Brak tego dokumentu może skutkować karą nawet kilku tysięcy złotych

Autor:
/ToL
Źródło:
PAP, TVN24
Co to jest świadectwo energetyczne?
Co to jest świadectwo energetyczne?TVN24
wideo 2/4
TVN24Co to jest świadectwo energetyczne?

Grzywna w wysokości nawet 5 tysięcy złotych będzie grozić właścicielowi nieruchomości, który nie dostarczy świadectwa energetycznego przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania. W piątek wejdą w życie zmiany, które mają zwiększyć skuteczność dotychczasowych przepisów. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa zapotrzebowanie na energię w związku z użytkowaniem budynku lub jego części. Wymóg sporządzenia dokumentu w określonych sytuacjach wynika z regulacji unijnych. Zgodnie z dyrektywą UE przy okazji wznoszenia, sprzedaży lub wynajmu budynków lub modułów budynków świadectwo charakterystyki energetycznej lub jego kopia mają być przekazywane ewentualnemu nowemu najemcy lub kupującemu.

Wchodząca w życie w piątek, 28 kwietnia br. nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego ma doprecyzować dotychczasowe przepisy i zwiększyć ich skuteczność.

Dotąd świadectwa energetyczne były wymagane przy sprzedaży lub najmie nieruchomości. W praktyce jednak rzadko były sporządzane i przekazywane.

Jak podkreśla resort rozwoju, świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane, kiedy wykorzystuje się istniejący budynek lub lokal na własny użytek i nie zamierza się go sprzedawać lub wynajmować. Musi jednak zostać sporządzone, gdy budynek lub jego część - np. lokal mieszkalny lub użytkowy - będzie sprzedawany lub wynajmowany.

Nowe przepisy dopuszczają możliwość wystąpienia do spółdzielni mieszkaniowej o nieodpłatne udostępnienie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej (jeśli zostało sporządzone) lub dokumentacji technicznej budynku, co może posłużyć do przygotowania dokumentu dla danego lokalu.

Świadectwo energetyczne - jakie informacje?

Jeśli dla budynku lub jego części zostało już sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, od piątku trzeba będzie podawać w ogłoszeniu o sprzedaży lub najmie informacje z dokumentu: wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową, a także jednostkową wielkość emisji CO2.

W przypadku nowo wybudowanego budynku od piątku, 28 kwietnia br. świadectwo energetyczne trzeba będzie dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Nie dotyczy to jednak budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw., wybudowanych dla zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami świadectwo energetyczne należy umieścić w widocznym miejscu w budynkach o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m kw., w których są świadczone usługi dla ludności (np. galerie handlowe, dworce) - o ile świadectwo jest już sporządzone. Obowiązek ten dotyczy również budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m kw., w których obsługiwani są interesanci, zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organy administracji publicznej.

Nowelizacja ma też wyeliminować obrót "quasi-świadectwami". W związku z tym przesądzono, że osoba uprawniona, która sporządziła dokument, składa pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że świadectwo zostało wygenerowane z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia sporządzenia.

Wysokie kary

Właścicielowi nieruchomości, który nie dostarczy świadectwa energetycznego do transakcji, grozi grzywna w wysokości do 5 tysięcy zł. "Kary finansowe będą również dotyczyć osób sporządzających świadectwa za składanie fałszywych oświadczeń. Dodatkowo będą organizowane obowiązkowe kontrole budynków. Ich częstotliwość będzie zależała od rodzaju kotła i jego mocy" - podkreślił Łukasz Ciskowski, adwokat z Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka.

Maciej Surówka, prezes zarządu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych, wskazywał w rozmowie z TVN24 Biznes, że świadectwo dla mieszkania to wydatek od 400 do 600 zł, a dla domów od 700 zł do 1500 zł.

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw można sprawdzić pod adresem: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych.

Autor:/ToL

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości