Potężne długi budowlanki

Z kraju

Soboń o potrzebie abolicji samowoli budowlanych (materiał archiwalny)TVN24 BiS
wideo 2/4

Przybywa firm budowlanych, które mają trudności ze spłatą zobowiązań. Zadłużenie branży na koniec 2018 roku sięgnęło 4,75 miliardów złotych - wynika z raportu BIG InfoMonitor oraz BIK i Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Kłopoty z płatnościami mają coraz częściej mniejsze firmy.

Największy odsetek niesolidnych płatników jest wśród firm specjalizujących się w robotach inżynieryjnych (8,5 proc.). W grupie przedsiębiorstw zajmujących się wznoszeniem budynków jest ich 7,2 proc. Najkorzystniej wypadają przedsiębiorstwa budownictwa specjalistycznego z 5,1-proc. zaległości - wskazano w raporcie "Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Boom trwa, ryzyko nie maleje".

Najwyższe przeterminowane zadłużenie firmy na polskim rynku wynosi 142,5 mln zł i dotyczy przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego zajmującego się wznoszeniem obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Wzrost zadłużenia

Według raportu niespłacone zadłużenie branży budowlanej wyniosło na koniec 2018 roku 4,75 mld zł i były 6 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Problem z terminowym regulowaniem zobowiązań ma w sumie blisko 43 tys. przedsiębiorstw budowlanych, czyli 5,9 proc. z puli firm działających, zawieszonych oraz zamkniętych i znajdujących się w rejestrach KRS oraz CEiDG.

Jak podało BIG InfoMonitor, dłużników jest o ponad 20 proc. więcej niż na koniec 2017 r. Udział niesolidnych dłużników wśród ogółu przedsiębiorstw z sektora budownictwa wzrósł przez ostatni rok z 5,1 proc. do 5,9 proc.

- Budownictwo nie wypada jednak źle na tle innych branż. W całej gospodarce widoczne w naszych bazach kłopoty z obsługą zobowiązań ma powyżej 6 proc. przedsiębiorstw. Zdecydowanie większe ryzyko dla dostawców towarów czy usług rodzi obecnie kontrakt z firmą transportową czy też zajmującą się gospodarowaniem odpadami - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Zwrócił jednak uwagę, że co siódma firma z KRS i CEiDG, wliczając w to działające, zawieszone oraz zamknięte, to firma budowlana. - Więcej jest jedynie firm handlowych – wskazał.

Eksperci cytowani w raporcie zwracają uwagę na rekordowe tempo wzrostu cen materiałów, usług i robocizny oraz poważne ograniczenia w dostępie do siły roboczej. - Doprowadziło to do pogorszenia kondycji finansowej firm budowlanych, głównie tych zaangażowanych w realizację kontraktów infrastrukturalnych pozyskanych w warunkach stagnacji na rynku zamówień publicznych w latach 2015-2017, co było efektem wyhamowania inwestycji współfinansowanych przez fundusze unijne – zaznaczył, cytowany w raporcie, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Damian Kaźmierczak.

Gdzie największe długi?

Najwięcej działających firm budowlanych jest na Mazowszu, w Małopolsce oraz w Wielkopolsce. Mazowsze dominuje też pod względem liczby niesolidnych dłużników i wartości przeterminowanego zadłużenia. Niemal 6,3 tys. firm budowlanych z województwa mazowieckiego zadłużonych jest na 995,4 mln zł. Ich średnia zaległość (158,2 tys. zł) jest niemal o jedną trzecią wyższa od średniego przeterminowanego zadłużenia firm budowlanych w Polsce, które wynosi 112,5 tys. zł. Drugi pod tym względem jest Dolny Śląsk. Pochodzące stąd przedsiębiorstwa nie zapłaciły na czas swoim dostawcom i bankom 562,6 mln zł, a średnie zadłużenie wynosi tu 121,8 tys. zł. Trzecie miejsce należy do województwa małopolskiego z 463,9 mln zł. W Polsce nie ma centralnego rejestru dłużników. BIG InfoMonitor jest jedną z prywatnych firm, która, działając w oparciu o ustawę o udostępnianiu i wymianie danych gospodarczych, przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. Oprócz niego na rynku funkcjonują jeszcze Krajowy Rejestr Długów, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) to największa ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z branży infrastruktury i budownictwa.

Autor: ToL//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock