Co szósty pracujący Polak ma zamiar wyjechać z kraju. Za pracą i lepszym życiem

Z kraju

TVN24 Biznes i ŚwiatPolacy na zarobkowej emigracji

3,1 mln Polaków rozważa wyjazd do pracy za granicę w najbliższym roku. To 14,7 proc. osób, które są aktywnymi lub potencjalnymi uczestnikami rynku pracy - wynika z badania Work Service i CEED Institute. Badanie zrealizował Instytut Millward Brown w postaci sondażu na próbie 660 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Najchętniej wybieranymi kierunkami wyjazdu są Niemcy (31 proc.), Wielka Brytania (30 proc.) oraz Norwegia (10 proc.). W największym stopniu zainteresowani emigracją są wciąż młodzi ludzie. Co druga osoba poniżej 35. roku życia rozważa wyjazd z kraju.

Jest spadek

"W porównaniu z poprzednią edycją badania, przeprowadzonego w marcu 2015 roku, o 7 pp. zwiększył się odsetek osób, które zdecydowanie nie chcą wyjechać za granicę. Ponadto wyniki badania pokazują, że spadł również odsetek rozważających emigrację (14,7 proc. we wrześniu b.r. wobec 20,7 proc. w marcu b.r.), a jednocześnie mniej osób zdecydowanie zamierza wyjechać z Polski (5,3 proc. we wrześniu b.r. wobec 6,4 proc. w marcu b.r.)" - czytamy. - Spadek zainteresowania emigracją zarobkową może być efektem poprawy kondycji polskiego rynku pracy. Jak pokazują wskaźniki gospodarcze i cykliczne dane publikowane przez GUS, od początku roku mamy do czynienia z systematyczną poprawą sytuacji pracowników w Polsce. Dynamika wzrostu płac powinna się utrzymać na poziomie 5 proc. r/r, bezrobocie najpewniej osiągnie na koniec września wartość jednocyfrową po raz pierwszy po 7 latach, a urzędy pracy odnotowują rekordowe liczby nowych ofert. Faktem jest, że wchodzimy w etap rynku pracownika. Polacy mają większe poczucie bezpieczeństwa o swoje zatrudnienie i nadzieję na dalszą poprawę warunków pracy. Stąd mniejsze chęci do poszukiwania wyzwań zawodowych poza granicami kraju - ocenia Tomasz Hanczarek, prezes Zarządu Work Service S.A.

Emigracja w liczbachWork Service

Na jak długo?

Z badania wynika też, że co czwarty Polak rozważający emigrację chciałby wyjechać z kraju na stałe (26,8 proc.). Preferencje odnośnie długości pobytu za granicą znacznie różnią się w zależności od płci. Częściej na dłuższy wyjazd zdecydowani są mężczyźni, wśród których 32,7 proc. (w stosunku do 8,2 proc. kobiet) rozważających taki scenariusz zdecydowałoby się na emigrację długoterminową. Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń także w innej kwestii. Ponad połowa Polaków rozważających emigrację to osoby młode, do 35. roku życia. Wśród najczęściej deklarujących chęć wyjazdu są osoby z wykształceniem średnim (44 proc.) oraz zawodowym (28 proc.).

Zatrudnieni na umowę o dzieło, zlecenie lub umowę na niepełny etat stanowią tylko 8 proc. rozważających emigrację. Kolejną liczną grupą zainteresowanych podjęciem pracy za granicą są bezrobotni (26 proc.). Co piąty potencjalny emigrant jest mieszkańcem południowego lub wschodniego regionu Polski. Mieszkańcy wsi najczęściej deklarowali chęć wyjazdu za granicę (46 proc.).

Emigracja, ale na jak długo?Work Service

Dla pieniędzy

Dla 84 proc. osób rozważających wyjazd do pracy za granicę najważniejszym powodem takich planów są wyższe zarobki. Do emigracji motywuje Polaków również perspektywa podniesienia standardu życia (41,5 proc.), lepsze warunki socjalne (31 proc.) oraz większe możliwości rozwoju zawodowego (38,7 proc.).

Raport „Migracje zarobkowe Polaków” został przygotowany przez Work Service i CEED Institute.

Badanie zrealizowano na próbie N=660 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Próbę dobrano z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych w ramach projektu CATIBUS w okresie 7-10.08.2015 r. przez Instytut Millward Brown S.A.

Autor: mn,msz/gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Biznes i Świat