TVN24 Biznes | Z kraju

Dodatki do innych paliw niż węgiel. Jest decyzja rządu

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Minister klimatu Anna Moskwa o dodatku dla osób, które korzystają z indywidualnych źródeł ciepła (wypowiedź z 5 sierpnia 2022)
Minister klimatu Anna Moskwa o dodatku dla osób, które korzystają z indywidualnych źródeł ciepła (wypowiedź z 5 sierpnia 2022)TVN24
wideo 2/8
TVN24Minister klimatu Anna Moskwa o dodatku dla osób, które korzystają z indywidualnych źródeł ciepła

Rząd przyjął założenia projektu ustawy, który ma wprowadzić jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, ogrzewających domy innymi paliwami niż węgiel. Założenia przewidują między innymi wsparcie dla gospodarstw ogrzewających się przy użyciu LPG, drewna, pelletu, oleju opałowego oraz wsparcie dla ciepłowni.

Jak poinformowała KPRM, założenia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewidują ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej – m.in. szpitali czy szkół. Chodzi o pokrycie części kosztów odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych, które prowadzącą działalność w zakresie wytwarzania ciepła, przez tzw. rekompensaty - wyjaśniono.

Proponowany mechanizm ma polegać na ustaleniu przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Średnia cena z rekompensatą zostanie ustalona na poziomie 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego i 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

W przypadku gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źródła.

Przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło i stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej będzie przysługiwała tzw. rekompensata. Dzięki temu rozwiązaniu zostanie ograniczony wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej - zaznaczyła KPRM.

Wsparcie ma obowiązywać przez cały najbliższy sezon grzewczy, tj. od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym otrzymają jednorazowe dodatki - przewidują założenia.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Ile wyniesie dodatek?

Jednorazowy dodatek wyniesie: 3 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy; 1 tys. zł gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym; 500 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, a 2 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Założenia przewidują też tzw. dodatek dla podmiotów wrażliwych. Ma przysługiwać tym jednostkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, pelletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. Chodzi m.in. o szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku ma pokryć 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon, wyliczonych na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021. Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc - przewidują założenia.

Dodatek węglowy

W ubiegłym tygodniu weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł będzie przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym.

W trakcie prac nad tą ustawą w parlamencie, Sejm odrzucił jedną z poprawek Senatu, która zakładała, że wsparcie miałyby otrzymać wszystkie gospodarstwa niezależnie od rodzaju źródła ogrzewania, także te, które opalają olejem opałowym, gazem, gazem LPG, energią elektryczną czy wykorzystują do tego celu fotowoltaikę i pompy cieplne.

Mimo że przepisy o dodatku węglowym weszły w życie, to jeszcze nie można składać wniosków o jednorazowe świadczenie. Nadal bowiem trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Wniosek będzie składany w gminie.

Zaślepka materiału TVN24GO
"Osiem ton. Możemy przed kopalnią się umówić". Szara strefa handlu węglem
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości