Załogi dwóch spółek węglowych wybiorą wiceprezesów ds. pracowniczych

Kompania Węglowa SAZałogi dwóch spółek węglowych wybiorą wiceprezesów ds. pracowniczych

17 marca załogi dwóch śląskich spółek węglowych wybiorą swoich reprezentantów do zarządów tych firm. W Katowickim Holdingu Węglowym (KHW) o fotel wiceprezesa ds. pracowniczych ubiega się dziesięciu kandydatów, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) – trzech.

Takich wyborów nie ma w największej górniczej firmie – Kompanii Węglowej, która powstała na podstawie innych przepisów niż ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, a to właśnie ta ustawa gwarantuje załodze możliwość wyboru swojego przedstawiciela do zarządu.

Zgodnie z przepisami, to załoga wybiera wiceprezesa ds. pracowniczych i tylko ona może go, również w głosowaniu, odwołać. Rada nadzorcza i właściciel, czyli resort energii, nie mają wpływu na obsadę tego stanowiska w zarządzie. W JSW głosować będzie ponad 24-tysięczna załoga, w KHW prawo wyboru ma ok. 14 tys. pracowników.

Kto się ubiega?

W obu spółkach o kolejną kadencję będą ubiegać się obecni wiceprezesi: w JSW Artur Wojtków, który pełni swoją funkcję od sierpnia 2009 roku, w KHW Tadeusz Skotnicki, który odpowiada za sprawy pracownicze w zarządzie tej spółki od trzech lat.

Pozostali kandydaci, obok obecnych wiceprezesów, to w większości przedstawiciele kadry różnych szczebli poszczególnych kopalń obu spółek. W JSW o wybór ubiegają się także Marek Celmer i Jan Przywara, a w KHW: Łukasz Jarawka, Tomasz Lechosław Knap, Zbigniew Kornaszewski, Bożena Ochenkowska, Paweł Owczarek, Michał Piotr Pałys, Wiesław Piecha, Marek Pieszczek oraz Ryszard Ptak.

Kto może zgłaszać?

Kandydatów mogły zgłaszać organizacje pracownicze lub bezpośrednio pracownicy. Wymagane było m.in. wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy, a także poparcie co najmniej 200 (w KHW) lub 500 osób (w JSW). Wyniki głosowania będą ważne niezależnie od frekwencji. W KHW, jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska 50 proc. głosów, dwaj z najlepszym wynikiem zmierzą się w drugiej turze wyborów. W JSW decyduje zwykła większość głosów.

W Kompanii Węglowej, gdzie załoga nie wybiera wiceprezesa ds. pracy, od wtorku za sprawy pracownicze odpowiada Jerzy Janczewski, powołany przez prezesa spółki Tomasza Rogalę na stanowisko dyrektora pionu do spraw pracy oraz pełnomocnika zarządu do spraw pracy. Będą podlegać mu wszystkie piony dotychczasowego wiceprezesa do spraw pracy KW.

Co dzieje się w JSW?

Od listopada ubiegłego roku, kiedy do dymisji podał się wiceprezes Przemysław Walczak, Kompania nie miała wiceprezesa ds. pracy. Teraz jego obowiązki będzie wykonywał Jerzy Janczewski, choć nie jako członek zarządu, ale jako dyrektor pionu i pełnomocnik.

W ostatnich miesiącach, podczas jednego ze spotkań z wiceministrem energii, związkowcy z Kompanii pytali o możliwość wyboru członka zarządu ds. pracy przez załogę również w KW. Nie zapadły jednak żadne decyzje w tej sprawie.

Janczewski jest absolwentem technikum budowy okrętów w Gdańsku oraz Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku ekonomia. Pracę w górnictwie rozpoczął w 1978 r. od stanowiska elektryka pod ziemią. Później pełnił m. in. funkcje kierownika działu płac i norm oraz dyrektora ds. pracy kopalni Jankowice.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kompania Węglowa SA

Raporty:
Pozostałe wiadomości