500 zł na dziecko. Wypełnij z nami wniosek

Z kraju

tvn24Program Rodzina 500 plus. Jak wypełnić wniosek?

Program Rodzina 500 plus wystartował. Zanim jednak do rodzin trafią pierwsze pieniądze - na przełomie kwietnia i maja - czeka nas wypełnianie kilkunastostronicowego wniosku. Podpowiadamy jak, krok po kroku poradzić sobie z nim.

Tak wygląda wzór wniosku 500 zł na dziecko

Co potrzebne?

Wypełnienie wniosku nie jest skomplikowane. Możemy to zrobić w zaciszu swojego mieszkania, bez konieczności stania w kolejkach czy pozyskiwania specjalnych, dodatkowych zaświadczeń.

Przypominamy, że wniosek można złożyć osobiście w dedykowanym przez gminę punkcie, przez kanał bankowości elektronicznej, portal ministerialny "emp@tia", system ZUS "PUE", oraz przez system "ePUAP".

1. Dane osoby ubiegającej się

W pierwszej części wpisujemy dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a zatem np. matki lub ojca dzieci, na które będziemy pobierać świadczenia.

Co istotne, jeśli wniosek będzie składany drogą elektroniczną, musimy zwrócić uwagę na wpisanie naszego adresu maila. 2. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

W tym punkcie musimy zdecydować, które z naszych dzieci będzie tym "pierwszym".

Należy podać imię i nazwisko, płeć, stan cywilny oraz numer PESEL (bądź numer i serię dowodu), datę urodzenia oraz stan cywilny. Prośba o podanie tej ostatniej informacji może się wydać szczególnie osobliwa. Musimy jednak pamiętać, że możliwa jest sytuacja, w której niepełnoletnie dziecko wchodzi w związek małżeński.

Podkreślamy, czy ubiegamy się o wypłatę świadczenia już na pierwsze dziecko, czy też nie. Biedniejsze rodziny, a zatem te, których dochód nie przekracza 800 złotych netto (a w przypadku dzieci niepełnosprawnych nawet 1200 złotych netto - czyli tyle ile zarabiamy przed opodatkowaniem) muszą udowodnić, że mają prawa do ubiegania się o wypłatę świadczenia już przy pierwszym dziecku. Aby udowodnić, że mamy prawo do pobierania 500 zł także i na pierwsze dziecko, każdy z członków rodziny musi wypełnić specjalne oświadczenia o dochodach. 3. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko/dzieci w wieku poniżej 18. roku życia, inne niż pierwsze dziecko.

To jest miejsce na uzupełnienie danych kolejnych dzieci w rodzinie. Co ważne, lista nie obejmuje tzw. "pierwszego" dziecko, o którym wspominaliśmy już w punkcie poprzednim. Nie wpisujemy tu też dzieci, które przekroczyły 18. rok życia. 4. Dane członków rodziny

W tym miejscu wpisujemy imiona i nazwiska wszystkich członków rodziny, która ubiega się o świadczenia. Także dzieci, których dane umieściliśmy w poprzednich punktach. Ponadto, dołączamy informacje o stopniu pokrewieństwa, numer PESEL. Gdy ubiegamy się o 500 zł także i na pierwsze dziecko, należy zaznaczyć, w którym urzędzie skarbowym dokonujemy rozliczenia.

W sytuacji, gdy wychowujemy dziecko samotnie, nie wpisujemy nazwiska drugiego z rodziców.

To istotny punkt, bo o ile w przypadku dostępu do świadczenia, nie bierze się pod uwagę dzieci, które ukończyły 18. rok życia, to jednak często pełnoletnie dzieci pozostają na utrzymaniu rodziców (uczą się, studiują, etc.), a zatem przy obliczaniu dochodu na głowę w rodzinie bierze się je również pod uwagę.

Sprawdź, czy dostaniesz 500 zł na dzieckoShutterstock, tvn24.pl

5. Oświadczenie o niepełnosprawności

Ten punkt wypełniamy, jeśli nasze dziecko jest niepełnosprawne i jesteśmy w stanie to udowodnić - tzw. posiadamy oficjalne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym, bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. 6. Organ, do którego są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ten punkt także wypełniamy wtedy, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko. W większości przypadków miejscem, do którego opłacamy składki będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku zaś np. rolników tzw. KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 7. Inne dane

Ten punkt jest również wymagany wówczas, gdy chcemy otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko. Znajdą się tam np. informacje o łącznej kwocie alimentów świadczonych na rzecz innych osób spoza rodziny oraz źródeł uzyskania dochodów oraz ich ewentualnej stracie.

Są to także m.in. dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów czy orzeczenia rozwodu - w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci, w przypadku cudzoziemców - określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, w przypadku rodziców adopcyjnych - dokumenty dotyczące przysposobienia, orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka. Na stronie nr 11 znajduje się rubryka, w której wpisujemy nr konta bankowego, na który chcemy uzyskać wypłatę.

8. Podpis!

Podpis jest absolutnie koniecznym elementem. Składając go, zaświadczamy, że zapoznaliśmy się z pouczeniami oraz jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za wpisanie nieprawdziwych danych.

Kolejne strony zawierają wzory oświadczeń, które odnoszą się do wysokości oraz źródła dochodu, jak również wielkości gospodarstwa rolnego.

Gdzie dostarczyć wniosek?

Wniosek można złożyć na sześć sposobów: drogą pocztową, osobiście w punkcie dedykowanym przez gminę do obsługi tego programu w miejscu naszego zamieszkania (urzędzie miasta, gminy, ośrodku pomocy społecznej lub centrum do realizacji świadczeń socjalnych) oraz za pomocą czterech kanałów w internecie (Platforma Empatia, PUE ZUS, ePUAP, elektroniczne systemy bankowe).

Do programu przystąpiły dotychczas następujące banki: PKO BP, Inteligo, Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK, mBank, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, FM Bank PBP S.A.

Wkrótce do programu mają dołączyć: Getin Bank, Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Handlowy, Deutsche Bank, Credit Agricole, Bank Ochrony Środowiska, Banki Spółdzielcze SGB, Eurobank, Bank Pocztowy, Bank BPS

Gdy wniosek zostanie wysłany drogą elektroniczną cała korespondencja z gminą będzie mogła być prowadzona również drogą elektroniczną, korespondencja z gminy będzie trafiała do wnioskodawcy na utworzone przez niego konto na stronie empatia.mrpips.gov.pl.

Wniosek złożony przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego, po wpłynięciu do organu właściwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, będzie załatwiany drogą pisemną, czyli w postaci papierowej.

Kilka dni temu Elżbieta Rafalska mówiła, że w przypadku dużych kolejek, nic nie stoi na przeszkodzie, aby samorządy uruchomiły punkty przyjmowania wniosków w szkołach, przedszkolach, dużych zakładach pracy, marketach i galeriach handlowych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, zarówno za jego pobranie jak i złożenie nie ma żadnych opłat.

Przy składaniu wniosku o świadczenie wychowawcze nie będzie wymagany skrócony odpis aktu urodzenia dziecka ani akt małżeństwa.

Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko? Tłumaczy wiceminister:

Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko? Tłumaczy wiceministerTVN24 BiS

Autor: mb/gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

Raporty: