Centralny Port Komunikacyjny. Wkrótce ruszają konsultacje w sprawie budowy

Z kraju

Tak mogłoby wyglądać CPK. Trzy propozycjeCPK
wideo 2/31

Wiosną 2019 roku powinna zacząć działać rada społeczna w sprawie programu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował rzecznik CPK Konrad Majszyk. Dodał, że w tym roku ruszą też prace nad dokumentem strategicznym dotyczącym budowy nowego lotniska, czyli Portu Solidarność.

Majszyk poinformował, że najprawdopodobniej w marcu zostanie powołana rada społeczna związana z budową CPK. W jej skład wejdą przedstawiciele Baranowa, Teresina i Wiskitek, czyli gmin na terenie których planowana jest inwestycja. - Wtedy de facto ruszą konsultacje w sprawie budowy CPK. Rada będzie platformą współpracy, komunikacji między spółką CPK, biurem pełnomocnika rządu do spraw CPK (Mikołaja Wilda - red.), a lokalną społecznością - wyjaśnił.

Centralny Port Komunikacyjny

Najważniejszą rolą rady będzie doradzanie pełnomocnikowi rządu i zarządowi spółki w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych, w tym na temat sposobu pozyskiwania nieruchomości potrzebnych do realizacji inwestycji. Przedstawicielem spółki CPK w radzie społecznej będzie Rafał Garpiel, który wcześniej uczestniczył między innymi w uruchamianiu programu odpowiedzialności społecznej przez spółkę Polskie LNG w Świnoujściu. Rzecznik CPK dodał, że jednym z kluczowych elementów przyszłej budowy portu będzie również podział zadań inwestycyjnych między spółkami: CPK a PKP Polskie Linie Kolejowe. Ta ostatnia firma odpowiada za infrastrukturę kolejową w Polsce, w tym przygotowanie przetargów na jej modernizację czy rozbudowę. W przypadku portu inwestorem części zadań z zakresu infrastruktury kolejowej będzie CPK, stąd konieczność uzgodnień. - Przygotowanie dokumentu dotyczącego współpracy i podziału zadań inwestycyjnych między CPK i PKP PLK jest kluczowe, ponieważ umożliwi przygotowanie programu wieloletniego CPK. Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić pierwsze przetargi na przygotowanie inwestycji kolejowych, które mogłyby zostać sfinansowane jeszcze z obecnej perspektywy finansowej UE - dodał.

Rekrutacja specjalistów

Majszyk poinformował, że do połowy 2019 roku spółka do spraw budowy portu Solidarność ma zamiar zakończyć rekrutację specjalistów na kluczowe stanowiska związane z planowaniem, projektowaniem i realizacją projektu. - Proces rekrutacji został rozpoczęty w styczniu. Obejmuje on nie tylko obszar Polski. Zgodnie z założeniami pracownicy na kluczowe stanowiska w projekcie powinni być jednymi z najlepszych specjalistów w branży z zakresu planowania, projektowania i realizacji lotnisk - zaznaczył. Przedstawiciel spółki dodał, że w tym roku ruszą prace nad przygotowaniem master planu dla CPK, czyli strategicznego dokumentu dotyczącego nowego portu. - To jeden z najważniejszych dokumentów dla planowania portów lotniczych. Przedstawia on prognozowany rozwój portu lotniczego - zwykle na przestrzeni 20 lat. Master plan zawierać będzie też najważniejsze wymagania dotyczące planowanej infrastruktury - powiedział rzecznik. Majszyk wyjaśnił, że pierwszym etapem przygotowania master planu, będzie opracowanie w tym roku tak zwanego briefu strategicznego. - Chodzi o określenie i uzgodnienie z kluczowymi partnerami, np. przewoźnikami lotniczymi, wymagań strategicznych dotyczący Portu Solidarność. W tym dokumencie opisane zostaną parametry, jakie ma posiadać nowy port, i będzie on podstawowym wkładem do wykonania planu generalnego, czyli master planu - powiedział.

Koszt budowy

W tym roku ma zostać też wykonany tak zwany test CAPEX, czyli test zakładanych kosztów budowy CPK. Według rządu wartość inwestycji w pierwszym etapie wyniesie łącznie 35 mld zł na część lotniczą, kolejową i drogową. Majszyk poinformował ponadto, że wybrany zostanie również doradca strategiczno-techniczny, czyli międzynarodowy podmiot, która wykaże się doświadczeniem w zakresie projektowania i budowy lotniczych portów przesiadkowych na świecie. - Jego zadaniem będzie współpraca ze spółką i jej wsparcie merytoryczne. Będzie wspierał spółkę CPK wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie planowania, projektowania, a potem budowy i zasad zarządzania i operowania CPK - dodał.

Centralny Port Komunikacyjny ma powstać między Warszawą i Łodzią oraz zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Zgodnie z projektem w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze około 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który na początku ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. Częścią budowy CPK będą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego, nowa linia Warszawa-CPK-Łódź, wydłużenie CMK na północ przez CPK i połączenia kolejowe na terenie kraju (tzw. szprychy), które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja ma pozwolić na stworzenie ponad 150 tysięcy nowych miejsc pracy bezpośrednio w samym węźle lotniczo-kolejowym oraz w gałęziach gospodarki z nim powiązanych. W rejonie CPK powstać ma również Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. Zapowiedzianym przez rząd spodziewanym terminem ukończenia budowy CPK jest koniec 2027 roku.

Autor: mb / Źródło: PAP