TVN24 Biznes | Z kraju

Od dziś nowe obostrzenia. Oto, co trzeba wiedzieć

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP
Premier: w sylwestra nie wprowadzamy godziny policyjnej, apelujemy jedynie o nieprzemieszczanie się
Premier: w sylwestra nie wprowadzamy godziny policyjnej, apelujemy jedynie o nieprzemieszczanie sięTVN24
wideo 2/13
TVN24Premier: w sylwestra nie wprowadzamy godziny policyjnej, apelujemy jedynie o nieprzemieszczanie się

Mocno ograniczona działalność galerii handlowych, zamknięte stoki narciarskie, zakaz przemieszczania w noc sylwestrową i dodatkowe ograniczenie działalności hoteli - wprowadza obowiązujące od dziś rozporządzenie rządu w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przedstawiamy listę nowych i przedłużonych obostrzeń.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Ograniczenia w handlu

Zgodnie z nowymi przepisami od 28 grudnia do 17 stycznia w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 metrów kwadratowych obowiązuje zakaz handlu detalicznego. W galeriach będą jednak mogły działać sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowlane, meblowe, z akcesoriami samochodowymi i usługami telekomunikacyjnymi.

Ponadto w obiektach takich obowiązywał będzie zakaz prowadzenia działalności usługowej, z wyłączeniem usług: fryzjerskich, kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych - polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek, ubezpieczeniowych, naprawy pojazdów, myjni samochodowych, ślusarskich, szewskich, krawieckich, pralniczych oraz gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu żywności na wynos.

Zakazane będzie również prowadzenie handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

Od 28 grudnia do dnia 17 stycznia w galeriach handlowych zakazane jest ponadto prowadzenie sal zabaw.

W sklepach i na pocztach może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m kw. w przypadku obiektów i placówek o powierzchni nie większej niż 100 m kw. Z kolei w przypadku obiektów i placówek o powierzchni większej niż 100 m kw. może przebywać jednocześnie 1 osoba na 15 m kw.

Mueller o nowych obostrzeniach
Mueller o nowych obostrzeniach (wypowiedź z 21 grudnia)TVN24

Dezynfekcja rąk lub rękawiczki

Galerie handlowe, sklepy i zarządzający targowiskami są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Ponadto galerie i sklepy mają obowiązek dokonywać co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego, stanowiska obsługi lub dystrybutora na stacji paliw.

Z kolei zakłady pracy mają obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk oraz odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m.

Godziny dla seniorów

Utrzymane zostały także godziny dla seniorów - od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 sklepy spożywcze, drogerie oraz poczty będą obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Godziny dla seniorów nie obowiązują w przypadku, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a także w przypadku handlu hurtowego, sklepików szkolnych oraz na lotniskach.

Stoki narciarskie

Stoki i wyciągi narciarskie są od dziś dostępne tylko w ramach sportu zawodowego.

Zgodnie z rozporządzeniem do 17 stycznia 2021 roku prowadzenie przez przedsiębiorców i inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku sportu zawodowego i organizowania współzawodnictwa bez udziału publiczności.

W dziale 93.0 mieści się działalność związana z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz wyciągów narciarskich, a także obsługa wyciągów narciarskich.

Baseny i siłownie

Zgodnie z nowym rozporządzeniem od 28 grudnia do 17 stycznia ustanowiony został zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem dyskotek i klubów nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej.

Wyjątkiem są baseny, siłownie i kluby i centra fitness: działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Hotele

Jeszcze mocniej zostaje ograniczona działalność hoteli. Wraz z nowym rozporządzeniem znika bowiem szeroki zapis dopuszczający pobyt w hotelach osób w czasie podróży służbowej. Zamiast tego wskazano osoby wykonujące konkretne zawody, które będą mogły skorzystać z wyjątku. Są to m.in. kierowcy wykonujący transport drogowy, członkowie załogi samolotu i obsady pociągu, funkcjonariusze służb państwowych oraz żołnierze.

Podobnie jak wcześniej wyjątek przewidziano także dla osób wykonujących zawód medyczny oraz sportowców, trenerów i członków sztabów.

Zgodnie z rozporządzeniem takie osoby będą musiały potwierdzić, że przebywając w hotelu, są tymi osobami, za które się podają i korzystają z noclegu służbowo. W przypadku np. osób wykonujących zawód medyczny - będzie to dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Z kolei w przypadku wykonywania zadań służbowych - legitymacja służbowa.

Restauracje

Z rozporządzenia wynika ponadto, że do 17 stycznia nadal nie będą mogły działać normalnie restauracje. Przedsiębiorcy prowadzący takie punkty - tak jak to jest obecnie - będą mogli wydawać posiłki jedynie na wynos oraz na dowóz.

Wirusolog: nie mamy za bardzo innego wyboru niż całkowity lockdown, jaki był wprowadzony w marcu
Wirusolog: nie mamy za bardzo innego wyboru niż całkowity lockdown, jaki był wprowadzony w marcu (wypowiedź z 19 grudnia)TVN24

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

W całym kraju salony urody, tatuażu, fryzjerzy, a także kosmetyczki działają w reżimie sanitarnym.

Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Spotkania tylko do pięciu osób

Przedłużony został zakaz organizowania w domach imprez i spotkań powyżej 5 osób. Co ważne, do tego limitu nie wlicza się jednak osoby organizującej imprezę oraz osób z nią mieszkających. Zgodnie z nowymi przepisami do limitu nie będzie się także wliczało osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Do 17 stycznia zakazuje się organizowania także zgromadzeń, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia albo decyzji, przy czym nie może w nich uczestniczyć więcej niż 5 osób.

Tak jak dotychczas uczestnicy zgromadzenia muszą zakrywać usta i nos, są także zobowiązani do zachowania co najmniej 1,5 m odległości między sobą. Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Zakaz przemieszczania się w sylwestra

Rozporządzenie przewiduje, że od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Polski przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu: wykonywania czynności służbowych lub zawodowych, lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Przemieszczanie się dzieci i młodzieży

Do 17 stycznia przedłużono zasadę, że w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna albo innej osoby dorosłej.

Ograniczenie nie obejmuje przemieszczania się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego, a także półkolonii.

Minister Zdrowia o obostrzeniach po świętach
Minister Zdrowia o obostrzeniach po świętach (materiał z 19 grudnia)Adam Niedzielski przypomina w sobotę od rana o "ostrożności i odpowiedzialności", jakimi powinniśmy się wykazać w okresie świąteczno-noworocznym. Minister zdrowia ostrzega też przed "konsekwencjami" i wskazuje na problemy, jakich po Święcie Dziękczynienia doświadcza wielu Amerykanów.

Kościoły

Rozporządzenie reguluje również zasady według których do 17 stycznia mogą odbywać się zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

W budynkach (kościołach) nadal obowiązuje limit maksymalnie 1 osoby na 15 m kw., przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. W świątyniach i obiektach kultu religijnego nadal obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeżeli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

Komunikacja publiczna

W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi: 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązkowa kwarantanna

Zgodnie z dokumentem do dnia 17 stycznia wstrzymany zostaje pasażerski transport kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy kraju.

Do tego samego dnia osoba przekraczająca granicę w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest zobowiązana przekazać Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę. Powinna również przekazać swój numer telefonu.

Osoba taka po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE jest zobowiązana do odbycia obowiązkowej dziesięciodniowej kwarantanny - licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

Obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy także osób przekraczających granicę statkiem powietrznym, transportem kolejowym, a także pojazdem publicznego transportu zbiorowego: przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą; służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego lub kombinowanego; pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie międzynarodowym osób.

Według nowych przepisów przewoźnik powinien poinformować pasażerów o konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny, zaś osoba przekraczająca granicę powinna przed jej przekroczeniem przekazać przewoźnikowi informację o miejscu odbycia kwarantanny. Z kolei przewoźnik powinien niezwłocznie przekazać ją jednostce podległej ministrowi zdrowia w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Kwarantanny nie muszą odbywać osoby przekraczające granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, w tym członkowie załóg statków powietrznych, rybacy i marynarze, w tym również ci, którzy udają się do portów innym środkiem transportu, a także kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub międzynarodowy transport kombinowany powracający z zagranicy, lub podróżujący tranzytem przez Polskę innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, w celu odpoczynku oraz po odebraniu odpoczynku za granicą.

Kwarantanny nie muszą odbywać także członkowie misji dyplomatycznych, żołnierze, uczniowie pobierający naukę na terenie Polski oraz ich opiekunowie, studenci, a także zawodnicy biorący udział w międzynarodowych zawodach sportowych i medycy.

Do katalogu osób zwolnionych z kwarantanny wprowadzono również osoby z wystawionym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.

Obostrzenia od 28 grudniaPAP Infografika

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE

Autor:mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty:
Pozostałe wiadomości