PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto – wskaźnik, który pokazuje zamożność społeczeństwa

Źródło:
TVN24 Biznes
Glapiński: gospodarka jest cholernie daleko od OK
Glapiński: gospodarka jest cholernie daleko od OKNBP
wideo 2/5
Glapiński: gospodarka jest cholernie daleko od OKNBP

PKB to łączna wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w określonym czasie, która wyrażona jest w pieniądzu. PKB uznawany jest za jeden z najlepszych, a przez to najczęściej stosowanych wskaźników makroekonomicznych pokazujących dobrobyt społeczeństwa danego kraju. 

PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto, to wyrażona w pieniądzu wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w kraju w określonym czasie.Dla PKB istotne jest tylko kryterium geograficzne wytworzenia dóbr i usług.Wyróżnia się PKB realny, nominalny i potencjalny.PKB per capita to PKB na jednego mieszkańca.PKB można liczyć metodą wydatkową, dochodową lub produkcyjną.Dochód narodowy równy jest Produktowi Krajowemu Netto.Deflator PKB to miernik poziomu cen w gospodarce.

Co to jest PKB?

PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto, to wyrażona w pieniądzu wartość wszystkich dóbr i usług, które zostały wytworzone na terenie danego kraju w określonym czasie. Co istotne, podczas obliczania PKB brane jest pod uwagę kryterium geograficzne, co oznacza, że nie ma znaczenia, czy dobra i usługi wytworzone zostały przez narodowe, czy też zagraniczne czynniki. Ważne jest jedynie miejsce działania tych podmiotów

Rodzaje PKB

Produkt Krajowy Brutto można ujmować na kilka sposobów. Dzięki temu mówić możemy o kilku rodzajach PKB:

PKB realny – nazywany jest niekiedy realną produkcją, ponieważ pokazuje łączną produkcję dóbr w gospodarce, a obliczany jest w stałych cenach rynkowych z danego okresu, PKB nominalny – to łączna wartość wytworzonych dóbr i usług, która obliczana jest według bieżącej wartości pieniądza,  PKB potencjalny – jego poziom wyznacza potencjał wytwórczy gospodarczy, czyli maksymalna wartość produkcji możliwa do osiągnięcia przy zachowaniu stabilności cen i w warunkach pełnego zatrudnienia.

PKB per capita

Wskaźnik PKB, jako miara całkowitej produkcji, nie pokazuje jednak precyzyjnie zamożności społeczeństwa. Przede wszystkim dlatego, że nie uwzględnia liczby ludności. Dlatego dla określenia poziomu życia jednego mieszkańca stworzono wskaźnik PKB per capita. Jest to wskaźnik PKB przypadający na osobę – jednego mieszkańca danego kraju. To właśnie ta wartość pozwala na porównanie poziomu życia mieszkańców różnych państw, pokazuje bowiem realnie, jakimi zasobami dysponuje jednostka.

Wzór PKB, czyli jak obliczyć Produkt Krajowy Brutto

Wyróżnia się trzy sposoby obliczania wartości PKB. Są to:

– metoda wydatkowa tzw. expenditure approach, – metoda dochodowa tzw. income approach, – metoda produkcyjna tzw. production approach.

Metoda wydatkowa zakłada, że PKB jest w przybliżeniu równy wydatkom wszystkich nabywców dóbr wytworzonych w ciągu roku. Wzór na PKB wg metody wydatkowej to:

PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe (bez transferów) + zmiana stanu zapasów

Metoda dochodowa zakłada zaś, że PKB musi być równy sumie dochodów wszystkich właścicieli czynników produkcji. Wzór na PKB wg metody dochodowej to:

PKB = dochody z pracy + dochody z kapitału + dochody z państwa + amortyzacja

Metoda produkcyjna zakłada, że PKB wylicza się odejmując od produkcji całkowitej wartość dóbr i usług, które zostały zużyte do ich produkcji. Wzór na PKB wg metody produkcyjnej to:

PKB = produkcja globalna kraju – zużycie pośrednie = suma wartości dodanej ze wszystkich gałęzi gospodarki krajowej 

PKB Polski 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wartość PKB Polski w 2020 roku wyniosła 2323,9 mld zł, co oznacza realne zmniejszenie o 2,8 proc. w stosunku do wzrostu o 4,5 proc. w 2019 roku. Jak podaje GUS – PKB per capita w Polsce w 2019 roku wyniósł zaś 59 229 zł

Ranking PKB 

Wskaźnik PKB, pokazując dobrobyt społeczeństwa w danym kraju, pozwala tworzyć rankingi najbogatszych państw na świecie. Przyjmuje się, że są to państwa, których PKB jest najwyższy. 

PKB na świecie przedstawia się następująco:

PKB USA – 20 937 mld USD (za 2020 rok), co daje pierwsze miejsce w rankingu, jednocześnie szacuje się, że ¼ światowego PKB wytwarzana jest przez USA,  – PKB Chin – 14 723 mld USD (za 2020 rok), co daje drugie miejsce w rankingu, – PKB Japonii – 5 065 mld USD (za 2019 rok), co daje trzecie miejsce w rankingu, – PKB Niemiec – 3 806 mld USD (zas 2020 rok), co daje najwyższy wskaźnik PKB w Europie, – PKB Rosji – 1 484 mld USD (za 2020 rok), co daje jej wysoką pozycję w rankingu, przy czym warto zauważyć, że PKB per capita jest dużo niższe i plasuje Rosję za Polską, 

W światowym rankingu Polska zajmuje 22. miejsce. 

Dochód narodowy

Od Produktu Krajowego Brutto należy odróżnić pojęcie „dochodu narodowego”. Dochód narodowy jest to suma wszystkich dochodów, które uzyskane zostały w danym roku z utworzenia dóbr produkcyjnych i konsumpcyjnych wzbogacając wartość państwa. Co ważne, dotyczy on dóbr wytworzonych przez obywateli w kraju, ale i za granicą. Dochód narodowy jest równy Produktowi Narodowemu Netto. 

Deflator PKB

Deflator PKB to wskaźnik cen, który określa poziom ich zmian. Wskazuje on realny wzrost lub spadek cen wszystkich dóbr i usług, które wchodzą w skład dochodu narodowego. Jest to zatem relacja pomiędzy PKB nominalnym a PKB realnym. 

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizuje dwa pomysły na skrócenie czasu pracy - przekazała w piątek szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak stwierdziła, jej "marzeniem, planem, wolą" są zmiany w tym zakresie. - Pracownik wypoczęty jest bardziej kreatywny i zmotywowany - powiedziała szefowa MRPiPS.

Rewolucja w czasie pracy. "Dwie propozycje" na stole

Rewolucja w czasie pracy. "Dwie propozycje" na stole

Źródło:
PAP

Jak zobaczyłam ten rachunek, to myślałam, że zera mi się mieszają. Nie prowadzimy huty szkła, a małą rodzinną firmę - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Małgorzata Piekarz z jeleniogórskiej firmy Nova Market, która w styczniu dostała rachunek za gaz na 45 tysięcy złotych. Antoni Pyzik w w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku faktury miał na prawie 50 tysięcy złotych, mimo że zdecydował się na początku roku zamknąć "Zajazd na Wzgórzu" w Moszczenicy. - Zapłaciłem, bo musiałem - opowiada.

Dostali rachunek za gaz na ponad 45 tysięcy złotych. "Takie sytuacje niszczą ludzi"

Dostali rachunek za gaz na ponad 45 tysięcy złotych. "Takie sytuacje niszczą ludzi"

Źródło:
tvn24.pl

Od 1 czerwca 2024 roku banki, firmy pożyczkowe i telekomunikacyjne przed zawarciem umowy będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że jeżeli ktoś zaciągnie kredyt na zastrzeżony PESEL, to obywatel którego PESEL został do tego wykorzystany, nie będzie musiał spłacać tego zobowiązania.

"Olbrzymia zmiana" dla klientów banków i firm telekomunikacyjnych

"Olbrzymia zmiana" dla klientów banków i firm telekomunikacyjnych

Źródło:
PAP

Numer PESEL jest jedną z najważniejszych danych, którą posiadamy. Jeśli trafi w ręce nieodpowiednich osób, to możemy mieć kłopoty - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. Rozwiązaniem może być usługa zastrzeżenia numeru PESEL. Za jej sprawą możemy się zabezpieczyć na przykład przed próbą wyłudzenia danych czy kredytu naszym kosztem.

Zastrzeganie numeru PESEL. Wszystko, co musisz wiedzieć

Zastrzeganie numeru PESEL. Wszystko, co musisz wiedzieć

Źródło:
tvn24.pl

Będą dodatkowe urlopy dla rodziców wcześniaków - zapowiedziała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To reakcja na postulat organizacji pozarządowych. W rozmowie z redakcją biznesową portalu tvn24.pl szefowa MRPiPS doprecyzowała, kiedy mogą wejść w życie przepisy.

Dodatkowe urlopy dla rodziców wcześniaków. Jest projekt

Dodatkowe urlopy dla rodziców wcześniaków. Jest projekt

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Elon Musk podczas czwartkowego wystąpienia online powiedział do uczestników targów VivaTech 2024 w Paryżu, że "prawdopodobnie nikt z nas nie będzie miał pracy". Dodał jednocześnie, że niekoniecznie jest to coś złego.

"Prawdopodobnie nikt z nas nie będzie miał pracy". Elon Musk zabiera głos

"Prawdopodobnie nikt z nas nie będzie miał pracy". Elon Musk zabiera głos

Źródło:
CNN

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w kwietniu wzrosła o 93,2 procent rok do roku, osiągając wartość 6,77 miliarda złotych - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W stosunku do marca nastąpił jednak spadek - zarówno jeśli chodzi o liczbę, jak i wartość zaciągniętych zobowiązań.

Moment zawahania na rynku. "Należy oczekiwać dalszego spadku"

Moment zawahania na rynku. "Należy oczekiwać dalszego spadku"

Źródło:
PAP

Subwencje z tarcz antycovidowych będzie musiało oddać kolejne kilkaset firm - poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Dodał, że PFR czeka jeszcze na ostatnie potwierdzenia tych decyzji od właściwych służb i instytucji. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy otrzymywali kwoty sięgające nawet 3,5 miliona złotych.

Kolejne kilkaset firm dostanie wezwania do zwrotu pieniędzy

Kolejne kilkaset firm dostanie wezwania do zwrotu pieniędzy

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Zarząd TVN SA wydał w czwartek oświadczenie w sprawie działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Źródło:
tvn24.pl

Blue City, spółka zarządzająca centrum handlowym przy Alejach Jerozolimskich 179 w Warszawie, złożyła w sądzie wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego z powodu braku porozumienia z bankami na przedłużenie finansowania - poinformowało w czwartek Blue City.

Poważne kłopoty dużego centrum handlowego. Jest wniosek do sądu

Poważne kłopoty dużego centrum handlowego. Jest wniosek do sądu

Źródło:
PAP

Sejm w czwartek przyjął poprawki Senatu do ustawy w sprawie osłon dla odbiorców energii, w tym tę o czasowym zwolnieniu gospodarstw domowych z opłaty mocowej. Nowe przepisy wprowadzają między innymi bon energetyczny dla gospodarstw o niższych dochodach, a także na drugie półrocze - cenę maksymalną za energię elektryczną.

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o osłonie odbiorców energii elektrycznej

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o osłonie odbiorców energii elektrycznej

Źródło:
PAP

Liczba osób zarabiających powyżej 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie wzrosła w Polsce w 2022 roku do 1,5 miliona - wynika z raportu firmy KPMG. O jedną dziesiątą zmalała natomiast grupa dysponujących majątkiem powyżej 1 miliona dolarów netto.

Tylu Polaków zarabiało powyżej 10 tysięcy złotych

Tylu Polaków zarabiało powyżej 10 tysięcy złotych

Źródło:
PAP

Prezydent Władimir Putin podpisał w czwartek dekret, na mocy którego możliwe będzie przejmowanie amerykańskiego majątku w Rosji w odwecie za zajmowanie przez władze USA zamrożonych rosyjskich aktywów w Stanach Zjednoczonych.

Rosja będzie przejmować amerykański majątek. Dekret Putina

Rosja będzie przejmować amerykański majątek. Dekret Putina

Źródło:
PAP

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wstrzymał w obrocie na terenie całego kraju jedną serię leku Corhydron 25. Jak poinformował GIF, seria "nie spełnia ustalonych dla niej wymagań jakościowych".

Seria leku wstrzymana w obrocie. "Nie spełnia wymagań"

Seria leku wstrzymana w obrocie. "Nie spełnia wymagań"

Źródło:
GIF

Czeka nas wysoka waloryzacja kapitału emerytalnego. Ma wynieść 14,9 procent. Zebrane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki mają wpływ na wysokość przyszłych świadczeń.

Mocna podwyżka przyszłych emerytur

Mocna podwyżka przyszłych emerytur

Źródło:
tvn24.pl

"W odpowiedzi na decyzję Aten, które ogłosiły wyznaczenie parków morskich na Morzu Egejskim, Turcja również wyznaczy swoje parki w regionie" - pisze w czwartek turecki portal Daily Sabah. Sprawa utworzenia parków morskich to jeden z najnowszych przykładów napięć między obu krajami.

Turcja i Grecja kłócą się o parki morskie

Źródło:
PAP

Komisja Europejska uruchomiła procedurę naruszenia prawa Unii Europejskiej wobec Niemiec, Węgier, Polski i Rumunii za brak terminowej wymiany informacji o dochodach osiąganych przez osoby fizyczne i firmy poprzez korzystanie z platform internetowych.

Bruksela wszczęła procedurę wobec Polski

Bruksela wszczęła procedurę wobec Polski

Źródło:
PAP

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w czwartek w Sejmie, że kieruje do procedowania do komisji odpowiedzialności konstytucyjnej wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Jest decyzja marszałka Hołowni

Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Jest decyzja marszałka Hołowni

Źródło:
PAP

Komisja Europejska nałożyła na koncern spożywczy Mondelez International karę w wysokości 337,5 miliona euro. Właściciel popularnych marek takich jak Milka czy Oreo odpowie za utrudnianie handlu słodyczami, czego skutkiem było sztuczne zawyżanie cen na europejskim rynku. Według KE firma współpracowała w ramach dochodzenia i przyznała się do naruszenia unijnych reguł konkurencji.

Potężna kara dla spożywczego giganta

Potężna kara dla spożywczego giganta

Źródło:
PAP

15 tysięcy złotych netto miesięcznie, premia i zakwaterowanie. To skierowana do Polaków oferta pracy w fabryce Mercedesa, o której napisał "Fakt". Co więcej, nie jest to wcale górna granica stawek.

Oferują 15 tysięcy złotych na rękę. Szukają chętnych w Polsce

Oferują 15 tysięcy złotych na rękę. Szukają chętnych w Polsce

Źródło:
Fakt

W aplikacji mObywatel 2.0 pojawiła się nowa usługa dla przedsiębiorców - "Firma". Umożliwia między innymi szybkie udostępnienie danych na temat działalności gospodarczej. Dla wszystkich użytkowników będzie dostępna 27 maja.

Nowa usługa dla przedsiębiorców w aplikacji mObywatel

Nowa usługa dla przedsiębiorców w aplikacji mObywatel

Źródło:
PAP

Popularna wśród polskich turystów wyspa Hvar zmaga się z katastrofą ekologiczną. Jak donoszą chorwackie media, wszystko za sprawą statków wycieczkowych, które "zamieniają najpiękniejsze na świecie plaże w szamba". Branża turystyczna wezwała chorwacki rząd do podjęcia interwencji w tej sprawie.

Katastrofa ekologiczna na popularnej wśród Polaków wyspie. "Plaże zmienione w szamba"

Katastrofa ekologiczna na popularnej wśród Polaków wyspie. "Plaże zmienione w szamba"

Źródło:
PAP

Posłowie koalicji rządzącej złożyli wniosek o postawienie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Podpisało się pod nim 185 posłów.

Trybunał Stanu dla szefa KRRiT. Jest wniosek

Trybunał Stanu dla szefa KRRiT. Jest wniosek

Źródło:
tvn24.pl, RM FM