Największy polski bank zwraca pieniądze klientom. Trzeba podpisać porozumienie

Z kraju

Sadowski: coraz więcej osób płaci kartąTVN24 BiS
wideo 2/4

Zwrot nadpłat opłat i prowizji. To rekompensata, którą otrzyma część klientów PKO BP i Inteligo w wyniku decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trzeba się jednak pospieszyć, zainteresowani mają czas do 4 lipca tego roku na podpisanie porozumienia. Kwota zwrotu będzie wyliczana dla każdego indywidualnie.

Rekompensata to konsekwencja decyzji prezesa UOKiK z sierpnia 2018 roku, o której bank poinformował na swojej stronie.

"Decyzja UOKiK dotyczy przekazywania przez bank w latach 2014-2016 informacji o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat za pośrednictwem serwisu internetowego, co w ocenie UOKiK nie stanowiło tzw. trwałego nośnika informacji" - czytamy na stronie PKO BP.

Według Urzędu takim trwałym nośnikiem - wymaganym przez przepisy - jest na przykład list w formie tradycyjnej lub elektronicznej, informacja zapisana na pendrivie lub płycie CD, a także wiadomość e-mail, o ile zawiera w sobie wszystkie niezbędne dane.

"Prezes UOKiK uznał również, że bank w korespondencji kierowanej do konsumentów dotyczącej zmiany warunków umownych nie zamieszczał dokładnej podstawy prawnej umożliwiającej dokonanie tych zmian i okoliczności faktycznych, które je spowodowały" - dodano w komunikacie banku.

ZOBACZ DECYZJĘ

PKO BP zwraca pieniądze

W związku z tą decyzją PKO BP zobowiązał się do zwrotu ewentualnych nadpłat opłat i prowizji wynikających z wprowadzonych zmian w latach 2014-2016. By otrzymać zwrot, należy podpisać bezpłatne porozumienie.

"Porozumienie może podpisać każdy klient, do którego w latach 2014-2016 bank przesyłał informację o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat wyłącznie za pomocą wiadomości elektronicznych w ramach systemu bankowości elektronicznej i z którym, na dzień przekazania informacji z banku, będzie wiązać bank umowa o usługę płatniczą" - czytamy na stronie banku.

To oznacza, że na otrzymanie zwrotu nie mają szans ci, którzy nie są już klientami PKO BP.

Na podstawie porozumienia bank dokona indywidualnego rozliczenia opłat i prowizji za okres od stycznia 2014 roku do 4 sierpnia 2018 roku. Rozliczenie zostanie wykonane w ciągu czterech miesięcy od podpisania porozumienia. Na tej podstawie klienci otrzymają zwrot nadpłaty na wskazany rachunek w PKO Banku Polskim lub informację o braku kwoty do zwrotu.

Wysokość ewentualnego zwrotu będzie wyliczana indywidualnie dla każdego z klientów.

Trzeba się jednak spieszyć. Porozumienie można bowiem podpisać do 4 lipca 2019 roku w dowolnym oddziale lub wybranej agencji PKO Banku Polskiego. "W przypadku rachunków wspólnych porozumienie wymaga podpisu wszystkich współposiadaczy rachunku" - podkreślono.

Co ważne, w przypadku gdy porozumienie nie zostanie podpisane, umowy z bankiem będą kontynuowane na zasadach obowiązujących w dniu otrzymania korespondencji z banku w tej sprawie.

Rekompensaty publiczne

Dodatkowo klienci, których dotyczy decyzja prezesa UOKiK-u, będą mogli skorzystać z rekompensat publicznych. W tym celu nie trzeba podpisywać porozumienia.

Klienci po złożeniu dyspozycji uruchomienia usługi będą mogli przez dwa miesiące bezpłatnie korzystać z usługi powiadomień SMS - od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku. W tym czasie będą mogli również skorzystać z jednokrotnego bezpłatnego wyboru niestandardowego wizerunku karty debetowej.

Ponadto od 1 sierpnia do 31 października 2019 roku klienci będą mieli możliwość: bezpłatnego rozłożenia na 6 rat 0 procent jednej dowolnej transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą kredytową w kwocie od 200 do 1500 złotych (pod warunkiem złożenia wniosku o taką usługę w terminie pięciu dni kalendarzowych od dnia dokonania transakcji) oraz bezpłatnych przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego za pośrednictwem iPKO, IKO lub serwisu telefonicznego (nie będzie trzeba składać dyspozycji uruchomienia usługi).

Inne banki

Na początku kwietnia informowaliśmy, że część klientów Getin Banku otrzyma zwrot prowizji oraz zwolnienie z opłat za przelew do innego banku. Podobnie jak w przypadku PKO BP był to także wynik decyzji prezesa UOKiK-u, który skrytykował sposób komunikacji banku z klientami.

Pod koniec września ubiegłego roku o zwrocie prowizji informował ING Bank Śląski.

W lipcu 2018 roku UOKiK poinformował także, że o zmianach opłat nieprawidłowo informowały Alior Bank, Bank Millennium, BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska), Deutsche Bank, Idea Bank, Pekao SA i Plus Bank.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: PKO BP