TVN24 Biznes | Z kraju

Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes
Stopa bezrobocia w lipcu
Stopa bezrobocia w lipcu
wideo 2/7
Stopa bezrobocia w lipcu

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2021 roku wyniosła 5,8 procent wobec 5,9 procent w czerwcu. Liczba bezrobotnych w urzędach pracy wyniosła 974,9 tysiąca - podał Główny Urząd Statystyczny.

Dane są zgodne z szacunkami Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Kwota wypłat z tytułu zasiłków dla bezrobotnych (bez składki na ubezpieczenie społeczne) w lipcu br. wyniosła 145,6 mln zł i była o 3,2 proc. niższa niż miesiącem, ale o 11,1 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Bezrobocie w Polsce

Z danych GUS wynika, że w urzędach pracy w lipcu br. zarejestrowano 97,0 tys. nowych bezrobotnych, czyli o 15,3 proc. więcej niż przed miesiącem, ale jednocześnie o 13,0 proc. mniej niż przed rokiem.

Jak czytamy, mniej niż w lipcu ubiegłego roku było osób rejestrujących się po raz kolejny (o 11,2 proc.), które nadal stanowiły najliczniejszą grupę wśród nowo zarejestrowanych - 78,8 proc. Dużo niższa niż rok wcześniej była liczba rejestrujących się osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Urząd wskazał, że zmniejszyła się także liczba nowo zarejestrowanych dotychczas niepracujących, nieposiadających kwalifikacji zawodowych, absolwentów oraz zamieszkałych na wsi.

W kolejnym miesiącu z rzędu wyższa niż przed rokiem była natomiast liczba nowo zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych. W lipcu br. odsetek osób długotrwale bezrobotnych wzrósł o 8,6 punktu procentowego do 54,4 proc.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Bezrobocie - województwa

W województwach stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 3,5 proc. w wielkopolskim do 8,9 proc. w warmińsko-mazurskim. Jak wynika z danych GUS, w porównaniu z poprzednim miesiącem w większości województw odnotowano jej spadek, w tym największy w warmińsko-mazurskim - o 0,3 punktu procentowego. Z kolei w trzech województwach łódzkim, opolskim oraz wielkopolskim nie uległa ona zmianie.

W skali roku stopa bezrobocia obniżyła się w czternastu województwach, w tym w największym stopniu w warmińsko-mazurskim - o 1,3 punktu procentowego. W województwie śląskim ukształtowała się ona na poziomie sprzed roku, natomiast w pomorskim nieznacznie wzrosła - o 0,1 punktu procentowego.

Urząd przekazał, że wśród bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca br. kobiety stanowiły 54,3 proc. Oznacza to wzrost o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do sytuacji przed rokiem. Jak wskazano, w porównaniu z sytuacją sprzed roku wzrosły odsetki osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, nieposiadających kwalifikacji zawodowych oraz dotychczas niepracujących. "Odsetek bezrobotnych absolwentów kształtował się na poziomie zbliżonym do notowanego w lipcu ub. roku, obniżył się natomiast odsetek osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy" - czytamy.

PAP/Maciej Zieliński

Praca w Polsce

Z ewidencji bezrobotnych w lipcu br. skreślono 115,5 tys. osób. To o 1,7 proc. mniej niż w czerwcu br., ale o 6,6 proc. więcej niż w lipcu ub. roku. Jak podał GUS, najczęstszą przyczyną wyrejestrowania nadal było podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru skreślono 64,2 tys. osób, o 7,5 proc. mniej niż przed rokiem.

Rynek pracy "odrabia pandemiczne straty"

Ekonomiści PKO BP w komentarzu do najnowszych danych zwrócili uwagę, że "poprawa na rynku pracy jest kontynuowana".

"Rynek pracy odrabia pandemiczne straty, a negatywnych efektów wygasania tarcz finansowych nie widać" - wskazali z kolei ekonomiści Banku Pekao.

Podobną opinię zaprezentowali ekonomiści mBanku. "Można wnioskować, że rozliczenie tarczy PFR nie prowadzi do zwolnień pracowników. Sytuacja na rynku pracy jest b. dobra" - ocenili we wpisie na Twitterze.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości