć wniosek i jak go uzasadnić?

Imię lub nazwisko można zmienić, gdy na przykład jest ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka.Po zmianie nie można posiadać więcej niż dwóch imion lub nazwiska z więcej niż dwoma członami.W przypadku zmiany nazwiska przez oboje rodziców zmiana ta obejmuje również ich małoletnie dzieci. Odrębne przepisy dotyczą zmiany nazwiska po ślubie oraz po rozwodzie.

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska

Kwestie związane ze zmianą imienia lub nazwiska reguluje ustawa z dnia 17 października 2008 r.. Dokument określa kto, kiedy i w jaki sposób może dokonać takiej zmiany.

Imię lub nazwisko mogą w Polsce zmienić wszyscy obywatele polscy, a także cudzoziemcy posiadający w Polsce miejsce stałego pobytu i nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, a także cudzoziemcy o statusie uchodźcy, jeżeli zmiana ta jest związana z zagrożeniem ich prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Zmiana imienia

Jakie zmiany są dopuszczalne? W przypadku zmiany imienia możliwa jest: - zmiana jednego imienia na inne, - zastąpienie dwóch imion jednym lub odwrotnie, - dodanie drugiego imienia, - zmiana pisowni imienia lub imion, - zmiana kolejności imion.

W Polsce nie można mieć więcej niż dwóch imion.

Zmiana nazwiska

W przypadku zmiany nazwiska dopuszczalna jest: - zmiana jednego nazwiska na inne, - zmiana pisowni nazwiska, - zmiana nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

Nowe nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dana osoba posiada również obywatelstwo innego państwa i dane nazwisko jest zgodne z przepisami tego państwa.

Kiedy jest możliwa zmiana imienia lub nazwiska?

Nie każdy może zmienić imię lub nazwisko. Musi ku temu istnieć ważny powód. Na przykład: - zmieniane imię lub nazwisko jest ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka, - dotychczasowe imię lub nazwisko zmieniane jest na inne, faktycznie używane, - imię lub nazwisko zmieniane jest na takie, które zostało wcześniej bezprawnie zmienione, - imię lub nazwisko zmieniane jest na takie, które noszone jest zgodnie z przepisami innego państwa, którego obywatelstwo się posiada.

Ostatecznej oceny przedstawionych powodów chęci zmiany imienia lub nazwiska dokonuje urzędnik rozpatrujący sprawę. To od niego zależy, czy powody były dostatecznie ważne i czy proponowana zmiana zostanie zaakceptowana.

Zmiana nazwiska nie jest przy tym możliwa, jeżeli ubiegamy się o nazwisko historyczne lub sławne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy posiada się już członków rodziny o danym nazwisku.

Jak złożyć wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

Zmiany imienia lub nazwiska dokonuje się wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Wniosek należy skierować do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. W przypadku odrzucenia wniosku przysługuje prawo odwołania do właściwego miejscowo wojewody. Jego decyzja jest już ostateczna.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska powinien zawierać: - dane wnioskodawcy, przede wszystkim pełne imię i nazwisko, nazwisko rodowe oraz numer PESEL, jeżeli został nadany, - pełne imię i nazwisko, na które ma nastąpić zmiana, - adres korespondencyjny wnioskodawcy, - uzasadnienie powodów zmiany imienia lub nazwiska, - oświadczenie, że wnioskodawca nie złożył wcześniej w tej samej sprawie wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub że nie została wydana już decyzja odmowna.

Ponadto we wniosku należy wskazać kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził nasz akt urodzenia i/lub akt małżeństwa. Wymóg ten wynika z faktu, że zmiana imienia lub nazwiska będzie wiązała się z koniecznością naniesienia zmian również do tych dwóch aktów. 

W tym celu należy załączyć do wniosku odpis zupełny aktu urodzenia i aktu małżeństwa wnioskodawcy, odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana ma ich dotyczyć, oraz inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska.

Jeżeli wnioskodawca lub jego małoletnie dzieci nie posiadają sporządzonych w Polsce aktów stanu cywilnego, konieczne jest złożenie dodatkowego wniosku o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

Jak zmienić nazwisko dziecku?

W przypadku zmiany nazwiska przez oboje rodziców zmiana ta obejmuje również ich małoletnie dzieci oraz dzieci, które po zmianie zrodzą się z tego małżeństwa.

W przypadku zmiany nazwiska jedynie przez jednego z rodziców zmiana będzie obejmowała ich małoletnie dzieci jedynie wtedy, gdy drugie z rodziców wyrazi na to zgodę. W przypadku dzieci, które ukończyły 13 lat, wymagana jest również ich zgoda.

Zmiana nazwiska po ślubie

Nieco inną sytuacją niż zmiana imienia lub nazwiska na żądanie jest zmiana nazwiska po ślubie. Obowiązujące zasady reguluje art. 25 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

O zmianie nazwiska po ślubie każdy z małżonków decyduje w oświadczeniu składanym przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Zmiana nie może być jednak dowolna, ale musi stanowić jedną z trzech możliwości: - obydwoje małżonkowie pozostają przy dotychczasowych nazwiskach - obydwoje małżonkowie będą nosić dotychczasowe nazwisko jednego z nich - każde z małżonków łączy swoje nazwisko z nazwiskiem drugiego małżonka, pod warunkiem że połączone nazwisko nie będzie składać się z więcej niż dwóch członów.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zasady zmiany nazwiska po rozwodzie określone są w art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

Osoba rozwiedziona, która wskutek zawarcia małżeństwa zmieniła swoje dotychczasowe nazwisko, może wrócić do poprzedniego. Aby to zrobić, musi w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie złożyć przed kierownikiem stanu cywilnego oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska.

Ile kosztuje zmiana nazwiska?

Przy składaniu wniosku o zmianę imienia lub nazwiska konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej. Wynosi ona 37 zł. Wyjątkiem od obowiązku zapłaty jest sytuacja, gdy zmieniane jest imię lub nazwisko, które zostało wcześniej zmienione bezprawnie.

W przypadku zmiany nazwiska przy okazji zawierania małżeństwa nie jest ponoszona dodatkowa opłata. Z kolei powrót do nazwiska noszonego przed ślubem kosztuje w urzędzie stanu cywilnego 11 zł opłaty skarbowej.

Warto pamiętać, że wszystkie opłaty są wyższe w przypadku przebywania poza granicami Polski i dokonywania zmian za pośrednictwem polskiego konsulatu. Ponadto po zmianie imienia lub nazwiska najczęściej konieczne będzie poniesienie kosztów wymiany dokumentów, m.in. dowodu osobistego i prawa jazdy, oraz zgłoszenia zmiany do odpowiednich urzędów, m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego czy swojego banku. 

Autorka/Autor:red

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Resort klimatu chce, aby po polskich drogach do 2030 roku jeździło ponad 1,5 miliona samochodów elektrycznych. Jednak drugą stroną medalu jest ogromny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Resort przygotował ustawę w celu uregulowania tego rynku. Jak podaje Licznik Elektromobilności, pod koniec marca 2024 r. po polskich drogach jeździło 108 331 samochodów osobowych z napędem elektrycznym.

1,5 miliona w sześć lat. Kolejny ambitny plan na elektryki

Źródło:
PAP,tvn24.pl

Zysk netto, który Grupa Orlen osiągnęła w I kwartale 2024 roku, był niższy o ponad 6,5 miliarda złotych w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem - wynika ze skonsolidowanego raportu kwartalnego koncernu.

Słabe wyniki kwartalne paliwowego giganta

Słabe wyniki kwartalne paliwowego giganta

Źródło:
PAP, tvn24.pl

- Będzie decyzja w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego na dniach - powiedział w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Myślę, że na pewno będzie powstawać lotnisko, które jest potrzebne - dodał. Wicepremier odniósł się także do poprawki do nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Kosiniak-Kamysz o przyszłości CPK: decyzja jest na dniach

Kosiniak-Kamysz o przyszłości CPK: decyzja jest na dniach

Źródło:
TVN24

Od 1 czerwca banki będą musiały przed udzieleniem pożyczki, kredytu czy przy wypłacie gotówki sprawdzić, czy numer PESEL klienta nie został zastrzeżony. Zapowiedź wdrożenia usługi właśnie pojawiła się na stronie internetowej Banku Millennium. Zapytaliśmy także inne banki, czy będą gotowe z wypełnieniem ustawowego obowiązku na czas.

"Wypłata gotówki będzie wstrzymana". Ważna zmiana w bankach

"Wypłata gotówki będzie wstrzymana". Ważna zmiana w bankach

Źródło:
tvn24.pl

Rolnicy ze Związku Rolniczego "Orka", którzy protestowali w Sejmie od 9 maja, opuścili budynek po rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak poinformowali podczas konferencji prasowej, mają wziąć udział w spotkaniu z głową państwa.

Po kilkunastu dniach opuścili Sejm. Koniec protestu

Po kilkunastu dniach opuścili Sejm. Koniec protestu

Źródło:
PAP

Od 1 czerwca obowiązywać będą nowe zasady zatrzymywania oraz zwrotu dowodu rejestracyjnego przez diagnostów. W przypadku niektórych pojazdów zmieni się także sam sposób przeprowadzania badań technicznych. Oto szczegóły nadchodzącej rewolucji. 

Zmiany w badaniach technicznych. Nowe przepisy od 1 czerwca

Zmiany w badaniach technicznych. Nowe przepisy od 1 czerwca

Źródło:
tvn24.pl

Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało w środę o objęciu sankcjami 12 amerykańskich firm zbrojeniowych i ich kierownictw wyższego szczebla w ramach retorsji za sankcje nałożone na chińskie firmy i w odpowiedzi na sprzedaż broni Tajwanowi.

Napięcie między Chinami i USA rośnie. Jest biznesowy odwet

Napięcie między Chinami i USA rośnie. Jest biznesowy odwet

Źródło:
PAP

Wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego spełnia wymagania formalne - Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej dała zielone światło. Jednak opinia jest niewiążąca dla marszałka Sejmu, który teraz zdecyduje, czy zwrócić wniosek do wnioskodawców, czy skierować go do procedowania.

Trybunał Stanu dla Glapińskiego. Jest zielone światło dla wniosku

Trybunał Stanu dla Glapińskiego. Jest zielone światło dla wniosku

Źródło:
PAP

Senat zgłosił poprawki do ustawy w sprawie osłon dla odbiorców energii. Teraz ustawa wróci do Sejmu. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie jednorazowego świadczenia pieniężnego w postaci bonu przeznaczonego dla gospodarstw domowych o niższych dochodach.

Senat zgłasza poprawki do ustawy o bonie energetycznym

Senat zgłasza poprawki do ustawy o bonie energetycznym

Źródło:
PAP

Najbardziej poszukiwanym udogodnieniem przy zakupie czy wynajmie mieszkania jest miejsce parkingowe - wynika z raportu serwisu Otodom. Polacy bardziej cenią je niż na przykład balkony czy klimatyzację. Bo gdy własnego miejsca brak, to za wynajem trzeba słono zapłacić. W Warszawie to nawet 600 złotych miesięcznie.

Kluczowy czynnik przy kupnie i wynajmie mieszkania. Jego brak słono kosztuje

Kluczowy czynnik przy kupnie i wynajmie mieszkania. Jego brak słono kosztuje

Źródło:
PAP

W rządzie trwają prace nad wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie pensji minimalnych w Unii Europejskiej. Resort rodziny skłania się, by wartość referencyjna była określona jako 60 procent przeciętnego wynagrodzenia - przekazało biuro prasowe ministerstwa.

Rewolucja w płacy minimalnej. Propozycja rządu

Rewolucja w płacy minimalnej. Propozycja rządu

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Renta wdowia według projektu zgłoszonego przez ponad dwadzieścia organizacji to koszt nawet 10 miliardów złotych rocznie - wynika z wyliczeń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - W obliczu zwiększającej się liczby osób starszych to rozwiązanie jest odpowiedzią na ważną potrzebę społeczną - skomentowała w środę szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Dodatkowe pieniądze dla setek tysięcy osób. Ministerstwo zabiera głos

Dodatkowe pieniądze dla setek tysięcy osób. Ministerstwo zabiera głos

Źródło:
PAP

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 roku wyniosło 8271,99 złotego, co oznacza wzrost o 11,3 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze w ujęciu rocznym spadło o 0,4 procent.

Przeciętne wynagrodzenie w kwietniu. Dane GUS

Przeciętne wynagrodzenie w kwietniu. Dane GUS

Źródło:
tvn24.pl

Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 7,9 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,2 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. To wynik lepszy od prognoz. "Ożywienie powoli postępuje" - napisali analitycy mBank.

Produkcja przemysłowa w kwietniu. Nowe dane GUS

Produkcja przemysłowa w kwietniu. Nowe dane GUS

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Główny Inspektor Farmaceutyczny zdecydował o wycofaniu z obrotu trzech serii leku Palifren Long. Powodem są wyniki badań, które wykazały, że nie spełnia on wymagań jakościowych.

Trzy serie leku wycofane z aptek. Nie spełnia wymagań jakościowych

Trzy serie leku wycofane z aptek. Nie spełnia wymagań jakościowych

Źródło:
tvn24.pl

Do 31 maja osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego mają czas na dostarczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

ZUS przypomina o ważnym terminie

ZUS przypomina o ważnym terminie

Źródło:
PAP

W sprawie mediów publicznych podstawowy komunikat jest taki, że się nie zatrzymamy, idziemy ścieżką wyznaczoną przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza - powiedziała ministra kultury Hanna Wróblewska. - Jeśli komuś wydaje się, że przyszła miła pani zamiast siepacza, jest w błędzie - dodała.

"Jeśli komuś wydaje się, że przyszła miła pani zamiast siepacza, to jest w błędzie"

"Jeśli komuś wydaje się, że przyszła miła pani zamiast siepacza, to jest w błędzie"

Źródło:
PAP

Kierowco, planujesz wyposażyć auto w instalację gazową? Będziesz musiał posiadać specjalną naklejkę lub tabliczkę, która potwierdza jej homologację. W piątek 17 maja weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury w tej sprawie.

Nowy obowiązek dla części kierowców. Przepisy już obowiązują

Nowy obowiązek dla części kierowców. Przepisy już obowiązują

Źródło:
tvn24.pl

W pierwszym kwartale 2024 roku Polacy kupili aż 800 domów oraz apartamentów na Półwyspie Iberyjskim - informuje Registradores de Espana. To wzrost o 21 procent w porównaniu do ubiegłego kwartału oraz trzykrotnie więcej niż w przedpandemicznym pierwszym kwartale 2019 roku - dodaje w środowym wydaniu "Puls Biznesu".

Polacy masowo kupują te nieruchomości. Padł rekord

Polacy masowo kupują te nieruchomości. Padł rekord

Źródło:
PAP

System kaucyjny ma zacząć działać w Polsce w 2025 roku. Wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner podczas sejmowej podkomisji ocenił jednak, że nierealne jest, by wszedł w życie w terminie. Zwracał uwagę, że dopiero "w październiku dowiemy się, jak będzie wyglądał".

Rewolucja w sklepach. "Nierealny termin"

Rewolucja w sklepach. "Nierealny termin"

Źródło:
PAP

Flagowy program mieszkaniowy rządu stoi pod znakiem zapytania. Prace utykają, ostro krytykuje go Lewica. Jeśli programu Mieszkanie na start nie będzie, rynek się ustabilizuje, a ceny mieszkań spadną - informuje w środowym wydaniu "Rzeczpospolita".

"Sytuacja jest dziwna". Ważą się losy rządowego programu 

"Sytuacja jest dziwna". Ważą się losy rządowego programu 

Źródło:
PAP

Część klientów może już korzystać z dodatkowego zabezpieczenia, które wprowadzają obecnie banki w Polsce - poinformował na konferencji doradca Narodowego Banku Polskiego. Jest nim analiza behawioralna, która bada i zapamiętuje nasz sposób posługiwania się urządzeniem elektronicznym. Niezbędna jest jednak wyrażona przez klienta zgoda na użycie przez bank tego zabezpieczenia.

Rewolucja w bankach. Nowe zabezpieczenie

Rewolucja w bankach. Nowe zabezpieczenie

Źródło:
PAP

Pocztowa Solidarność zwróciła się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy o udzielenie wsparcia w walce z "zatrzymaniem bezmyślnej transformacji, będącej faktycznie początkiem likwidacji Poczty Polskiej" oraz rozpoczęcie debaty publicznej na temat przyszłości spółki. Według związkowców spółka nie powinna być traktowana jako projekt biznesowy, ale strategiczny podmiot o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa.

"Potężna" redukcja etatów, "pierwszy krok do likwidacji"

"Potężna" redukcja etatów, "pierwszy krok do likwidacji"

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Rada Unii Europejskiej przyjęła we wtorek pierwsze na świecie przepisy o sztucznej inteligencji (AI). Dzielą one tę technologię na cztery kategorie: oprogramowanie wysokiego ryzyka, ograniczonego i minimalnego wpływu oraz systemy nieakceptowalne. Te ostatnie będą w UE zakazane.

Pierwsze takie przepisy na świecie

Pierwsze takie przepisy na świecie

Źródło:
PAP, Reuters

Pedro Soares dos Santos, stojący na czele Jeronimo Martins, do której należy między innymi sieć sklepów Biedronka, zarabia ponad 232 razy więcej, niż wynosi przeciętne wynagrodzenie pracownika tej grupy - oszacował portugalski tygodnik "Expresso". Jak czytamy w artykule, "firma ta figuruje na liście spółek giełdowych jako jedna z najniższymi kosztami przeznaczanymi na wypłaty dla swoich pracowników".

Szef zarabia 232 razy więcej od pracowników

Szef zarabia 232 razy więcej od pracowników

Źródło:
PAP