Raport: Z podatków wycieka mniej. Luka węższa o 13 miliardów złotych

Z kraju

Surowa kara za wyłudzenia VATtvn24
wideo 2/4

Polski system podatkowy bardziej szczelny. Luka w VAT w 2017 roku zmniejszy się o 13 miliardów złotych do około 39 miliardów złotych - wynika z raportu firmy doradczej PwC.

Luka VAT to różnica pomiędzy realnymi wpływami z podatku VAT a wpływami możliwymi do osiągnięcia. Powstaje w konsekwencji zarówno oszustw podatkowych, jak również funkcjonowania szarej strefy czy niewydajności poboru podatków.

Im mniejsza, tym lepiej państwo radzi sobie ze ściąganiem podatków.

Z najnowszego raportu PwC, że ten rok będzie pod tym względem lepszy niż poprzedni. "Luka podatkowa VAT w Polsce może zmniejszyć się w tym roku do poziomu 2 proc. PKB z 2,9 proc. PKB w 2016 r." - napisano. Przekładając to na liczby bezwzględne luka spadnie o ok. 13 mld zł do 39 mld zł. Ostatnio tak niska była przed 2012 r.

Brakujące wpływy

"Prognoza na ten rok, powstała w oparciu o dane z wpływu podatku VAT w pierwszych 6 miesiącach 2017 r., przewiduje, że dochody z VAT wzrosną o około 19 proc. w ujęciu rocznym i wyniosą nieco ponad 150 mld zł. Oznacza to spadek luki w VAT do poziomu 2 proc. PKB, czyli ok. 39 mld zł" - napisali eksperci PwC. Ich zdaniem na wzrost dochodów VAT w tym roku w podobnym stopniu odpowiada wzrost dochodów brutto, jak i spadek zwrotów. Nawet gdyby wartość zwrotów w roku 2017 była taka sama jak w roku 2016, to i tak do lipca wartość dochodów z VAT byłaby o 13 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Zmiany luki VAT jako odsetka PKB w Polsce w latach 2006-2017 - PwCPwC

Działania regulacyjne

- Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy podjęto działania regulacyjne, które pozwoliły skutecznie zmniejszyć skalę wyłudzeń VAT na szczególnie wrażliwym asortymencie. Dobrym przykładem jest tutaj tzw. pakiet paliwowy. Pozytywne skutki tego konkretnego działania legislacyjnego wyraźnie widać na poziomie analizy samych danych statystycznych. Wskazują też na nie publiczne informacje o wzroście obrotów odnotowanym przez polskie rafinerie – podkreśla Tomasz Kassel, partner w PwC. Eksperci PwC wskazali także na rekomendowane dalsze działania, które mogą przyczynić się do trwałego spadku luki VAT w Polsce. - Systemowo, dobrym narzędziem istotnie ograniczającym możliwość nadużyć jest mechanizm podzielonej płatności, który ma być wdrożony w przyszłym roku. Kwestią otwartą pozostaje, czy system obecnie proponowanych zachęt dla podatników przyczyni się do jego stosowania na szerszą skalę. Trudno też na polu skutecznej walki z wyłudzeniami VAT przecenić rolę działań ‘miękkich’. Przykład prowadzonych przez Ministerstwo Finansów konsultacji społecznych w zakresie przesłanek należytej staranności w VAT pokazuje, że rolę tę dostrzegają także organy administracji publicznej – wskazuje Tomasz Pabiański, dyrektor dziale prawno-podatkowym w PwC.

Autor: msz / Źródło: PAP Biznes, tvn24bis.pl

Tagi:
Raporty: