Trzynasta emerytura z funduszu dla niepełnosprawnych. Sejm przyjął ustawę

[object Object]
Iwona Hartwich (KO) o finansowaniu trzynastej emerytury z funduszu dla niepełnosprawnychtvn24
wideo 2/4

Trzynasta emerytura będzie finansowana z Funduszu Solidarnościowego (do 1 stycznia 2020 roku jest to Solidarnościowy Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych). Taką ustawę uchwalił w czwartek wieczorem Sejm. Opozycja głosowała przeciwko.

Przyjęto kilka poprawek wniesionych przez PiS, zmieniających między innymi termin wejścia w życie ustawy: większość przepisów będzie obowiązywało z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zgodnie z inną poprawką z Funduszu Solidarnościowego będą mogły być także finansowane świadczenia zdrowotne związane z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które wnioskują o przyznanie świadczenia uzupełniającego (tzw. 500 plus dla niesamodzielnych). Środki te będą przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 0,5 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczenia uzupełniającego.

9 miliardów złotych pożyczki

Zgodnie z nowelizacją pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia.

Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (w złożonej w poniedziałek autopoprawce doprecyzowano, że pożyczka będzie nieoprocentowana).

Zgodnie z nowymi przepisami działający od 1 stycznia tego roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów.

Za ustawą przygotowaną przez PiS głosowało 233 posłów, 215 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej Sejm nie poparł wniosków KO i Lewicy o odrzucenie projektu w całości, a także wniosków mniejszości.

Trzynasta emerytura

Celem obowiązującego od 1 stycznia 2019 roku Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób niepełnosprawnych.

Przyjęta ustawa przewiduje, że środki ze SFWON będą mogły być przeznaczane także na rzecz emerytów i rencistów. Chodzi między innymi o jednorazowe roczne świadczenie pieniężne, tak zwaną trzynastą emeryturę. Z tego powodu autorzy projektu zaproponowali zmianę nazwy funduszu na Fundusz Solidarnościowy.

W połowie roku 2019 (głównie w maju) Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił blisko 8,3 miliona trzynastych świadczeń na kwotę 8,9 miliarda złotych brutto.

Przyjęta przez Sejm ustawa przewiduje, że z Funduszu Solidarnościowego finansowane mają być także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną. Obecnie są one finansowane z budżetu państwa.

Składka i podatek na SFWON

Obecnie źródłem przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 procent podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy.

Ponadto środki mają pochodzić z nowego podatku, daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 procent od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Ministerstwo Finansów szacowało wcześniej, że danina obejmie około 21 tysięcy osób.

Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów uzyskanych w 2019 roku.

Autor: mmh

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości