Zimowe dni w pracy i obowiązki pracodawcy. Pięć rzeczy, jakie musisz wiedzieć

Z kraju

W tych branżach są najwyższe i najniższe zarobki TVN24 BiS
wideo 2/4

Pracodawcy mają obowiązek zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach - przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. W biurach temperatura nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza, w halach produkcyjnych dolna granica wynosi 14 stopni.

PIP przypomina, że okres zimowy trwa od 1 listopada do 31 marca. Wtedy też pracodawca musi zwrócić szczególną uwagę na prace wykonywane na zewnątrz, ale także na warunki w pomieszczeniach biurowych. Nie każdego pracownika można obarczyć obowiązkami związanymi z odśnieżaniem.

1. Odśnieżanie na wysokości

Do odśnieżania na wysokości można skierować tylko pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie, które potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania takich obowiązków.

Zanim jednak taka osoba podejmie pracę, powinna przejść instruktaż i być poinformowana o ryzyku zawodowym.

Dodatkowo, pracodawca powinien zapewnić, a pracownik stosować, właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości, między innymi szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub urządzeniem samohamownym, kask, obuwie antypoślizgowe.

Przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu jak również narzędziami.

"Osoba odpowiedzialna za odśnieżanie ma obowiązek tak zorganizować pracę, aby uchronić pracowników nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zbliżenia się do jego krawędzi, ale również zabezpieczyć na wypadek, gdyby dach się załamał" - przypomina inspekcja.

2. Odpowiednia temperatura

Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca. Przy lekkiej pracy fizycznej, na przykład w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Pozostali pracownicy, zatrudnieni na przykład w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni Celsjusza.

3. Regulaminy pracy

Jak wskazuje PIP, niezbędne jest także zapewnienie pracownikom posiłków regeneracyjnych, ciepłych napojów i odzieży. Stanowiska, na których mogą być one wydawane, ustala pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź z przedstawicielami pracowników.

Informacje takie powinien zawierać regulamin pracy.

4. Na wolnej przestrzeni

Państwowa Inspekcja Pracy wymienia również standardy pracy wykonywanej na wolnej przestrzeni.

Jednym z nich jest zapewnienie odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów, przy temperaturze powietrza zimą niższej niż 10 stopni Celsjusza.

Obowiązek zapewnienia posiłków regeneracyjnych dotyczy pracowników, którzy wykonują prace na otwartej przestrzeni w okresie zimowym związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kalorii (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kalorii (4187 kJ) u kobiet.

Ponadto, pracodawca powinien zapewnić pomieszczenia, w którym pracownicy wykonujący prace na wolnej przestrzeni się ogrzeją lub zmienią odzież. Temperatura w nich nie powinna być niższa niż 16 stopni Celsjusza.

5. Na budowie

Zima nie sprzyja prowadzeniu robót budowlanych. Wichury, silne wiatry, opady śniegu i niskie temperatury stanowią dodatkowe zagrożenie.

PIP przypomina, że montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań, ruchomych podestów roboczych są zabronione podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi oraz w czasie burzy lub przy wietrze o prędkości powyżej 10 metrów na sekundę.

Ponadto, zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr. "Gdy prędkość wiatru przekracza 10 metrów na sekundę roboty należy wstrzymać" - dodaje Państwowa Inspekcja Pracy.

Autor: mb/ms / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock