Prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego ustawę znoszącą limit składek na ZUS

Z kraju

Senat za ustawą znoszącą górny limit składek na ZUSTVN24 BiS
wideo 2/2

Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczącej zniesienia górnego limitu składek płaconych na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zastrzeżenia prezydenta dotyczą "dochowania standardów procesu legislacyjnego".

Senat przyjął ustawę znoszącą górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na początku grudnia 2017 roku. Zgodnie z brzmieniem projektu nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2019 roku.

Prezydent Andrzej Duda ma jednak zastrzeżenia, czy zostały zachowane standardów procesu legislacyjnego w zakresie trybu zaopiniowania projektu ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców - o czym poinformowano na stronie internetowej prezydenta.

Zastrzeżenia

"Zdaniem Prezydenta, rodzaj i waga wprowadzanych ustawą zmian, dotyczących zarówno pracowników, jak i pracodawców, powoduje, że praca nad tego rodzaju aktem prawnym prowadzona powinna być z pełnym poszanowaniem obowiązującej przy jego tworzeniu procedury, w tym z uwzględnieniem zasad dialogu i współpracy z partnerami społecznymi" - napisano w informacji na stronie Kancelarii Prezydenta.

Prezydent tym samym przychylił się do stanowiska przedstawicieli pracowników i przedsiębiorców, którzy apelowali o prezydenckie weto. "W trakcie procedowania ustawy, Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"oraz Konfederacja Lewiatan skierowały do Prezydenta wspólne stanowisko wyrażające sprzeciw wobec trybu prac nad przedmiotową ustawą. Przekazały również wspólne stanowisko pięciu reprezentatywnych organizacji związków zawodowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców, tj. Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność", Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP oraz Związku Pracodawców Business Centre Club" - przypomniano w komunikacie.

Limity składek na ZUS

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt zakłada zniesienie limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą obecnie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Zobacz projekt

Obecnie, w przypadku osób osiągających miesięczne przychody powyżej 10 tys. 700 zł, po przekroczeniu progu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W tym roku próg ten wynosi 127 tys. 890 zł. Z wyliczeń MRPiPS wynika, że dotyczy to jedynie około 2 proc. osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Zniesienie limitu przyniesie wzrost przychodów FUS o ok. 7,4 mld zł. Z drugiej strony może to spowodować zmniejszenie przychodów budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od osób prawnych (CIT) i może się przełożyć na zmniejszenie przychodów z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne. W efekcie w budżecie pozostanie ok. 5,4 mld zł.

Autor: ps/ms / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock