NBP podzielił się zyskiem. Do budżetu wpłynęła "znaczna kwota"

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Duda: dzięki pakietom pomocowym polska gospodarka szybko się podniesie
Duda: dzięki pakietom pomocowym polska gospodarka szybko się podniesieTVN24
wideo 2/5
TVN24Duda: dzięki pakietom pomocowym polska gospodarka szybko się podniesie

Narodowy Bank Polski dokonał w poniedziałek wpłaty ponad 7,4 miliarda złotych do budżetu państwa - podano w komunikacie. To kwota stanowiąca 95 procent zysku wypracowanego przez bank centralny w ubiegłym roku.

Łączny zysk NBP w 2019 roku wyniósł około 7,83 miliarda złotych. "Zgodnie z ustawą o NBP, ubiegłoroczny zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 7 437,1 mln złotych oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5 proc. zysku) w kwocie 391,4 mln złotych" - czytamy w komunikacie banku centralnego.

"Wpłata tak znacznej kwoty do budżetu państwa jest możliwa dzięki skutecznym działaniom NBP, w tym dobrym decyzjom inwestycyjnym dotyczącym lokowania rezerw dewizowych" - wskazał, cytowany w komunikacie, prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.

Jak czytamy w komunikacie, główny wpływ na wielkość wyniku finansowego NBP za 2019 rok miały: wynik z zarządzania rezerwami dewizowymi w kwocie 7,6 miliarda złotych oraz dodatni wynik z różnic kursowych w wysokości 5,6 miliarda złotych. Na wynik finansowy NBP miały wpływ również między innymi koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych (2,8 miliarda złotych), koszty prowadzenia polityki pieniężnej (1,4 miliarda złotych), a także koszty działania i amortyzacji (1,2 miliarda złotych).

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Zakup 100 ton złota

Glapiński wskazał, że w ubiegłym roku jedną z ważniejszych decyzji NBP był zakup 100 ton złota. "Zasilenie budżetu państwa tak istotną kwotą oraz tegoroczne działania NBP będą wspierać polską gospodarkę i Polaków. W ostatnich miesiącach NBP podjął bowiem wiele kroków nakierowanych na łagodzenie negatywnych skutków ekonomicznych pandemii Covid-19" - dodał.

Jednocześnie szef banku centralnego zwrócił uwagę, że NBP jako jeden z pierwszych banków centralnych w Europie wyprzedzająco zareagował na spodziewane pogorszenie sytuacji gospodarczej. Jak wskazano w komunikacie, NBP rozpoczął działania wspierające polską gospodarkę od połowy marca. "Trzykrotnie obniżyliśmy stopy procentowe, w tym główną stopę procentową NBP do historycznie niskiego poziomu 0,1 procent, czego efekty w postaci niższych rat kredytowych szybko odczuły setki tysięcy kredytobiorców, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw" - wskazał Adam Glapiński.

"By wzmocnić ten efekt, rozpoczęliśmy także skup obligacji skarbowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym." - dodał. Dotychczas NBP przeprowadził siedem operacji skupu aktywów, nabywając papiery o wartości 90,77 miliarda złotych. "Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. Utrzymanie płynności rynku pozwala emitentom na dokonywanie kolejnych emisji obligacji, dzięki czemu możliwe staje się finansowanie działań antykryzysowych" - wyjaśnił szef NBP.

Jednocześnie - jak zaznaczył Glapiński - "operacje NBP zapobiegają wzrostom rentowności (spadkom cen) obligacji mimo istotnego wzrostu ich podaży". - Pozwala to utrzymać łagodne warunki finansowe w tym segmencie rynku, a tym samym finansować działania antykryzysowe bez nadmiernego wzrostu ich kosztów dla podatnika - wyjaśnił szef NBP.

Adam Glapiński wskazał, że NBP uruchomił także program kredytu wekslowego, "zapewniając bankom korzystne i bardzo tanie źródło refinansowania kredytów udzielanych przedsiębiorcom". "By dodatkowo wesprzeć polską gospodarkę, obniżyliśmy także stopę rezerwy obowiązkowej z 3,5 do 0,5 procent. Wraz z prowadzonym skupem aktywów zasiliło to sektor bankowy w kwotę blisko 132 miliardy złotych, co praktycznie umożliwiło szybkie rozpoczęcie wypłat środków z Tarczy Antykryzysowej dla polskich pracowników i polskich firm" - stwierdził prezes NBP.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości