Marszałek zwołuje dodatkowe posiedzenie Sejmu

Z kraju

Minister Rafalska o tym, kto otrzyma "matczyne" emeryturytvn24
wideo 2/6

W porządku obrad Sejmu 30 stycznia znajdą się między innymi projekty ustaw dotyczących jawności wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczne oraz projekt ustawy "Mama 4Plus" - poinformował marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

"W środę 30 stycznia odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu. W porządku obrad znajdą się między innymi projekty ustaw dotyczących jawności wynagrodzeń w NBP i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz Mama4Plus" - napisał na Twitterze marszałek Sejmu.

Pierwotnie kolejne posiedzenie Sejmu było planowane na drugą połowę lutego.

W środę PiS złożył w Sejmie projekt noweli ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Projekt noweli zakłada, że zarząd NBP miałby kształtować wynagrodzenie dla poszczególnych kategorii stanowisk przy założeniu, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia całkowitego prezesa NBP.

Emerytury dla mam

Projekt "Mama 4Plus" przewiduje m.in., że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. O świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat.

W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej. Tzw. matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy "Mama 4 plus" we wtorek.

Tweet Marka KuchcińskiegoTwitter

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Twitter/Kancelaria Sejmu