Jak wyrzucać śmieci w czasie pandemii? Nowe wytyczne

Z kraju

Kazimierz Krupa: rządzącym potrzeba odwagitvn24
wideo 2/6

Minister klimatu i główny inspektor sanitarny opracowali wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24GO

Wytyczne opublikowano w poniedziałek m.in. na stronach sanepidu.

Wytyczne przeznaczone są dla gmin, osób przebywających w izolacji, osób zdrowych objętych kwarantanną, podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem nimi oraz dla osób stosujących środki zapobiegawcze, takie jak rękawiczki czy maseczki w miejscu pracy lub w trakcie zakupów.

Wyjaśniono, że opracowanie wytycznych związane jest z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19.

Instrukcje mówią m.in., że odpady wytworzone przez osoby zdrowe, np. maseczki i rękawiczki używane w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, m.in. w miejscu pracy, w komunikacji miejskiej czy w trakcie zakupów, powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane.

Odpady wytwarzane m.in. w miejscach izolacji wymagają określonych środków ostrożności.

Wytyczne dla osób zdrowych

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być wcześniej zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji

1. Zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka (przed przekazaniem worka do odbioru).

2. Osoba przebywająca w izolacji powinna umieścić odpady w worku przeznaczonym na ten cel. W miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym.

3. Worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej trzech czwartych jego pojemności, nie można go też zgniatać.

4. Po zapełnieniu worka osoba przebywająca w izolacji powinna zawiązać worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady wystawić worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa.

5. Osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji powinna włożyć (w rękawiczkach) worek do drugiego worka, zawiązać lub zamknąć go, a następnie zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (np. przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka). Powinna też oznaczyć datę oraz godzinę zamknięcia worka.

6. Worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady.

7. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce.

8. Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki), powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

ZOBACZ WSZYSTKIE WYTYCZNE

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock