Nowa armia urzędników i miliony na promocję. Oto druga twarz programu Rodzina 500 plus

Z kraju

Jak otrzymać świadczenie 500 plus?

Sztandarowa obietnica Prawa i Sprawiedliwości na finiszu. Wypłatami świadczenia wychowawczego, które ruszy od kwietnia będą zajmowały się samorządy, w których trwają kompleksowe przygotowania do nowego zadania. Tylko na Mazowszu realizacja programu 500 plus będzie w tym roku kosztować ponad 2 mld zł. W całym kraju środki mogą trafić nawet do 3,7 mln dzieci. Samo ministerstwo szacuje, że do obsługi programu - w skali całego kraju - zaangażowanych zostanie ok. 7 tys. nowych urzędników.

W kwietniu ma ruszyć rządowy program Rodzina 500 plus, dzięki któremu rodziny otrzymają 500 zł na dziecko. W piątek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło szkolenia dla urzędników, którzy będą zajmować się wypłatami świadczenia wychowawczego.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu skorzysta 2,7 mln rodzin, które mają ponad 3,7 mln dzieci.

W tym roku koszty obsługi tego zadania przez gminy wynoszą 2 proc. otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze, zaś w kolejnych latach będzie to 1,5 proc.

TAKI WNIOSEK MUSISZ WYPEŁNIĆ, BY DOSTAĆ 500 ZŁ

ZOBACZ KALENDARIUM DOTYCZĄCE OBIETNICY 500 PLUS

Program Rodzina 500 plus w rękach samorządówtvn24

Mazowsze. Dużo dzieci

Ponad 2 mld 132 mln zł (z planowanych 17 mld zł w tym roku) kosztować będzie w tym roku realizacja programu 500 plus na Mazowszu. To region, gdzie mieszka najwięcej dzieci objętych nowym świadczeniem - ponad 460 tys., w tym co najmniej 150 tys. w Warszawie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało ustawę wprowadzającą program 500 plus, prowadzi we wszystkich województwach szkolenia dla urzędników, którzy będą wypłacali świadczenia wychowawcze. Pierwsze szkolenie zorganizowano w piątek dla samorządowców z Mazowsza. Do powiatów mają trafić ok. 22,4 mln zł na świadczenia, w tym ok. 224 tys. zł na koszty obsługi, dla gmin zostanie przeznaczona kwota ok. 2 mld 109 mln zł na świadczenia, w tym ok. 42,2 mln zł na koszty obsługi i 8,4 mln zł na wdrożenie programu. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zapewnił, że wszystkie ewentualne wątpliwości będą rozstrzygane na bieżąco. - Nie widzę żadnych elementów, które byłyby tu jakąś przeszkodą, staramy się, żeby zapewnić obsługę maksymalnie sprawnie. (...) My wszyscy jesteśmy przygotowani, żeby współpracować i żeby 1 kwietnia wszystko ruszyło - deklarował.

Warszawa Jak szacuje stołeczny ratusz, w Warszawie świadczenie wychowawcze będzie otrzymywać od 150 tys. do 170 tys. dzieci. W tym roku koszt realizacji programu w stolicy wyniesie ponad 600 mln zł, a pełny rok realizacji programu to koszt ok. 1 mld zł - powiedział rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk. W stolicy wnioski o świadczenie będzie można składać w dzielnicowych Wydziałach Obsługi Mieszkańców, ma też zostać przygotowana aplikacja internetowa. Władze miasta chciałyby również, żeby wnioski można było składać w szkole lub przedszkolu. - Jeżeli będzie taka potrzeba, lista miejsc, w których będzie można składać wnioski, będzie rozszerzana - zapewnił rzecznik ratusza. Jak dodał, planowana jest także kampania informacyjna na temat programu. Milczarczyk poinformował, że miasto przygotowuje specjalny zespół, który ma się zająć realizacją programu 500 plus. - Docelowo, prawdopodobnie nie obejdzie się bez przeprowadzenia rekrutacji i przyjęcia kilkudziesięciu, nawet do 100 osób - powiedział.

Śląskie. 500 zł z urzędomatu

Przyjmowanie wniosków w żłobkach i przedszkolach oraz w samoobsługowych urzędomatach w centrach handlowych planują śląscy urzędnicy, by usprawnić wdrażanie programu 500 plus. Z szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wynika, że woj. śląskie jest drugim (po Mazowszu) województwem, pod względem liczby dzieci objętych programem 500 plus, który obejmie ok. 389 tys. najmłodszych.

Katowice

W Katowicach do świadczenia uprawnionych będzie ponad 19,5 tys. dzieci z ponad 16,7 tys. rodzin. - Trwają analizy dotyczące konieczności zatrudnienia nowych urzędników do obsługi programu, a konkursy na wolne stanowiska zostaną ogłoszone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) do końca lutego. Ponadto przewidujemy prace w nadgodzinach oraz dodatki specjalne dla naszych pracowników, którym powierzymy dodatkowe zadania - powiedział rzecznik Urzędu Miasta Maciej Stachura. Dodał, że wkrótce rozpoczną się szkolenia związane z obsługą programu. Wnioski o nowe świadczenie będzie można składać m.in. przez internet, a także w kilkunastu punktach stacjonarnych w Katowicach oraz w samoobsługowych urzędomatach zlokalizowanych m.in. w centrach handlowych.

Miasto planuje również działania promocyjne m.in. w prasie, internecie, w domach kultury.

Bielsko-Biała

W Bielsku-Białej według szacunków magistratu wnioski o nowe świadczenie złoży ok. 10-15 tys. mieszkańców. W związku z realizacją programu bielscy urzędnicy obawiają się przede wszystkim problemów, które ich zdaniem wynikają z braku przepisów wykonawczych. Nie wiedzą też, ile otrzymają funduszy na obsługę programu. - Dopiero, gdy pojawią się przepisy wykonawcze, gdy będziemy wiedzieli, jakie otrzymamy fundusze, wtedy będziemy mogli mówić o tym, ilu pracowników będziemy mogli zatrudnić - podkreślił Szymon Gąsowski z biura prasowego bielskiego magistratu. Ewentualne zatrudnienie nowych urzędników wiąże się z koniecznością zorganizowania konkursów. Potrzebne będą także przetargi na zakup sprzętu komputerowego.

Częstochowa, Sosnowiec, Chorzów

W Częstochowie, według szacunków urzędu miasta, program może objąć ok. 10-12 tys. dzieci, w Sosnowcu - ok. 16 tys., a w Chorzowie - ok. 8 tys. Jak poinformowało Biuro Prasowe UM Chorzów, wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać w sześciu punktach na terenie miasta: w Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Inicjatyw Społecznych, Centrum Pracy Socjalnej, Centrum Aktywizacji Społecznej, Miejskim Domu Kultury "Batory" i w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Klub "Pokolenie".

Wnioski przyjmowane będą również drogą elektroniczną, a szczegółowe informacje opublikowane zostaną na stronie internetowej www.chorzow.eu. Koordynatorem programu w Chorzowie jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Według częstochowskiego samorządu "największą trudnością jest bardzo krótki czas na organizację realizacji programu Rodzina 500, przy równoczesnym braku jasnych wytycznych dotyczących np. systemu informatycznego, który obsługiwałby wnioski, czy gwarancji kwoty dla samorządów na wdrożenie wypłaty świadczenia - np. na zakup niezbędnego sprzętu czy wyposażenia pomieszczeń".

Lubuskie. Ważna promocja

Wydłużenie godzin pracy urzędów, utworzenie punktów, w których będzie można pobrać i złożyć wniosek, przekazywanie wniosków przez pracowników socjalnych, akcje informacyjne w lokalnych mediach - to plany lubuskich samorządów, które mają usprawnić wdrażanie programu 500 plus.

Województwo lubuskie jest jednym z regionów, w których jest najmniej dzieci objętych nową formą wsparcia.

Z danych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (LUW) wynika, że w regionie do świadczenia wychowawczego uprawnionych będzie 107 tys. dzieci z 78 tys. rodzin. Jak zapewniła rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska-Ciepły, służby wojewody na bieżąco monitorują stan przygotowań samorządów do wdrożenia programu. Jej zdaniem nie powinno być z tym większych problemów. - Niewielkie, przejściowe trudności mogą wystąpić w przypadku niektórych większych gmin - oceniła. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW Grażyna Jelska poinformowała, że wszystkie lubuskie gminy planują szerokie kampanie dla swoich mieszkańców, aby wiedzieli, gdzie można się zgłosić po informację, w którym miejscu można złożyć wniosek. W całym regionie kolportowane będą ulotki dla mieszkańców, a na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego znajdzie się wykaz instytucji realizujących świadczenia. Ponadto LUW uruchomił adres e-mail: 500plus@lubuskie.uw.gov.pl, pod który można nadsyłać pytania dotyczące programu, zarówno ze strony gmin jak i mieszkańców. Natomiast od 1 marca br. będzie działała infolinia dedykowana programowi.

Gorzów Wielkopolski

25 lutego w siedzibie urzędu wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli samorządów, podczas którego pracownicy MRPiPS omówią ustawę wdrażającą program. Poruszane mają być m.in. kwestie merytoryczne, finansowe i informatyczne. Jelska poinformowała, że wypłatę świadczenia wychowawczego będzie realizowało 70 ośrodków pomocy społecznej i 12 gmin. Gminy szacują, że zadanie będzie realizowało ok. 300 osób, z tego większość (158 osób) to osoby już zatrudnione w samorządach. Planują też zatrudnienie nowych pracowników. Umowy o pracę - 68 etatów, umowy cywilnoprawne - 18 osób, inne formy, np. staże, prace interwencyjne itp. - 49 osób. Tworzenia nowych etatów na potrzeby programu nie planuje sam Gorzów Wlkp. Jak szacują władze miasta, z programu skorzysta ok. 6-8 tys. dzieci. Przyjmowaniem wniosków i wydawaniem decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczenia będzie zajmowało się 12 pracowników Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie (GCPR).

Zielona Góra

Kilkanaście punktów przyjęć wniosków na terenie miasta planuje uruchomić Zielona Góra. - Przewiduje się wydawanie razem z wnioskami ulotek informacyjnych. Druki wniosków będą udostępnione na stronie internetowej miasta, na której będą umieszczane także różne komunikaty informacyjne związane z przyjmowaniem wniosków - powiedziała Monika Wiśniewska z Biura Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Zielonogórscy urzędnicy szacują, że po świadczenie wychowawcze może zgłosić się 9–10 tys. rodzin na 11–12 tys. dzieci.

Dodała, że pierwsza grupa pracowników, którzy będą przyuczani do pracy w systemach informatycznych i będą szkoleni w zakresie programu 500 plus, zostanie zatrudniona od marca. Kolejne będą będą zatrudnione w terminie późniejszym. Jelska przyznała, że podczas przygotowań do obsługi programu 500 plus samorządy najczęściej zgłaszają kwestie natury technicznej. Dodała, że w projekcie budżetu wojewody na wypłatę świadczenia wychowawczego w 2016 r. zapisano ok. 445 mln zł. W rezerwie celowej Budżetu Państwa jest jeszcze 1,7 mld zł, z których woj. lubuskie w razie potrzeby może otrzymać 49 mln zł. LUW rozpoczął już przekazywanie gminom pieniędzy.

Opolskie. Najmniej dzieci

Prawie 370 mln zł przeznaczono w tym roku na realizację programu 500 plus na Opolszczyźnie - wynika z informacji urzędu wojewódzkiego. W niektórych urzędach trwają remonty lokali, w których będą wypłacane świadczenia. Podobnie jak w przypadku województwa lubuskiego i mazowieckiego, także tutaj planowane jest zatrudnienie dodatkowych pracowników. Z informacji MRPiPS wynika, że województwo opolskie jest regionem z najmniejszą liczbą dzieci, do których może trafi wsparcie z programu 500 plus. W woj. opolskim szkolenia dla pracowników samorządów gminnych, którzy będą realizować ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zostaną przeprowadzone 26 lutego - poinformowała rzeczniczka wojewody opolskiego Martyna Kolemba. Przeprowadzą je pracownicy Departamentu Polityki Rodzinnej i Departamentu Informatyki w MRPiPS, które przygotowało projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wprowadzającej program. Jak dodała, z informacji przekazanych przez resort urzędowi wojewódzkiemu w Opolu wynika, że w tym roku na realizację programu na Opolszczyźnie przeznaczono ok. 369,2 mln zł. Kwota ta ma wystarczyć na wypłatę świadczenia dla 80 399 dzieci. - Faktyczna liczba dzieci będzie znana dopiero w momencie składania wniosków. Obecnie do urzędu wojewódzkiego spływają z poszczególnych samorządów szacunkowe liczby dzieci, na które rodzice otrzymają świadczenie.

Lewin Brzeski W liczącej nieco ponad 13 tys. mieszkańców gminie Lewin Brzeski w woj. opolskim uprawnionych do świadczenia w ramach programu 500 plus ma być 2,8 do 3 tys. dzieci - szacuje tamtejszy samorząd. To oznacza, że do końca tego roku wypłaconych tu może być w ramach programu ok. 13,5 mln zł. Dla porównania, jak podkreślił zastępca burmistrza Lewina Brzeskiego Dariusz Struski, budżet gminy w tym roku wynosi ok. 36 mln zł. Obsługą programu w Lewinie Brzeskim będzie się zajmować Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zdaniem Struskiego na pewno nie obejdzie się bez zatrudnienia dodatkowych osób, minimum dwóch. Pytany o obawy związane z wprowadzeniem nowego świadczenia, Struski powiedział, że martwi go duża liczba wniosków, która może być złożona na początku działania programu.

Brzeg

Obaw związanych z wdrożeniem programu 500 plus nie ma rzecznik Urzędu Miasta w Brzegu Tomasz Dragan, ale jak podkreślił z pewnością jest mobilizacja po stronie urzędników. - Jest też zainteresowanie mieszkańców, mamy pytania o świadczenie. Głównie pytania te dotyczą pierwszego dziecka i np. kryteriów dochodowych uprawniających do pobierania na nie świadczenia - powiedział. Jak poinformował Dragan, w gminie jest 6,1 tys. dzieci do 18. roku życia. Aby należycie obsłużyć składających wnioski o świadczenie wychowawcze, urząd przygotowuje jedno, a docelowo dwa pomieszczenia. Przygotowaniami do ich wypłaty zajmują się na razie dwie osoby z brzeskiego Biura Spraw Społecznych, które realizują wnioski o świadczenia rodzinne. - Docelowo jednak te osoby będą tylko wspierać dwie inne, które mają się tymi świadczeniami zajmować - zaznaczył Dragan. Dodał, że zostaną one zatrudnione w najbliższym czasie.

Opole

Z kolei w ramach przygotowań do wdrożenia programu 500 plus w Opolu powiększana jest powierzchnia pomieszczeń do obsługi klienta. Właśnie trwa remont sali, w której ma być zorganizowane biuro obsługi.

Dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu Anna Radlak powiedziała, że musi też dodatkowo zatrudnić kilka osób - nie więcej niż 10. Przyznała, że zainteresowanie świadczeniem już teraz jest ogromne. Jak powiedziała, opolanie żądają nawet wniosków do wypełnienia. Rozporządzenie określające wzór wniosku zostało opublikowane dopiero w piątek, a wnioski można składać od 1 kwietnia, zatem taki druk nie jest zainteresowanym wydawany. Radlak podkreśliła, że "ma dobrą ekipę pracowników", którzy z pewnością poradzą sobie z wnioskami. - Jedyne, czym się martwię, to czy na czas skończy się remont pomieszczeń - dodała.

Z szacunków Radlak wynika, iż w Opolu programem zostanie objętych ok. 10 tys. dzieci. Według jej wyliczeń z tego tytułu w mieście może być wypłaconych do końca tego roku ok. 40 mln zł. Przyznała, że w porównaniu ze świadczeniami wypłacanymi do tej pory będą to "niebotyczne pieniądze". Dotąd największa dotacja, wypłacana z tytułu świadczeń rodzinnych, wynosiła ok. 15 mln zł rocznie.

Świętokrzyskie. Duże rozproszenie

Ponad 180 dodatkowych pracowników potrzeba w woj. świętokrzyskim do obsługi programu 500 plus. Nowe świadczenie trafi do blisko 188 tys. dzieci w tym regionie - wynika z szacunków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 1 marca ma ruszyć specjalna infolinia dla mieszkańców. Według szacunkowych danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (ŚUW), na podstawie informacji przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej ze 102 gmin, w regionie z programu 500 plus będzie mogło skorzystać 187 tys. 923 dzieci.

Gminy zgłosiły potrzebę zatrudnienia ponad 180 dodatkowych pracowników do realizacji nowego zadania. Od 1 marca ŚUW, na polecenie MRPiPS, uruchomi infolinię dla mieszkańców poświęconą zasadom ubiegania się o świadczenie wychowawcze.

Kielce Najwięcej dzieci, ok. 42 tys., będzie mogło otrzymać świadczenie w Kielcach. Jak powiedziała wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Magdalena Gościniewicz, do sprawnej obsługi programu konieczne będzie zatrudnienie ok. 20 dodatkowych osób. Na początek ośrodek chce zatrudnić 11. MOPR planuje uruchomienie pięciu dodatkowych punktów na terenie miasta, gdzie osoby starające się o świadczenie będą mogły składać dokumenty.

Radków i Morawica

W gminie Radków (pow. włoszczowski), programem będzie objętych ok. 420 dzieci. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie planuje zatrudnić jedną dodatkową osobę. Przyjmowanie wniosków i wypłata świadczenia będą odbywały się w siedzibie ośrodka. - Zasady programu nie są skomplikowane. My jako pracownicy ośrodka jesteśmy przyzwyczajeni do zmian - oceniła kierownik radkowskiego GOPS Halina Knapik. W podkieleckiej gminie Morawica szacują, że z programu 500 plus skorzysta 2,5 tys. dzieci. - Tysiąc więcej może być uprawnionych, ale nie znamy danych o dochodach tych rodzin - powiedziała kierownik tamtejszego GOPS Kazimiera Szałas. Ośrodek zamierza zatrudnić trzy dodatkowe osoby: dwie do realizacji świadczeń i księgową. Gmina nie planuje uruchamiania dodatkowych punktów przyjmowania wniosków.

Sandomierz Szacuje się, że w Sandomierzu świadczenie będzie mogło otrzymać ok. 2,5-3 tys. dzieci. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu Grażyna Łebek uważa, że szkolenia pracowników ośrodków pomocy społecznej będą ważne dla sprawnej realizacji programu. - To bardzo istotne, żeby takie szkolenia się odbywały, by osoby szkolące były rekomendowane przez ministerstwo, jednostki nadzorujące, by wykonawcy wszystkich przepisów pracowali zgodnie z intencją ustawodawcy i właściwie je interpretowali - podkreśliła.

Wielkopolska. Nowi urzędnicy

Działanie systemu teleinformatycznego, koszty nowego sprzętu i adaptacji pomieszczeń, to obawy związane z wdrażaniem programu 500 plus, na które wskazują wielkopolscy samorządowcy. Aby sprawnie wypłacać nowe świadczenia, gminy chcą zatrudnić nowych pracowników i wydłużyć godziny pracy. Według szacunków resortu rodziny pracy i polityki społecznej Wielkopolska jest jednym z trzech województw (obok Mazowsza i Śląska), gdzie mieszka najwięcej dzieci, do których trafi nowe świadczenie (ok. 351,9 tys.).

Poznań W Poznaniu świadczeniem z programu Rodzina 500 plus objętych będzie ok. 60 tys. dzieci.

Jak przekazał dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń Grzegorz Karolczyk, gmina będzie musiała przeprowadzić co najmniej 30 tys. postępowań administracyjnych, na które składa się przyjęcie wniosku, analiza dokumentacji, wydanie decyzji oraz jej dostarczenie. - Następnie przez okres roku dokonywane będą operacje finansowe, dzięki którym klient otrzyma wypłatę świadczenia. W przypadku przyznania świadczenia dla 60 tys. dzieci samych takich operacji będzie ok. 720 tys. rocznie - podkreślił. Dodał, że biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnych świadczeń oraz obowiązujące procedury i przepisy prawa, do realizacji tego zadania zatrudnionych ma zostać ok. 75 osób.

Konin, Gniezno i Ostrów Wlkp.

W blisko 77-tysięcznym Koninie pracowników zaangażowanych w realizację tego zadania ma być w początkowej fazie od 10 do 12, z czego ponad połowę mają stanowić osoby aktualnie zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR).

W Gnieźnie i Ostrowie Wielkopolskim zatrudnionych ma zostać jedynie ok. 5 nowych pracowników. W mniejszych wielkopolskich gminach - jak np. niespełna 10-tysięczne Złotów czy Skoki – nowe etaty dla urzędników są dopiero rozważane, choć gminy podają, że będzie to ewentualnie jedna lub dwie osoby. W Wielkopolsce świadczenia będą przelewane na konta osób uprawnionych lub wypłacane w placówkach, które aktualnie zajmują się wypłatą innych świadczeń, czyli w miejskich lub gminnych ośrodkach pomocy rodzinie czy ośrodkach pomocy społecznej. W niektórych miejscowościach, np. w Rawiczu, placówki te, szczególnie w początkowej fazie programu, będą miały wydłużony czas pracy, by ułatwić złożenie wniosku osobom pracującym.

Władze gmin podają, że sporą część kosztów pochłonie też zakup nowego sprzętu czy adaptacja i przystosowanie nowych pomieszczeń biurowych.

Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko?

Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko? Tłumaczy wiceministerTVN24 BiS

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Raporty: