Uznanie ojcostwa – jak i gdzie złożyć oświadczenie?

Źródło:
TVN 24 Biznes
Fundusz alimentacyjny. Kto może starać się o świadczenie?
Fundusz alimentacyjny. Kto może starać się o świadczenie?TVN24
wideo 2/5
Fundusz alimentacyjny. Kto może starać się o świadczenie?TVN24

Kwestię uznania ojcostwa reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Uznanie ojcostwa ma miejsce, gdy mężczyzna oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (lub inną instancją wskazaną w kodeksie), że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi, że nim jest. 

Uznanie ojcostwa ma miejsce, gdy mężczyzna oświadcza przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, konsulem lub sądem, że jest ojcem dziecka, a matka potwierdza to oświadczenie w czasie do trzech miesięcy od daty jego złożenia.Uznanie ojcostwa jest możliwe przed narodzeniem dziecka, po narodzinach do ukończenia przez nie 18. roku życia oraz po śmierci dziecka.Uznać ojcostwo dziecka można w momencie rejestracji dziecka w USC.Nie można uznać dziecka, kiedy matka jest mężatką i nie nastąpiło zaprzeczenie ojcostwa.

Czym jest uznanie ojcostwa?

Uznanie ojcostwa dotyczy wyłącznie dzieci, które nie narodziły się w małżeństwie i nie może być przeprowadzone, jeśli toczy się postępowanie w sprawie ustalenia ojcostwa. Można uznać tylko dziecko niepełnoletnie, które nie ukończyło jeszcze 18 lat. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można też złożyć przed porodem dziecka oraz po śmierci dziecka – w ciągu sześciu miesięcy, od kiedy mężczyzna dowiedział się o jego śmierci.

Wniosek o uznanie ojcostwa – gdzie można złożyć?

Uznania ojcostwa nie można dokonać przez internet. Trzeba to zrobić w urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC, w sądzie opiekuńczym (w przypadku nieletnich rodziców) lub przed polskim konsulem za granicą, jeśli przynajmniej jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa tryby uznania ojcostwa dziecka narodzonego poza małżeństwem:

tryb administracyjny – wystarczy zgodne oświadczenie matki i ojca złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem RP, – tryb sądowy – sąd przyjmuje oświadczenie od mężczyzny, który występuje o uznanie ojcostwa, oraz potwierdzenie od matki; odbywa się to w trybie nieprocesowym, a od złożonego wniosku nie pobiera się opłat; podpisany protokół sąd przesyła do urzędu stanu cywilnego, w którym sporządzono akt urodzenia dziecka. 

Uznanie ojcostwa w urzędzie stanu cywilnego

Podstawową formą uznania ojcostwa dziecka jest złożenie stosownego oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Składa je mężczyzna, który występuje o uznanie ojcostwa. Oświadczenie musi potwierdzić matka dziecka – może to zrobić w tym samym czasie lub w ciągu trzech miesięcy od złożenia przez mężczyznę oświadczenia o uznaniu ojcostwa. 

Kierownik USC wyjaśnia rodzicom, jakie obowiązki i prawa wynikają z uznania ojcostwa, czym różni się to od przysposobienia dziecka oraz przedstawia im przepisy dotyczące wyboru nazwiska dziecka, przyjmuje oświadczenie o uznaniu ojcostwa i sporządza stosowny protokół.

Na pisemny wniosek matki lub ojca kierownik urzędu stanu cywilnego może wydać zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa (także przed porodem). Za takie zaświadczenie nie pobiera się opłaty skarbowej.

W ściśle określonych sytuacjach kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczenia o uznanie ojcostwa. Dzieje się tak, jeśli ma wątpliwości co do pochodzenia dziecka lub uznanie ojcostwa jest prawnie niedopuszczalne, np. gdy kobieta pozostaje w związku małżeńskim, a wtedy zgodnie z prawem dziecko jest uznawane za dziecko męża.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć pisemnie lub ustnie tylko w przypadku, gdy wcześniej nie ustalono już ojcostwa lub uprawomocnił się wyrok zaprzeczający ojcostwu męża lub byłego męża (przed upływem 300 dni od rozwodu lub formalnej separacji) matki dziecka. 

Oświadczenie o uznania ojcostwa sporządza się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul, jeśli uznanie ojcostwa ma miejsce poza granicami kraju. W protokole oświadczenia o uznaniu ojcostwa znajdują się m.in. następujące informacje:

– nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia matki dziecka oraz mężczyzny uznającego ojcostwo, numery PESEL, numery dowodów tożsamości, – dane dziecka: data i miejsce urodzenia oraz płeć (jeśli uznanie ojcostwa następuje przed wydaniem aktu urodzenia); dodatkowo nazwisko i imię dziecka oraz numer PESEL dziecka, jeżeli uznanie ojcostwa następuje po sporządzeniu aktu urodzenia i nadaniu numeru PESEL, – informacja o złożeniu przez mężczyznę uznającego ojcostwo oświadczenia, że dziecko pochodzi od niego oraz data złożenia tego oświadczenia, – informacja o złożeniu przez matkę dziecka oświadczenia, że mężczyzna, który złożył oświadczenie, jest ojcem dziecka, oraz data złożenia oświadczenia przez matkę dziecka.

Uznanie ojcostwa przed porodem

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć przed narodzinami dziecka. W tym celu mężczyzna występujący o uznanie ojcostwa powinien złożyć stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, a matka to oświadczenie potwierdzić. Dokumenty potrzebne do uznania ojcostwa przed porodem to przede wszystkim dowody osobiste lub paszporty rodziców. Niektóre urzędy wymagają także zaświadczenia lekarskiego lub karty ciąży, a czasami zaświadczenia, że matka nie jest mężatką – należy to sprawdzić w urzędzie stanu cywilnego, w którym ma zostać złożone oświadczenie o uznaniu ojcostwa.

Uznanie ojcostwa w USC bez ślubu

Jeśli w momencie narodzin dziecka jego rodzice nie byli małżeństwem, a przed narodzinami dziecka nie złożyli oświadczenia o uznaniu ojcostwa, mogą to zrobić w chwili rejestracji dziecka w urzędzie stanu cywilnego. 

Akty prawne: Kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 63, 72-78

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN 24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Na rządowym programie Mieszkanie na start zyskają banki, deweloperzy, ale też ci, którzy już mają mieszkanie, bo wzrośnie wartość ich majątku. Gorzej z tymi, do których program jest skierowany - uważa dr Adam Czerniak, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. - Będą mogli pozwolić sobie na większy kredyt, ale raczej nie na większe mieszkanie - wyjaśnia.

Nowy program rządu. Zyskają "obrotni", dla części pociąg odjeżdża

Nowy program rządu. Zyskają "obrotni", dla części pociąg odjeżdża

Źródło:
tvn24.pl

PKO BP, Pekao, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, BNP Paribas, Citibank Handlowy, Bank Pocztowy, Bank BPS, Nest Bank i Toyota Bank - klienci tych instytucji finansowych będą musieli liczyć się z utrudnieniami w najbliższym czasie. Chodzi o zaplanowane prace serwisowe.

Utrudnienia dla klientów czołowych banków

Utrudnienia dla klientów czołowych banków

Źródło:
tvn24.pl

Węgierski rząd nie wyklucza interwencji dotyczącej cen paliw - stwierdził minister gospodarki Marton Nagy na konferencji prasowej. Kwestia ewentualnego wprowadzenia rozwiązań w tej sprawie ma być omawiana na środowym posiedzeniu gabinetu.

Ceny paliw w górę. Rząd nie wyklucza interwencji

Ceny paliw w górę. Rząd nie wyklucza interwencji

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

W piątek spółka PKP Intercity poinformowała o odwołaniu dotychczasowego, a następnie powołaniu nowego zarządu. Na stanowisko prezesa powrócił Janusz Malinowski, a funkcję wiceprezes objęła Dagmara Zawadzka.

Kolejowa spółka z nowym szefem. Wraca do zarządu po latach

Kolejowa spółka z nowym szefem. Wraca do zarządu po latach

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Młoda mama dostanie pieniądze i może je zamienić na dziadkowe, ciociowe, koleżankowe, sąsiadkowe czy opiekunkowe - stwierdził Donald Tusk w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Chodzi o tak zwane babciowe, którego projekt w ubiegłym tygodniu przyjęła Rada Ministrów.

Czy dziadkowie nie zasługują na "babciowe"? Tusk odpowiada

Czy dziadkowie nie zasługują na "babciowe"? Tusk odpowiada

Źródło:
PAP

Inne europejskie kraje już takie ograniczenia wprowadziły. Teraz także polska ministra zdrowia Izabela Leszczyna jest za zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych - będzie do tego namawiać rząd. Pomysł popierają też eksperci zajmujący się uzależnieniami. Materiał programu "Polska i Świat".

"Ja jeden płaciłem za paliwo, trzy osoby kupowały gorzałę". Nowy zakaz pod lupą rządu

"Ja jeden płaciłem za paliwo, trzy osoby kupowały gorzałę". Nowy zakaz pod lupą rządu

Źródło:
TVN24

Aktywny rodzic, czyli nowa forma wsparcia dla rodziców, ma wystartować już w październiku. W związku z tym Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na najważniejsze pytania dotyczące tak zwanego babciowego. Między innymi, czy konieczne jest spełnienie kryteriów dochodowych, co z rolnikami i osobami prowadzącymi własną firmę, a także czy świadczenie jest wstrzymywane, gdy rodzic bierze L4 na opiekę nad chorym dzieckiem?

Dziesięć pytań o "babciowe". Ministerstwo odpowiada

Dziesięć pytań o "babciowe". Ministerstwo odpowiada

Źródło:
tvn24.pl

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odniosła się w piątek do informacji o zwolnieniach grupowych w działających w Polsce firmach. - Faktycznie tych zwolnień grupowych jest sporo – przyznała, dodając jednocześnie, że resort monitoruje tę kwestię.

"Faktycznie zwolnień grupowych jest sporo". Ministra komentuje

"Faktycznie zwolnień grupowych jest sporo". Ministra komentuje

Źródło:
PAP

Po bardzo spokojnym początku roku w połowie kwietnia gwałtownie wzrosła średnia liczba rezerwowanych lokali. Na celowniku głównie Warszawa i Poznań - informuje piątkowa "Rzeczpospolita".

Ruszył wyścig do biur sprzedaży

Ruszył wyścig do biur sprzedaży

Źródło:
PAP

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami, która ma wzmocnić nadzór resortu na systemem kaucyjnym. "Prace nad projektem zostały zaplanowane w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, czy obecne przepisy są wystarczające, by zapewnić, że system zostanie uruchomiony zgodnie z planem" - czytamy w uzasadnieniu.

Zmiany w systemie kaucyjnym. Jest projekt

Zmiany w systemie kaucyjnym. Jest projekt

Źródło:
PAP

Ponowna analiza procesu wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego zastępującego w umowach kredytowych WIBOR ma się zakończyć w ciągu trzech miesięcy. Zmianie może ulec nie tylko termin, ale i sam wskaźnik. - Możemy jeszcze raz przemyśleć ostateczny wybór - wyjaśnia wiceminister finansów Jurand Drop.

Na tę decyzję czekają kredytobiorcy. "Możemy jeszcze raz przemyśleć ostateczny wybór"

Na tę decyzję czekają kredytobiorcy. "Możemy jeszcze raz przemyśleć ostateczny wybór"

Źródło:
tvn24.pl

To nie jest przejaw fiskalizmu państwa, które szuka pieniędzy w kieszeniach kolejnej grupy osób, ale gra o uzdrowienie rynku pracy - tak plan pełnego oskładkowania zleceń i umów o dzieło komentuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak ocenił, pod względem obowiązujących rozwiązań Polska jest "absolutnym ewenementem" w Europie.

Polska "absolutnym ewenementem". Rząd szykuje ważną zmianę dla pracowników

Polska "absolutnym ewenementem". Rząd szykuje ważną zmianę dla pracowników

Źródło:
tvn24.pl

Doha Hamad Airport zostało uznane najlepszym lotniskiem świata w tegorocznej edycji zestawienia Skytrax. Ubiegłoroczny zwycięzca, port lotniczy w Singapurze, uplasował się na drugim miejscu rankingu. Najwyżej ocenionym portem lotniczym Europy zostało paryskie lotnisko Charlesa de Gaulle'a.  

Oto najlepsze lotniska świata. W Europie wyraźnie wybija się jedno

Oto najlepsze lotniska świata. W Europie wyraźnie wybija się jedno

Źródło:
CNN, TVN24.pl

Główne ryzyko inflacji jest za nami - ocenił w wywiadzie dla telewizji CNBC minister finansów Andrzej Domański. Jak dodał, Polska "to najlepsze miejsce do inwestowania w Europie".

Minister finansów: to najlepsze miejsce do inwestowania w Europie

Minister finansów: to najlepsze miejsce do inwestowania w Europie

Źródło:
PAP

Senat zdecydował o przyjęciu bez poprawek ustawy o wakacjach kredytowych. Nowe przepisy trafią teraz do prezydenta.

Senat podjął decyzję w sprawie wakacji kredytowych

Senat podjął decyzję w sprawie wakacji kredytowych

Źródło:
PAP

Bon energetyczny przyznawany gospodarstwom domowym w drugiej połowie bieżącego roku będzie miał wartość od 300 do nawet 1200 złotych. Wsparcie ma trafić do rodzin spełniających określone kryteria dochodowe.

Bon energetyczny. Można dostać nawet 1200 złotych

Bon energetyczny. Można dostać nawet 1200 złotych

Źródło:
PAP

Jesteśmy otwarci na opóźnienie o rok wdrożenia systemu kaucyjnego w przypadku opakowań po mleku. Wejście w życie byłoby od 2026 roku - poinformowała w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Rewolucja, która "dotyczy każdego Polaka i Polki". Szykuje się ważna zmiana

Rewolucja, która "dotyczy każdego Polaka i Polki". Szykuje się ważna zmiana

Źródło:
tvn24.pl

Nie ma jeszcze ostatecznej wartości projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, ale może to być około 150 miliardów złotych - powiedział podczas konferencji Europower Jan Chadam, prokurent spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Tyle może kosztować pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Potężna kwota

Tyle może kosztować pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Potężna kwota

Źródło:
PAP

W czwartek do rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynął wniosek szefowej resortu rodziny i pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o zaopiniowanie Zbigniewa Derdziuka na stanowisko prezesa ZUS. Derdziuk stał na czele tej instytucji w latach 2009-2015.

Były prezes może wrócić na stanowisko. Jest wniosek

Były prezes może wrócić na stanowisko. Jest wniosek

Źródło:
PAP

Usłyszałam, jak wiele osób uraziłam faktem, że śmiałam przyjechać w kryzysowej sytuacji z dzieckiem do Sejmu - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Aleksandra Gajewska, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Jak dodaje, tylko 66 procent matek dzieci w wieku do sześciu lat jest aktywnych zawodowo. - Liczę, że za sprawą programu Aktywny rodzic podniesiemy aktywność zawodową kobiet o co najmniej 10 punktów procentowych - wyjaśnia.

Aleksandra Gajewska o pracy w Sejmie z dzieckiem na rękach i programie Aktywny rodzic

Aleksandra Gajewska o pracy w Sejmie z dzieckiem na rękach i programie Aktywny rodzic

Źródło:
tvn24.pl

General Electric (GE) Power szykuje się do przeprowadzenia zwolnień grupowych w odlewni stali w Elblągu. Powodem - jak wynika ze zgłoszenia wysłanego do powiatowego urzędu pracy - jest postanowienie o zakończeniu działalności zakładu, który funkcjonował od 1948 roku.

Zakład kończy działalność po 76 latach. Zwolnienia grupowe

Zakład kończy działalność po 76 latach. Zwolnienia grupowe

Źródło:
tvn24.pl

Ustawa określana jako Polski Ład wprowadziła chaos w systemie fiskalnym i wywołała niepokój wśród podatników, a niektóre zmiany wprowadzono nierzetelnie - oceniła Najwyższa Izba Kontroli.

Rewolucja dla 25 milionów podatników. NIK: chaos i niepokój

Rewolucja dla 25 milionów podatników. NIK: chaos i niepokój

Źródło:
PAP

Poczta Polska ma radykalnie zredukować zatrudnienie i ograniczyć liczbę otwartych okienek i czas pracy urzędów - informuje czwartkowa "Rzeczpospolita". Przedstawiciele spółki tłumaczą, że wszystko przez "niezwykle trudną sytuację finansową".

Ostre cięcie etatów i mniej okienek. "Sytuacja finansowa jest niezwykle trudna"

Ostre cięcie etatów i mniej okienek. "Sytuacja finansowa jest niezwykle trudna"

Źródło:
PAP

Zdolność sfinansowania zakupu własnego mieszkania z przeciętnej pensji jest niższa niż przed wybuchem pandemii COVID-19 - wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W 2019 roku za średnie wynagrodzenie można było kupić prawie metr kwadratowy mieszkania. Obecnie znacznie mniej.

Ceny mieszkań a wynagrodzenia. Stać nas na coraz mniej

Ceny mieszkań a wynagrodzenia. Stać nas na coraz mniej

Źródło:
PAP