Prognozy szefa OECD dotyczące polskiej gospodarki. "Istnieje ryzyko, że utrzyma się presja płacowa"

Autor:
kris
Źródło:
PAP
Inflacja w Polsce. Dane za październik 2021 roku
Inflacja w Polsce. Dane za październik 2021 rokuTVN24
wideo 2/12
TVN24Inflacja w Polsce. Dane za październik 2021 roku

W 2021 roku wzrost gospodarczy w Polsce będzie wynosił około 5 procent i utrzyma się na podobnym poziomie w 2022 roku - przewiduje sekretarz generalny OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) Mathias Cormann. Jego zdaniem od 2023 roku wzrost polskiej gospodarki będzie nieznacznie słabszy, ale wciąż silny.

Jak powiedział w poniedziałek szef OECD, polska gospodarka radzi sobie w pandemii "wyjątkowo dobrze". Przewiduje, że wzrost gospodarczy w Polsce "sięgnie około 5 procent w 2021 roku, na poziomie 5 procent utrzyma się też w 2022 roku". - Wzrost zacznie słabnąć nieznacznie od 2023, ale nadal pozostanie silny - prognozuje.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Presja inflacyjna w Polsce

Wskazał też na kwestie związane z presją inflacyjną. Według niego, nie ona ma w pełni trwałego charakteru, ale - jak podkreślił - należy "uważnie obserwować między innymi potencjalne ryzyka i bardzo ostrożnie na nie reagować".

- Sądzimy, że pewne elementy presji inflacyjnej mają charakter przejściowy, są związane z niedopasowaniem podaży i popytu w następstwie pandemii - powiedział Cormann. Przyznał, że popyt odrodził się znacznie mocniej niż się tego spodziewano. Z kolei podaży odrobienie zaległości zajęło więcej czasu, co miało związek m.in. z wyzwaniami logistyczno-transportowymi wynikającymi z pandemii. Wymienił też czynniki związane ze wzrostem cen energii.

- W przypadku Polski, ze względu na siłę polskiej gospodarki, silny wzrost, niski poziom bezrobocia, istnieje ryzyko, że utrzyma się presja płacowa - aby tego uniknąć potrzebne będą (...) korekty w polityce monetarnej i fiskalnej, czego polskie władze są (...) świadome - wskazał.

Polska a koronakryzys

W jego opinii Polska wkroczyła w koronakryzys "relatywnie silna, jeśli chodzi o kondycję fiskalną". Wskazał w tym kontekście m.in. na stosunek zadłużenia do PKB, który w Polsce - mimo kryzysu - nadal nie przekracza 60 proc.

Mimo to, jak wskazał Cormann, należy precyzyjnie "dopasować kierunek i miks wydatków" - bardziej skierować je do tych sektorów gospodarki i tych grup społecznych, które rzeczywiście nadal potrzebują wsparcia. Zarekomendował też przesunięcie wydatków w większym stopniu w kierunku inwestycji. Według niego ważne jest "skoncentrowanie się na bardziej przyszłościowych inwestycjach". Chodzi, jak podkreślił, o to, by ułatwić "zielone i cyfrowe odrodzenie".

Sekretarz generalny OECD o wzroście gospodarczym Polski

Szef OECD mówiąc o czynnikach spowalniających wzrost w Polsce wymienił m.in. te, które ograniczają produktywność i udział siły roboczej w części sektorów. Jego zdaniem ważne będzie "zmobilizowanie wszystkich zasobów pracy w gospodarce".

Zdaniem Cormanna w Polsce, podobnie jak w krajach zachodnich, wyzwaniem jest starzejąca się populacja. Jak ocenił, należy m.in. zwiększyć udział kobiet oraz osób starszych w rynku pracy. Wskazał też na wyzwania strukturalne, takie jak dekarbonizacja, osiągnięcie zerowej emisji CO2 do 2050 r. - Konieczna jest zielona transformacja, ale taka, która będzie z korzyścią zarówno dla obywateli, jak i gospodarki - podkreślił.

Sekretarz generalny OECD wśród ryzyk wynikających z cyfryzacji, którą przyspieszyła pandemia wymienił kwestie cyberbezpieczeństwa. Wskazał na konieczność równego dostępu do wysokiej jakości infrastruktury cyfrowej. - Polska jest tu na dobrej pozycji, ma wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, ale w kwestii transformacji cyfrowej ma do wykonania pracę między innymi w zakresie sektora małych i średnich firm - ocenił.

OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) skupia 37 wysoko rozwiniętych i demokratycznych krajów. Jej celem jest wspieranie państw członkowskich, aby mogły osiągnąć jak najwyższy poziom wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz standardu życia. OECD współdziała także na rzecz równomiernego rozwoju gospodarczego oraz promuje rozwój handlu światowego.

Polska została przyjęta do organizacji w 1996 r., co wpłynęło m.in. na szersze otwarcie polskiej gospodarki oraz poprawę jej konkurencyjności i produktywności; dzięki OECD nastąpił także wzrost wymiany handlowej i kapitałowej z zagranicą.

PKB PolskiPAP

Autor:kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości