Z kraju

Rząd podał, ile chce wycisnąć z OFE

Z kraju

Pięniadze z OFE do IKE czy ZUS? Marek Zuber o decyzji
Pięniadze z OFE do IKE czy ZUS? Marek Zuber o decyzjiTVN24 BiS
wideo 2/8

18,3 miliarda złotych - tyle w 2020 roku ma przynieść państwowej kasie likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Dane przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pochodzą z Oceny Skutków Regulacji projektu w sprawie przekształcenia OFE w IKE, który został przesłany do Sejmu.

Wpływ na budżet

Wynika z niego, że w 2020 r. zmiana będzie miała dodatni wpływ na sektor finansów publicznych w wysokości 18,3 mld zł, a w 2021 r. w kwocie 4,4 mld zł. W kolejnych dziewięciu latach zmiana będzie miała ujemny wpływ na sektor finansów publicznych. Będzie się on wahał od minus 1 mld zł w 2022 r. do minus 3,7 mld zł w 2030 r. W sumie w latach 2020-2030 zmiana przyniesie sektorowi 5,9 mld zł. W OSR napisano, że przebudowa systemu OFE będzie miała wpływ na sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która będzie wypadkową: zaprzestania odprowadzania składek do OFE – "od miesiąca publikacji ustawy składki te będą przekazywane do FUS" i ewidencjonowane na subkoncie (dochód w wysokości 3 mld 334 mln zł w 2020 r.); likwidacji tzw. suwaka bezpieczeństwa – od 31 sierpnia 2020 r.; wpłaty w dwóch ratach w latach 2020–21 tzw. opłaty przekształceniowej w wysokości 15 proc. aktywów przenoszonych z OFE do IKE. Do tego dojdą niższe zobowiązania FUS z tytułu emerytur dla osób, które zdecydują się na przeniesienie aktywów zgromadzonych w OFE do IKE oraz przeniesienie aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej w przypadku uczestników OFE, którzy złożą deklarację o przejściu do ZUS (szacuje się, że do FRD trafią aktywa o łącznej wartości ok. 30 mld zł). Wyjaśniono, że do obliczeń przedstawionych w OSR przyjęto, iż osoby posiadające około 20 proc. aktywów w OFE zdecydują się na ich przeniesienie do ZUS i zaewidencjonowanie na koncie. Pozostałe 80 proc. aktywów zostanie przeniesiona do IKE i od tej kwoty zostanie naliczona tzw. opłata przekształceniowa w wysokości 15 proc. Osoby, które zdecydują o przekazaniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS i ich zaewidencjonowaniu na koncie nie będą ponosić żadnych opłat do momentu wypłaty emerytury, od której pobierany jest podatek dochodowy według skali. "Do obliczenia wysokości opłaty przyjęto stan aktywów w OFE na poziomie 154,85 mld zł (stan na dzień 31 października 2019 r.) skorygowane o wartości przekazanych do OFE składek oraz suwaka w okresie do momentu powstania zobowiązania" - poinformowano.

Likwidacja OFE

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne rząd przyjął 26 listopada tego roku.

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2020 r. Uczestnicy Uczestnicy Otwartych Funduszy Emerytalnych będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku.

Zgodnie z aktualnym projektem ustawy 27 listopada 2020 roku środki z OFE zostaną przekazane automatycznie do IKE. Każdy będzie miał też prawo do złożenia deklaracji i przeniesienia środków na indywidualne konto w ZUS.

Projekt wzoru deklaracji

W przypadku wyboru IKE, z tytułu przekształcenia wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów – równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS.

Pieniądze przekazane z OFE do IKE, w przeciwieństwie do tych w ZUS, będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone w całości bądź w ratach i będą wówczas wolne od jakichkolwiek podatków.

Do jej zapłaty, w dwóch transzach (w 2020 i 2021 roku), będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Środki z tej opłaty trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i mogą być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS.

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości